Sanat ve Spor
Doğa'da Sanat & Spor

SANAT EĞİTİMİ

Doğa Kolejinde temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır. Dersler verilen konuyla ilgili beyin fırtınası etkinliğiyle başlar. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade eder, hayal eder, düşünür, araştırır, kişiselleştirir, hayallerini, zihninde resmeder, konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder, gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle dolabilir. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür.
 
Doğa Kolejinde sanatın farklı alanlarında ve her ortamda verilen eğitim yoluyla, sanat alanında yeteneklerin ortaya çıkarılması sağlanır, sanatsal bakış açısı kazandırılır, sanat konusunda tartışabilen, sanat kültür etkinliklerine katılımını davranış haline getiren, estetik duyguları gelişmiş bireyler yetiştirilir.

Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmasını amaçlıyoruz ve bu doğrultuda çok sık sergi ve müze gezileri düzenliyor, öğrencilerimizin büyük ressam ve heykeltıraşları yakından tanımalarını sağlıyoruz. Atölye çalışmalarımızda çağdaş sanat anlayışına da geniş yer veriyoruz. Görsel sanatlar eğitimimiz çerçevesinde resim dersinin yanı sıra endüstriyel tasarım, fotoğraf, karikatür, çinicilik, ebru çalışmalarına ve okullarımızdaki teknoloji imkânlarını kullanarak dijital sanat çalışmalarına önem veriyoruz.
 
Doğada Sanat Derslerinde;

  • Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
  • Uygulamada bireysel farklılıkları göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
  • Görsel eğitimin öğrenmenin kalıcılığı konusu önemsenir.
  • Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak da düşünülür.
  • Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilerek el, düşünce koordinasyonu geliştirilir.
  • Her mekân çalışma alanı olarak planlanır.
  • Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.
  • Yurt dışı ve yurt içi sergilerle kendilerine güven kazanmaları ve sanatın evrensel boyutunu görmeleri sağlanır.

  

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL