Rehberlik
Öğrencilerimizin Yanındayız

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

k12 düzeyinde gelişimsel dönemlere uygun, önleyici ve çözüm odaklı programımızla öğrencilerimizin akademik, sosyal-duygusal ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilerimize ve ailelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Okula adı attıkları ilk günden mezun oldukları güne kadar öğrencilerimizin yanındayız.

Okul Uyumu ve Oryantasyon Çalışmaları

Eğitim ve öğretim kademelerine yeni başlayacak öğrencilerimize yönelik uyum haftası çalışmaları yapıyoruz. Velilerimize akademik program, okul işleyişi, iletişim ve beklentilerle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz.  

Sosyal-Duygusal Gelişimi Destekleyen Çalışmalar

Sosyal duygusal gelişim bireylerin kendini ifade etmesi, duyguların farkında olması, çevresi ile uyum içerisinde yaşamasının temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin yaş dönemi ve gelişim özelliklerine yönelik, sınıf içi etkinlikler, grup danışmanlıkları ve bireysel görüşmeler ile sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmaktayız.  

Sağlıklı yaşam, duygu farkındalığı, duyguları doğru ifade edebilmek, arkadaşlık kurabilmek,  yardımlaşma, paylaşma, empati,  iletişim becerileri, sorumluluk gelişimi, büyüme ve ergenlik, sosyal becerileri geliştirme, karar verme becerileri, stres yönetimi, sınav kaygısı, doğru sosyal medya ve teknoloji kullanımı, motivasyon gibi pek çok konuyu öğrencilerimizle çalışıyoruz. 

Akademik Başarıyı Destekleyen Çalışmalar

Öğrencilerimizin okul hayatı boyunca her kademedeki akademik gelişimlerini desteklemek ve akademik başarıyı artıracak rehberlik çalışmaları yapılır.
İlkokul, ortaokul ve lisede her kademede sene başında yapılan rehberlik çalışmaları ile öğrenme ilkeleri, öğrenme stilleri, verimli ders çalışma, başarıyı etkileyen faktörler ile ilgili bilgilendirici sınıf içi etkinlikler, bireysel görüşmeler ve grup danışmanlığı yapılır. Öğrencilerimizin yıl boyunca ölçme değerlendirme takvimde yer alan test ve deneme sınavlarına yönelik tanıtım, sınav yönetimi, zaman yönetimi, sınav stratejileri gibi konularda sunumlar yapılır.

Kariyer Gelişimini Destekleyen Çalışmalar

Öğrencilerimiz kendilerini tanımasına, ilgi, yetenek, beceri ve kişilik özelliklerini keşfetmesine yönelik uygulamalar, meslekleri, üniversite ve bölümleri tanımasına, iş dünyası farkındalıklarının artmasına yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Test, envanter ve anketler ile öğrencilerimizin kariyer gelişimini izliyor, kariyer planlama becerilerini geliştiriyoruz. 

Doğa-Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT)

Carl Jung’un kişilik teorisine dayanan Doğa Kişilik Temelli Yönlendirme Testi, Doğa Koleji tarafından geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan bir testtir. 10-15 yaş grubu öğrencilerimizin kişilik özelliklerini ve kişilik gelişimini bilimsel ve objektif verilere dayanarak tanımak amacıyla Doğa Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT) uyguluyoruz. Türkiye’de bir ilk olan Doğa Kişilik Temelli Yönlendirme Testi ile öğrencilerimizin geleceklerine ışık tutuyor, kişilik yönelimlerini yakından tanıyor, izliyor ve onları çok yönlü gelişimleri için yönlendiriyoruz.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Rehberlik bölümü olarak ailelere yönelik gelişim dönemi özellikleri, aile tutumları, iletişim, sınav kaygısı, kariyer planlama gibi konularda farkındalık kazandıran interaktif veli atölyeleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin gelişim dönemlerini tamamlamasına yardımcı olacak çözüm odaklı grup atölyelerinde velilerimizin birbirleriyle paylaşımda bulunmalarına ve çocuklarına yaklaşımda birlikte alternatif çözümler bulmalarına olanak sağlıyoruz.

Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar ve önemli konu başlıklarıyla ilgili velilerimize yönelik akademik ve bilimsel veli bültenleri hazırlıyoruz. 

Danışman Öğretmenlik Sistemi 

Danışman öğretmenlik sistemimizle ortaokul ve lise öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini yakından izliyoruz. Velilerimizle düzenli ve sürekli iletişim kuruyor, velilerimizin desteği ve işbirliği ile öğrencilerimizi mutlu ve başarılı bir şekilde yetiştiriyoruz.

LGS ve YKS Başvuruları/Tercih Danışmanlığı 

Ortaokul ve lise öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerini danışman öğretmenlerimizle birlikte izliyoruz. LGS ve YKS başvuru süreçlerinde kılavuz bilgilendirme ve başvurularda birebir rehberlik yapıyoruz. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla velilerimizin de katılımıyla tercih ve kariyer danışmanlığı yaparak öğrencilerimizin başarılı bir şekilde üst eğitim kurumlarına yönlendiriyoruz.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL