İlkokul
Türkiye'nin yarınları...

DOĞA İLKOKULLARI

İLKOKULDA EĞİTİM

Geleceğin nesilleri ilkokuldan itibaren yetişmeye başlıyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerini “geleceğin öğrenen profili” olarak yetiştirebilmek ve her birinin birer “dünya insanı” olması için eğitim öğretim faaliyetlerine birçok farklı içerikle destek veriyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde ilkokul 1. sınıftan itibaren ezberci değil, öğrencinin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uygulanıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin eğitimdeki başarısının temelinde, ilkokul 1. sınıftan itibaren uyguladığı kendine özgü, benzersiz eğitim modeli olan “Doğa Konseptli Eğitim Modeli” yatıyor. Doğanın en iyi öğretmen olduğu düşüncesinden ilham alan Doğa Koleji, eğitim sisteminde onun denge, çeşitlilik, gelişim, değişim, üretim özelliklerine yer veriyor. Bugün bir AB Projesi haline dönüşmüş olan Doğa Konseptli Eğitim Modeli ile öğrencilerimiz deneyimleyerek öğreniyor. Böylece olaylara geliştirdikleri farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üreten, inisiyatif alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyor.

İLETİŞİM ODAKLI İNGİLİZCE SİSTEMİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından hazırlanmış olan MEB onaylı uluslararası standartlardaki İngilizce öğretim programı; iletişimsel yeterliliği, 5 yetinin eş zamanlı gelişimini ve takibini baz alarak öğrencilerimize nitelikli, ayrıcalıklı, yenilikçi, güncel ve veli-öğretmen-öğrenci işbirliğine dayalı bir dil edinim yaşantısı sunar.

Okul öncesi 3 yaştan itibaren uygulanan yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup, öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefler. Türk ve yabancı İngilizce öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürülen aktif yabancı dil eğitimiyle, öğrencilerimizin anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarını sağlar. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejindeki ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerin 5 dil yetisine hitap eder; yalnızca okuma-yazma yetileriyle sınırlı değildir. Ayrıca günlük çalışma programı ile öğrencilerimizin ev ortamındaki İngilizce kullanımlarını destekleyen kesintisiz İngilizce eğitimi imkânı sunar.

KENDİNİ İFADE EDEBİLEN ÖĞRENCİLER

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz ‘Yaratıcı Düşünme’ dersleriyle özgün düşünce üretmeyi öğreniyor, düşüncelerini özgürce ifade ediyor. Dünyanın gideceği noktaya bakıldığında öğrencilerin yaratıcı düşünerek, her süreci farklı bir şekilde ele alıp farklı çözüm yolları bulabilmesi önem kazanıyor. Yaratıcı Düşünme derslerimizde, düşünmenin bir yetenek değil, geliştirilebilir zihinsel bir süreç olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz ve ilkokul kademesinden itibaren düşünmek üzerine temelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu ders sayesinde merak eden, sorgulayan, yeni ürünler ortaya koyan ve bu ürünleri özgüvenle sunan bireyler yetiştiriyoruz.

 

DENEYLERLE BİLİM ATÖLYESİ

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine özel ‘Deney Seti’ ile sorgulama, araştırma ve deneyimleme becerilerini geliştiriyor, bilimsel çalışma ile çok erken yaşlarda tanışıyor. Bu uygulama sayesinde klasik “laboratuvar” anlayışını ortadan kaldıran Doğa Koleji, çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırıyor. Her çocuk sahip olduğu deney setini yanında taşıyarak, deney ve bilimin hayatın bir parçası olduğunu kavrıyor.

DÜŞÜNME BECERİLERİ

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, ‘’Düşünmenin Doğası’’ dersleriyle farklı bakış açıları kazanıyor. Bu ders ile öğrencilerimizin temel düşünme sistemlerini oluşturmalarını, farklı düşüncelere hoşgörü ile yaklaşmalarını, düşünmeyi bir yaşam becerisi haline getirmelerini, eleştirel, analitik, sorgulayıcı düşünebilmelerini sağlıyoruz. Bağımsız düşünme becerisinin geliştirilmesi, çocuğun ileri yaşlarda da kendi düşünme sistemini oluşturmasına temel teşkil ediyor. Geleceğin çok boyutlu düşünebilen, var olan potansiyelini kullanabilen ve başarılı ürünler ortaya koyabilen bireyleri bu etkinlikler ile destekleniyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA ÖĞRETMENLER

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğretmenlerimiz, Avrupa Birliği tarafından onaylanan ‘’Doğa Konseptli Eğitim Modeli’’ ile öğrencilerimizi yetiştiriyor. İnisiyatif alabilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek adına birçok projeye imza atan İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin eğitmenleri de bu konsepte özel eğitimlerden geçmiş, alanında uzman bir kadrodan oluşuyor. Doğa Kolejinin eğitimde ilkokul kademesinden itibaren temel hedefi, “Doğa Konseptli Eğitim Modeli” ile “Mutlu Bir Doğa Nesli” yetiştirmek. Avrupa Birliği tarafından fonlanıp bir “AB Projesi” haline dönüşmüş olan Doğa Konseptli Eğitim Modeli ile ilkokuldan itibaren ezbere değil öğrenmeye dayalı, öğrencinin bilişsel ve sosyal yeteneklerini de geliştiren bir eğitim yaklaşımı sunuyoruz.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL