Ortaokul
Türkiye'nin yarınları...

DOĞA ORTAOKULLARI

UYGULAMALI ÖĞRENME ORTAMLARI 

Doğa Koleji yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı ortaokul eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. İlgi ve yetenek dersleri ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalar; eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor. Öğrencilerimiz, kalıcı öğrenme ortamları içinde ezberlemeden öğreniyor. Farklı bölümlerin hazırladığı eğitim programları içerisinde yer alan eğitim kampları ve geziler de nitelikli öğrenme ortamları sunuyor. Doğa Koleji, ortaokulda sunduğu okul ortamı ile öğrencilerimize kendilerini keşfetme ve geliştirme imkânı sunarken çocukluktan ergenliğe geçiş dönemini sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyor.
 

NİTELİKLİ ANLAMA BECERİSİ; BİLGİYİ EDİNME, YORUMLAMA, TEKRAR ÜRETME İÇİN KAÇINILMAZDIR!

Doğa Koleji olarak anlama becerisini geliştirmeye ilişkin yüksek farkındalığa sahibiz. Öğrencilerimizin işlevsel okuryazarlık becerisine sahip olması ve okuduğunu anlama becerisini geliştirmesi için Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı (DOKAP) hazırlandı. Sınıf ortamında doğru okuduğunu anlama çalışmaları yapılarak yürütülen okuduğunu anlama programımızla bilgiyi, yüzyılın gerekleriyle çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bu alanda nitelikli öğretmen eğitimleri de programın önemli temel taşlarından biridir. Haftalık periyotlarda DOKAP uygulanmakta ve yine program için geliştirilmiş DOKAP kitabı kullanılmaktadır. Kurum olarak bu programla amaçlanan temel hedeflerden biri de DOKAP’ın yaklaşım ve süreçlerinin diğer derslerde de uygulanması ve bu becerinin diğer derslere de transfer edilebilmesidir.
 

EĞİTİM FELSEFEMİZDE KAÇINILMAZIMIZ: DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Doğa Koleji eğitimde dijital dönüşümü, ders materyallerinden öğrenci-okul-veli bilgi akışına kadar birçok alanda kullanmaktadır. Öğrencilere uygulamalı ders ortamları sunarken dönemine göre en yeni/ nitelikli programları yakından takip ederek ders senaryolarımızı bu perspektifte kurguluyoruz.  Ortaokul öğrencilerimiz böylece çağı yakından takip ediyor, kendini tanıyor ve hayatlarının en önemli döneminde bilgiyi gerektiği gibi yöneterek dünya vatandaşı olma yolunda sağlam adımlar atabiliyor. Bilgiyi teknolojiyle birleştirerek öğrencilerimize aktarıyor, çevrim içi platformlarda öğrenci-öğretmen-veli atölyeleri düzenliyoruz. Dijital dönüşümü eğitim felsefemizin merkezine yerleştirerek yüzü aşkın kampüsümüzde binlerce öğrenci, öğretmen ve velimizle eş zamanlı etkileşim kurmayı önemsiyoruz. 
 
İLGİ VE BECERİ DERSLERİYLE ÖN PLANA ÇIKAN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM
 
OKUMA BECERİLERİ
Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı (DOKAP) çerçevesinde ortaokulun her kademesinde hafta bir ders olarak yürütülen bu derste, anahtar beceri olan okuduğunu anlama becerisi geliştirilmektedir. Öğrenciler yalnızca yazılı metinlerle değil, görsel metinlerle de buluşmakta, metinler arası ilişki kurmaktadır.
 
AKIL OYUNLARI

Matematiği sevdiren ve eğlenceli hâle getiren Akıl Oyunları ile öğrencilerimizin akıl yürütme ve problem çözme becerileri gelişmiyor.
 
YARATICI YAZARLIK
Yazma becerisini geliştiren Yaratıcı Yazarlık ile öğrencilerimiz ana dilimizi doğru ve etkin kullanarak edebî değeri olan ürünler ortaya koyuyorlar. 
 
BİLİMİN DOĞA’SI
Öğrencilerimizin keşfetme, icat etme duygularını harekete geçiriyoruz. Bireysel ya da akranlarıyla çalışarak sorun çözme becerilerini geliştiren Doğa öğrencileri, yaratıcılık ve üretkenlik gücünü artırıyor.
 
KODLAMA VE ROBOTİK
Dijital dünyayı etkin kullanmanın, algoritmik düşünmenin ve teknoloji üretmenin yolu bu dersten geçiyor.
 
SANATSAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ DİĞER DERSLER
Öğrencilerimizin hem bilimsel hem de sanatsal, sportif, kültürel alanlarda gelişimi desteklemek ve kendilerini bu anlamda keşfetmelerini sağlamak amacıyla söz konusu alanların ilgi ve beceri dersleriyle öğrencilerimizi buluşturuyoruz.
 
PROGRAM İÇERİKLERİMİZLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARINI DENEYİMLİYORLAR
Doğa Koleji olarak ortaokul öğrencilerimizin eğitim programları içerisinde kendi yaşlarına uygun bilimsel araştırma basamaklarını deneyimlemelerini önemsiyoruz. Temel eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun olarak bilgiyi edinmek kadar bilgiyi kullanmakken atılacak en doğru adımlardan biri de öğrencilerin bilimsel çalışmalarda yer almalarıdır. İlgi ve yetenek dersleriyle de kendilerini keşfeden ve geliştiren öğrencilerimiz, bu çalışmalara adım atmış oluyor. Eğitim programları dahilinde de ulusal/ uluslararası proje ya da yarışmalarda yer alıyorlar. Bu deneyimler hem onların gelişimi hem de kendilerini keşfetmeleri için onlara fırsat sunuyor. 
 
HEM SINAVA HEM HAYATA HAZIRLANIYORLAR
Öğrencilerimize deneyimli akademik kadro tarafından hazırlanan pekiştirme kitapları, pratik defterler, yaprak testler, LGS denemeleri ve tekrar dönemi deneme setlerinin yanında dijital materyallerle de desteklenen zengin bir yayın içeriği sunuyoruz. Ölçme-değerlendirme kapsamında her hafta LGS denemesini deneyimleyen Doğa Koleji öğrencileri, bu deneyimleri sayesinde liseye geçiş sınavlarında istedikleri başarıyı yakalıyorlar. LGS hazırlık sürecinde de hem Rehberlik Bölümü hem de danışman öğretmenler tarafından çok yakından takip edilen öğrenciler, güçlü bir akademik altyapı ile liseye geçiş yapıyorlar. LGS hazırlık programımızla sadece sınavda ya da okulda değil, tüm yaşamında karşılaştığı problemlere çözüm bulabilen, araştıran, keşfeden ve bilgilerini yorumlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
 
ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME: DOĞA KOLEJİ PISA SINAVLARI
Doğa Koleji, dünya vatandaşı yetiştirme hedefiyle öğrencilerinde analitik düşünme, sentez yapma, olayları neden-sonuç ilişkisini dikkate alarak değerlendirme becerisini geliştirmeye devam ediyor. Bu felsefeyle öğrencilerimizi Doğa Koleji PISA denemeleri ile buluşturuyoruz. Doğa Koleji PISA denemeleri; metin yorumlama, grafik ve tablo analizi, karşılaştırma yapma, eşleştirme, sorunlara çözüm üretme gibi farklı becerilere dayanıyor. Böylece Doğa Koleji, test becerilerini geliştirmeye yönelik sınav hazırlık çalışmalarının yanı sıra uluslararası standartlarda ölçme-değerlendirme ile de bu alanda fark yaratıyor.  

ÇÖZÜM ODAKLI REHBERLİK SİSTEMİ

Öğrencilerin eğitim yaşantısında onlara yol göstermek için çalışan Doğa Koleji Rehberlik Bölümü, çalışmalarını öğrencilerimizin gelişim düzeylerine, ilgilerine, yeteneklerine, sosyal duygusal ve akademik gelişimlerini dikkate alarak planlıyor. LGS’ye hazırlık süreçlerinde öğrencilerimizin yaşayabileceği duygu durumlarında onların yanındayken, başarıya giden yolda öğrenmeleri ve dikkat etmeleri gereken tüm becerileri de öğrencilerimize kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Çözüm odaklı rehberlik yaklaşımıyla, çözüm odaklı düşünme, problem çözebilme, etkili iletişim ile güçlü ilişkiler kurabilme gibi 21. yüzyılın bireylerden beklediği tüm becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz veli atölyelerimiz ile velilerimizi ihtiyaç duydukları birçok konuda bilgilendirmeye devam ediyoruz.  

DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİK MODELİ

Yenilikçi eğitim yaklaşımımızla danışman öğretmenlik modelini öğretim düzeyinde uygulayarak çocukların akademik ve sosyal gelişimlerini yakından takip ediyoruz. 5. sınıftan itibaren her öğrencimizin bir danışman öğretmeni bulunuyor. Öğrencilerimiz ilkokulda sınıf öğretmenleriyle kurdukları bağı, ortaokulda danışman öğretmenleriyle kuruyorlar. Danışman öğretmenlerimiz öğrencilerimizin tüm okul yaşantılarını yakından gözlemliyor ve velilerimizi düzenli periyotlarla bilgilendiriyorlar. Velilerimiz ihtiyaç duydukları her konuda yardım ve yönlendirme aldıkları bir eğitmenin gözetiminde çocuklarını okula göndermenin güveniyle ayrıcalıklı bir okul süreci yaşıyorlar.
  

EN İYİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ İLE
DÜNYAYI ANLAYAN, SORGULAYAN, KÜLTÜRLER ARASI FARKLILIKLARA DUYARLI GENÇLER YETİŞİYOR 

Doğa Koleji Ortaokul İngilizce Eğitim programı ile dil öğrenmenin kalıcı ve sürekliliğini sağlamak için öğrencilerimizin edinmiş olduğu dil becerisini gerçek hayatla ilişkilendiriyor ve yabancı dile hayat akışlarında yer vermelerini destekliyoruz. 
 
Common European Framework (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) doğrultusunda şekillendirilmiş akademik müfredatı, iletişim bazlı etkinlik takvimi ile destekleyerek dili öğrencilerin yaşantılarının içine yerleştiriyoruz. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda okuma, okuduğunu anlayıp yorumlayabilme, dinleme, dinlediğini anlayıp yorumlayabilme, iletişim amaçlı yazma faaliyetlerinin yanı sıra yaratıcı yazım çalışmaları ve konuşma becerisini geliştirecek dil faaliyetlerini tüm ortaokullarımızda sürdürüyoruz.
Ortaokul 5. sınıf düzeyinde Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı ile oluşturulan güçlü temeller ile öğrencilerimiz 8. sınıf sonuna kadar akademik ve beş dil yetisinin eş zamanlı desteklendiği beceri temelli İngilizce eğitim programı ile ortaokul eğitimini tamamlayıp liselerimizde eğitimlerine devam ediyorlar.
 
Doğa Kolejinde kültürel gelişim de ön planda tutuluyor. Ortaokulda yürüttüğümüz MUN çalışmaları (Model Birleşmiş Milletler), dünyanın pek çok ülkesinde öğretim programlarının bir parçası olarak yer alıyor. MUN konferanslarıyla amacımız genç zihinlerde dünya meseleleriyle ilgili farkındalık yaratmak ve uluslararası ilişkiler konusunda ortak akıl yürütme kazanımlarını sağlamak…
 
 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL