Ortaokul
Türkiye'nin yarınları...

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME 

Doğa Koleji ortaokul kademesinde, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına uygun bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurgulanmıştır.  Bu programda:
 • Yaşam boyu karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmeye hazırlar mı?
 • Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade ediyorlar mı?
 • Analiz yapıp doğru sonuçlara ulaşabiliyorlar mı?
 • Toplumun ve ekonomi dünyasının üretken bireyleri olarak hayatlarını devam ettirebilecek ilgi alanları var mı?
 • Günlük yaşamda karşılaştıkları karmaşık okuma metinlerini ne ölçüde anlıyorlar?
 • Okulda öğrendikleri konuları ne ölçüde kullanıyorlar?
Sorularına cevap verecek şekilde ölçme ve değerlendirme yapılır.
Ortaokulda uygulanan ilgi ve yetenek dersleri şunlardır:
 • Yaratıcı Yazarlık (6. sınıf)
 • Düşünme Becerileri Eğitimi (7. sınıf)
 • Akıl Oyunları (6 ve 7. sınıf)
 • Mucit Atölyesi (6 ve 7.sınıf)
Ortaokulda uygulanan ilgi ve yetenek derslerinde öğrenciye 0 – 900 arasında bir puan verilir ve bu puanlar belirli aralıklara göre 1-6 düzeye karşılık gelir. Her düzey kazanılması gereken davranışları belirtir. Dönem sonunda öğrencinin aldığı notların puan ortalaması, düzeyi ve düzeyine göre göstermiş olduğu performansı yer alır. İlgi ve yetenek Dersleri alternatif ölçme değerlendirme araçlarıyla yapılır. Akran Değerlendirme, Öz Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Gözlem Raporu, Proje Sunumu, Portfolyo gibi çağdaş ölçme araçları kullanılır.
 
Yaratıcı Yazarlık ve Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde bunların dışında öğrencinin yazma, okuma-anlama ve konuşma becerilerinin gelişmesi ölçülür. Bu sebeple söz konusu derslerin her dönem ikişer adet olmak üzere yılda toplam dört adet yazılı sınavı vardır. Sınavlar açık uçlu sorulardan oluşur.  
Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme yaklaşımı sınav düzeyine, öğrencilerin kariyer hedeflerine, akademik gelişimlerine göre değişir.

AKADEMİK SINAVLAR 

Hazırbulunuşluk Sınavı
 
Öğrencilerin, bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. İçinde bulunulan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın müfredat programları karşılaştırılır. Karşılaştırılan müfredat programlarını kullanarak ortak konu başlıkları üzerinden öğrenciler için belirli sayıda sorular hazırlanır ve Öğrencilerin temel derslerde başarılı olabilmeleri için gerekli ön koşul ve davranışlara sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılır. 

Sınavın amaçları şunlardır: 
 • Öğretmenin, öğrenciyi daha iyi tanıması,
 • Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi,
 • Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılması,
 • Öğretim yöntemlerinin yeterliliği konusunda geri bildirim alınması 
 DAGİS Sınavları (Doğa Koleji Akademik Gelişim İzleme Sınavı) 
 
Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde haftalık müfredata göre işlenen konuları kapsayan sorulardan oluşan sınavlardır. 
 
Sınavın amaçları şunlardır: 
 • Her bir öğrenme ünitesinde öğretilmesi planlanmış olan kazanımlardan hangilerinin öğrenilmiş, hangilerinin öğrenilmemiş olduğunun izlenmesi, 
 • Sınav sonuçlarına göre düzenli olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve pekiştirmesi,
 • Öğrencilerin test çözme tekniklerinin geliştirilmesi,
 • Haftalık müfredat kapsamında işlenen konuların taranarak pekiştirilmesi.
 Yazılı Sınavlar
 
Öğrencilere her sınıf düzeyinde 1 ve 2. dönemde 3’er adet uygulanması gereken sınavlardır. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin Yıl Sonu Başarı puanı olarak kullanılır. Doğa Kolejinde yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur ve tüm kampüslerimizde aynı gün ve aynı saatte uygulanır. Yazılı sınavlarının sonuçları e-okul sisteminden sınav yapıldıktan üç gün sonra yayınlanır.

SINAV KARNELERİ 

Uygulanan her sınavdan sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi verilir. Bu sınav karnesinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı, toplam doğru ve yanlışları, şubesinde, okulunda ve tüm Doğa Koleji öğrencileri arasında, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgiler bulunur. Bu bilgilere ek olarak öğrencilerimize sınavla ilgili geri bildirim sağlayacak soru ve konu analizleri de karnede yer alır. Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL