ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME - LİSE - AKADEMİK - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM
  Doğa Velisiyim

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

HBS / Hazır Bulunuşluk Sınavları (Raunt Yayınları)
 
Hazır bulunuşluk sınavları bir önceki yılın temel konularını kapsar. 9, 10, 11 ve 12.sınıflar için uygulanır. HBS okulun açıldığı ilk haftada ve tüm kampüslerde aynı gün uygulanır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. Sınavların konuları sene başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınav ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır.
 
Yazılı Sınavlar (Doğa Yayınları)
 
Yazılı sınavları, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tüm kampüslerde öğleden önce eş zamanlı uygulanır. Bir yıl içerisinde Matematik ve Edebiyat dersleri toplamda 6 adet, diğer branşlarda 4 adet yazılı sınavı uygulanır. Yazılı sınavların konu aralığı; ilgili dersin planında belirtilen konu içeriklerinden seçilir. Sınav konuları sene başında ölçme ve değerlendirme birimi tarafından E-Doğa Vcloud sistemi üzerinden öğrenciler ve velilere duyurulur. Sınavların güvenliği için uygulama tarihinden bir ya da iki gün önce ölçme değerlendirme bölüm başkanı tarafından okul müdürlerine şifreli bir şekilde gönderilir. Kampüslere iletilen yazılı sınavlar ilgili yönetici tarafından çoğaltılır ve sınav öncesi zarflanır. Sınav saatinde sınav gözetmeni olan öğretmene teslim edilir ve sınavın uygulanması sağlanır. Yazılı sınavlar en fazla beş (5) iş günü içerisinde okunarak E-Okul bilgi sistemine işlenir. 
 
D-AGİS / Doğa Akademik Gelişim İzleme Sınavları (Doğa Yayınları)
 
9-10 ve 11. sınıflarımızda aylık olarak öğrenilen kazanımların ölçülmesi için yapılır. Bir yıl içerisinde 9 ve 10. sınıflarda toplamda 6 (1. Dönem 3 adet, 2. Dönem 3 adet), 11. sınıflarda ise toplamda 5 (1. Dönem 2 adet, 2. Dönem 3 adet) D-AGİS uygulanır. 1 ders (40 dk.) saati süresinde tamamlanan D-AGİS’ler pazartesi günü 3. ders saati olan sınav saatimizde tüm Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak uygulanır. Sınavların içeriği genelde bir aylık işlenen ders kazanımlarının ölçülmesine göre hazırlanır. Her hafta farklı branşlara ait D-AGİS’ler uygulanır.


Örneğin; 9 ve 10. sınıflarda; ilk hafta Türkçe, ertesi hafta Matematik, üçüncü hafta Fen Bilimleri, dördüncü hafta ise Sosyal Bilimler D-AGİS’leri uygulanır. 11. sınflarda ise aynı düzenle takip eden D-AGİS’ler de üçüncü hafta Fen sınıflarında Fen Bilimleri; Eşit Ağırlık sınıflarında ise Sosyal Bilimler D-AGİS’leri uygulanır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. Sınavların konuları her ayın başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınavdaki soruların video çözümleri aynı gün içerisinde e-doğa üzerinden yayınlanır. Sınav, ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır. 
 
 
SDS / Süreç Değerlendirme Sınavları (Raunt Yayınları)
 
9 ve 10. sınıflar için 1. dönem 3 adet, 2. dönem 3 adet olmak üzere yıl boyunca toplam 6 adet uygulanır. Sınavların kapsamı sene başından itibaren sınav tarihine kadar işlenen konu aralığındaki kazanımları içerir. Sınavlar tüm kampüslerde aynı gün eş zamanlı olarak uygulanır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. Her sınavın kapsamı tüm konuları içerir. Sınavların konuları sene başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınavdaki soruların video çözümleri aynı gün içerisinde e-doğa üzerinden yayınlanır. Sınav ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır.
 
 
YKS / Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (Doğa Yayınları & Raunt Yayınları)
 
YKS deneme sınavları 11 ve 12. sınıflarda YKS sınavına hazırlamak amacıyla yapılır. Konu kapsamı ve soru sayısı gerçek YKS ile aynıdır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. YKS sınavları 1. ve 2. oturum olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Tüm kampüslerimizde cuma günü öğleden önce 1. oturum sınavı (TYT) cumartesi günü 2. oturum (YKS) sınavı uygulanır. 12. sınıflarda;  15 YKS denemesi Raunt yayınları tarafından, 15 YKS denemesi ise Doğa Koleji Bölüm Başkanları tarafından hazırlanır.      


11. sınıflarda ise: 7 YKS denemesi Raunt yayınları tarafından, 5 YKS denemesi ise Doğa Koleji Bölüm Başkanları tarafından hazırlanır. Sınavların konuları sene başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınavdaki soruların video çözümleri aynı gün içerisinde e-doğa üzerinden yayınlanır. Sınav ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır.