ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME - İLKOKUL - AKADEMİK - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM
  Doğa Velisiyim

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 
Doğa Kolejinde öğrenme süreci ve öğrenci başarısı güvenilir yöntemlerle ölçülerek değerlendiriliyor. Ölçme değerlendirmede kullanılan çoklu yöntemler sayesinde, özellikle eğitim-öğretim bilişsel alanında tam öğrenme sağlıyor. Öğrencinin bir öğrenme edinimini deneyimlerken hem bu deneyimi sırasında sürece hem de yine bu deneyim sonucunda sonuca yönelik ölçme değerlendirme yapıyoruz. Bunun için de hem klasik hem de alternatif ölçme değerlendirme araçları kullanılmaktadır. 
 
AKADEMİK SINAVLAR
 
DOSA
 
DOSA, Doğa Koleji 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarındaki bilgi ve becerilerinin uluslararası standartlarda hazırlanmış karma formattaki sorularla (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, kısa cevap, açık uçlu vb.) değerlendirildiği kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. 
 
Amacımız, öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamda ne kadar kullanabildiğini belirlemek, bu doğrultuda üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve bu gelişimi takip etmektir. Bu çalışma ile öğrencilerin akademik alanda okuma, yazma, düşünme, problem çözme, uygulama, karşılaştırma, akıl yürütme gibi becerileri ölçülür ve değerlendirilir.
 
DOSA; öğrencileri elemek, yarıştırmak, bursluluk derecelerini belirlemek, çeşitli başarı kategorilerine ayırmak için uygulanan bir sınav türü değildir. Dolayısıyla bu çalışmaya dahil olan öğrencilerin herhangi bir sınav kaygısı taşımasına gerek yoktur. 
 
Hazırbulunuşluk Sınavı
 
Öğrencilerin, bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. İçinde bulunulan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın müfredat programları karşılaştırılır. Karşılaştırılan müfredat programlarını kullanarak ortak konu başlıkları üzerinden öğrenciler için belirli sayıda sorular hazırlanır ve Öğrencilerin temel derslerde başarılı olabilmeleri için gerekli ön koşul ve davranışlara sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılır. 
 
Sınavın amaçları şunlardır:
 
*Öğretmenin, öğrenciyi daha iyi tanıması,
*Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi,
*Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılması,
*Öğretim yöntemlerinin yeterliliği konusunda geri bildirim alınması 
 
DAGİS SINAVLARI (DOĞA KOLEJİ AKADEMİK GELİŞİM İZLEME SINAVI)
 
Eğitim-öğretim dönemi içerisinde haftalık müfredata göre işlenen konuları kapsayan sorulardan oluşan sınavlardır. 
 
Sınavın amaçları şunlardır:  
 
*Her bir öğrenme ünitesinde öğretilmesi planlanmış olan kazanımlardan hangilerinin öğrenilmiş, hangilerinin öğrenilmemiş olduğunun izlenmesi, 
*Sınav sonuçlarına göre düzenli olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve pekiştirmesi,
*Öğrencilerin test çözme tekniklerinin geliştirilmesi,
*Haftalık müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesi.
 
Yazılı Sınavlar
 
4. Sınıf öğrencilerine 1 ve 2. dönemde Türkçe ve Matematik derslerinde 3’er adet uygulanır. Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden 2’şer adet uygulanır. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin Yıl Sonu Başarı puanı olarak kullanılır. Doğa Kolejinde yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur ve tüm kampüslerimizde aynı gün ve aynı saatte uygulanır. Yazılı sınavlarının sonuçları e-okul sisteminden sınav yapıldıktan üç gün sonra yayınlanır.
 
 
SINAV KARNELERİ
 
Uygulanan her sınavdan sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi verilir. Bu sınav karnesinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı, toplam doğru ve yanlışları, şubesinde, okulunda ve tüm Doğa Koleji öğrencileri arasında, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgiler bulunur. Bu bilgilere ek olarak öğrencilerimize sınavla ilgili geri bildirim sağlayacak soru ve konu analizleri de karnede yer alır. Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler.