PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK - ORTAOKUL - AKADEMİK - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM
  Doğa Velisiyim

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsiyor.

İlkelerimiz

 • Gizlilik
 • İşbirliği
 • Süreklilik
 • Güven
 • Gönüllülük
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireysel farklılıklara saygı 

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalarını yürütüyor.

 

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik

AMACIMIZ

Öğrencilerimizin;

 • Kendilerini tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,
 • Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,
 • İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir. 
   

Doğa Koleji olarak, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefliyoruz.  Bu anlamda sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

 

REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımızı;

 • Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
 • Veliye Yönelik Çalışmalar
 • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz. Doğa Kolejindeki “Danışmanlık Sistemi” ile bu üç temel unsuru bir çatı altına toplayarak takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.

EĞİTİM KOÇLUĞU

Öğrencinin dersine giren bir öğretmeni tarafından yıl boyunca akademik ve psiko-sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır. Eğitim koçu, aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir anlayışı benimser.  Bu temel ayaklardan birinin aksaması sistemin sağlıklı ve etkili yürümesini zorlaştırır. 

Eğitim koçu; 

 • Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.
 • Ders çalışma stratejileri konusunda yardımcı olur.
 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi doğrultusunda hazırlık sürecindeki başarısını, iniş çıkışlarını takip eder, soru hedefleri verir.
 • Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.
 • Öğrencinin okul içinde (ve okul dışında) yaşadığı sorunlarla öncelikle danışman öğretmen ilgilenir. Öğrencinin de ilk önce danışman öğretmeninden yardım talep etmesi beklenir.
 • Yardım sürecinde aile, okul yönetimi ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar. Rehberlik servisiyle düzenli toplantılar yaparak öğrenci takibinde destek alır. Öğrencinin psiko-sosyal gelişim sürecinde rehberlik servisi ile sürekli iletişim ve bilgilendirme halindedir.
   

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Doğa Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik çalışmalar oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bireysel Görüşmeler

Rehber öğretmenler; öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz. 

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • Motivasyon ve Başarı
 • Verimli Ders Çalışma
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
 • Sınava Az Kala 

Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz. 

 • Benego Kişilik Envanteri
 • Öğrenme Sitilleri
 • Problem Tarama 
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Mesleki Eğilim Belirleme 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşüyor ve gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Velilerin rehber öğretmenlerine bilgi vermesi, rehber öğretmenlerin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından ayrıca önem taşıyor.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 • Ergen ile İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Sınava Az Kala

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler 

Doğa Kolejinde yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için belirli periyotlarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün oluyor. PDR birimi tarafından hazırlanmış olan “Danışmanlık Saati Yıllık Programı” ile danışmanlık sistemi ve danışman öğretmen çalışmaları destekleniyor. Öncelikle bu program rehber öğretmen tarafından danışman öğretmenlere sunumlar ve paylaşımlarla ifade ediliyor. Danışmanlık Derslerini Destekleyici Öğretmen Eğitimleri, Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici seminerler düzenliyoruz.

 

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi    
 • Motivasyon
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı Hazırlama
 • Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı