EĞİTİMDE FARKLILIKLAR - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
  • KAMPÜS FİLTRELE
  • KAMPÜS ADINA
    GÖRE ARA

    Kampüs adını arama kutusuna yazarak
    kampüs ara butonuna tıklayınız.  • BİZ SİZİ ARAYALIM

AYRICALIKLI EĞİTİM DOĞA'DA

Özgün ve Ayrıcalıklı Eğitim

Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımların çağımızın bir gereği olduğu ancak klasikleşmiş kalıpların değişmesinin herkesin gözünü korkuttuğu bir zamanda Doğa Koleji eğitim sistemine farklı bakmayı başardı. Doğa Kolejinin dinamizminden ve inovatif bakışından beslenen eğitim sistemi bu şekilde ortaya çıkıyor ve başarıyla uygulanıyor. Bugün AB tarafından fonlanan dünyadaki ilk eğitim sistemi, dünya tarafından takip edilen ve uluslararası akreditasyona sahip tek lise eğitimi Doğa'nın iç dinamiklerinden çıkartmayı başardığı özgün argümanları...

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı Dili Anadili Kadar Rahat Kullanan Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Yabancı dil eğitim modelimiz yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. İlkokul 2. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor.  Seçmeli olarak uygulanan ikinci yabancı dil eğitiminde öğrencilerimiz Almanca veya İspanyolca dillerinden birini seçebiliyor.

 


 

ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ

Doğa Kolejinde Üstün Zekalı eğitim sistemimiz sınıf seviyesine göre hazırlanmış müfredatın çocukların yetenek ve eğilim göz önünde bulundurularak hazırlanır. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda derinleştirilmesi, elde bulunan programın sınıf düzeyine uygun şekilde hızlandırılması müfredatın uygulanması konusunda başrolü oynuyor.  Doğa Koleji üstün zekalılar eğitimi aynı zamanda öğrencilerin üst düzeyli düşünerek, yaratıcılıklarını her türlü ortamda kullanmalarını sağlamaya yönelik bireysel gelişim imkanını da sunan, çok yönlü bireysel ihtiyaçlara yönelik yapılandırılmış, analiz, sentez, değerlendirme yapmalarını da sağlayan bir sistemdir. Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler eğitimi veren kampüslerimiz için tıklayınız...

 

Üstün zekalılar eğitimi doğanın kendi içerisinde belirlemiş olduğu normal eğitim sistemi de aslında çok sosyal, aktif, sürekli kendini yenileyen, öğretmenin yönlendirici, çocukların uygulayıcı olduğu, her zaman çalışan bireyler olmalarına yönelik bir yaklaşım sergiliyor. Eldeki bu aktif öğrenci profilini çocukların bireysel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, üst düzeyli düşünen, yaratıcılığını her alanda kullanabilen bireyler yetiştirmeye yönlendirerek aktifleştiriyor.

 

Veli Gözlem Anketi için Tıklayınız...

 

IB HIGH SCHOOL

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada eğitim birliğini sağlamak amacıyla kurulmuş, insanların farklılıklarını kabul ederek daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen akademik bir eğitim organizasyonudur. Dünyanın bir çok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve Dünya’nın en saygın Diploma Programıdır.
 

Detaylı bilgi için Tıklayınız...


Acarkent Doğa Koleji IB High School

 

IB PYP

Doğa Koleji Beykoz İlkokulu, Uluslararası Bakalorya (IB) programının erken yaş eğitim modeli PYP’yi uygulayan dünyanın seçkin okulları arasında yer alıyor. PYP eğitim anlayışı ve Doğa Konseptli Eğitim Modeli’nin bir araya geldiği Doğa Koleji Beykoz İlkokulu’nda sürdürülebilir ve barışçıl dünya görüşüne sahip, sorgulayarak öğrenme yeteneğini hayat boyu sürdürecek nesiller yetişiyor.
 

Uluslararası eğitim organizasyonu (IB Uluslararası Bakalorya) İlk Yıllar Eğitim Programı olan PYP, 3-12 yaş arasındaki öğrencileri kapsıyor. PYP, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için sorgulayan, bilgili, ilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu sonuca ulaşmak için okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlar ile işbirliğinde çalışılıyor, uluslararası eğitime ve değerlendirmeye dayalı hedef yükseltici programlar geliştiriliyor.
 

Uygulama yetkisi almak için uzun bir hazırlık süreci öngören PYP’yi uygulayan okullar, Uluslararası Bakalorya organizasyonu tarafından denetlenen ve akredite ediliyor. 2013-2014 eğitim yılında geçirdiği yetkilendirme ziyaretinde IBPYP okulu olma hakkı kazanan Doğa Koleji Beykoz İlkokulu takip ettiği müfredat, eğitim sistemi ve uluslararası programlara katılan eğitim kadrosu ile örnek bir PYP Okulu olarak öne çıkıyor. PYP, 6 disiplinler üstü temadan oluşuyor ve disiplinler arasında anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlıyor. Ekoloji, Binicilik, Kişisel Gelişim, Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Sanat, Fen Bilgisi, Dil ve Matematik gibi alanlar üstünde kurulan disiplinler üstü bağlantılar PYP temalarına uygun olarak hazırlanıyor. Doğa Kolejinin özgün eğitim modeli Doğa Konseptli Eğitim Modeli ile birleşen PYP eğitim programı özellikleri benzersiz bir öğrenme ortamı sunuyor.
 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Dünya Standartlarında Ölçme - Değerlendirme

Doğa Kolejinde öğrenme süreci ve öğrenci başarısı güvenilir yöntemlerle ölçülerek değerlendiriliyor. Ölçme değerlendirmede kullanılan çoklu yöntemler sayesinde, özellikle eğitim-öğretimin bilişsel alanında tam öğrenmeyi sağlıyoruz. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde; klasik ölçme değerlendirme araçlarının yanı sıra alternatif ölçme değerlendirme araçları da kullanılmaktadır. Bunlar; performans görevleri, projeler, portfolyo ve diğer benzer çalışmalardır.

DOSA

DOSA; 2, 3 ve 4. sınıflardaki öğrencilerimizin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji okur-yazarlıklarının ölçülüp değerlendirildiği kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. Uluslararası standartlarda farklı madde tiplerinin kullanıldığı, kendi alanında Türkiye’nin en büyük ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. DOSA ile öğrencilerimizin derslerine göre okuma, yazma, düşünme, problem çözme, uygulama, karşılaştırma, akıl yürütme gibi becerileri ölçülür  ve değerlendirilir. Her dersten performans seviyeleri belirlenir.

PERFORMANS İNCELEME, SENTEZ ve ANALİZ YARIŞMASI

Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme yaklaşımı sınav düzeyine, öğrencilerin kariyer hedeflerine, akademik gelişimlerine göre değişmektedir. SOES derslerinde Performans İnceleme Sentez ve Analiz Yarışması felsefesine göre ölçme ve değerlendirme yapılır. Yarışma Türkiye'de ilk kez ve sadece Doğa Koleji tarafından uygulanıyor.

ELITE Plus

ELITE Plus, Öğrencilerin dil edinim süreçlerine yön veren Oxford University Press işbirliği ile düzenlenen Doğa Kolejine özgü bir sınavdır. ELITE Plus sınavının amacı, öğrencilere uluslararası kriterlerde İngilizce yeterliliklerini fark ettirmek ve dil edinim süreçlerine yön vermektir. ELITE Plus sınavı, “Listening Comprehension”, “Reading Comprehension” ve ve “Use of English” becerilerini ölçen 3 ana bölümden oluşur. Sınav kağıtları Doğa Koleji tarafından değerlendirilir ve web sitesinde ilan edilir.

 


 

GEBİYEP

GEBİYEB'le Genç Bilim İnsanı Yetiştiriyoruz

'Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı', öğrencileri bilim insanı olma yolunda, araştırmacı birer birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir vizyon geliştirme programı. Programa katılan öğrencilerimiz, alanının önde gelen öğretim üyeleri tarafından temel bilimler alanında yetiştiriliyor ve küçük yaşlarda profesyonel bir yaklaşımla bilimle tanışıyor. Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nın ilk adımına 'Genç Araştırmacı' adı veriliyor. Öğrenciler iki yıllık eğitimin sonunda 'Genç Bilim İnsanı' ünvanı almaya hak kazanıyor.

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Sosyal iletişim becerileri gelişmiş, farkındalık yaratabilen, kendisini ve dünyayı iyi tanıyan, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek için öğrencilerimize sayısız etkinlik imkanı sunuyor, organizasyonlarda aktif sorumluluk almalarını sağlıyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini destekliyoruz.


 Doğa Koleji Denizler Mavi Kalsın Resim Sergisi