Haber ve Etkinlikler

LİSE ÖĞRENCİLERİMİZ TÜBİTAK BÖLGE FİNALLERİNDE

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması'nda Doğa Harikalarımız, 12 proje ile TÜBİTAK Bölge Sergisine katılmaya hak kazandı.


Bu yıl 54.sü düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması'nda Doğa Harikalarımız, 12 branşta hazırlanan 27.013 proje arasından jüri tarafından başarılı bulunan ve davet alan 12 proje ile 2023 yılı TÜBİTAK Bölge Sergisine katılmaya hak kazandı.

2023 yılı TÜBİTAK Bölge Sergisi proje değerlendirmeleri, 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek ve projelerin jüri karşısında sunumları gerçekleştirilecek.

Gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamasını amaçlayan ve Türkiye’nin lise düzeyinde düzenlenen en köklü bilimsel araştırma projeleri yarışması olan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması’nda;

Çanakkale Kampüsü öğrencimiz Erol Arda Bakırdöğen’in, Biyoloji Öğretmeni Simge Özalp danışmanlığında biyoloji alanında gerçekleştirdiği “Vaccinium macrocarpon meyve ekstraktının, yeşil sentez yöntemiyle sentezlenmiş gümüş nanopartiküllerinin (AgNP) ve kitosan kaplı AgNP’lerin Ames/Salmonella testi ile Salmonella typhimurium bakterisinin TA98 ve TA100 suşlarına karşı mutajenik, metilen mavi boyasının degradasyonu ile fotokatalitik seviyesilerinin tespiti” konulu Yeşil Sentez Yöntemi ile Vaccinium Macrocarpon (Turna Yemişi) ile Sentezlenmiş Kitosan Kaplı Gümüş Nanopartiküllerinin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması isimli projesi,

Antalya Kampüsü öğrencimiz İpek Eryılmaz’ın, Biyoloji Öğretmeni Gözde Duman danışmanlığında Biyoloji alanında gerçekleştirdiği “Hastalıkları önleyici ve tıbbi amaçlı olarak dünya çapında yaygın olarak kullanılan Kaffir laym’ı uçucu yağ olarak fonksiyonel gıda olan yoğurda eklenmesi ve yoğurdun probiyotik özelliğini kaybetmeden patojen mikroorganizmalara karşı fonksiyonel antimikrobiyal özelliğinin artırılması” konulu Kaffir Laym ile Antimikrobiyal Etkinliği Arttırılmış Yoğurt Geliştirilmesi isimli projesi,

Alanya Kampüsü öğrencilerimiz Shayan Dabagh ve Aral Doğan’ın, Robotik ve Kodlama Öğretmeni Merve Ünal danışmanlığında fizik alanında gerçekleştirdikleri “Rüzgâr enerjisi elde edebilecek yöntemler geliştirerek temiz enerjiye erişimi artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı ve türbinin fiziksel özellikleriyle üretilen enerji miktarını en üst düzeye çıkarmak” konulu Üst Düzey Enerji Üretimi İçin Yarı-Kapalı Rüzgâr Türbini isimli projeleri,

Yakacık Kampüsü öğrencilerimiz Gökçe Engin ve Asya Bilekay’ın, Rehberlik Öğretmeni Bahadır Sesli danışmanlığında psikoloji alanında gerçekleştirdikleri “Lise öğrencilerinin algıladıkları ebeveynlik tutumlarının, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal ilişki gereksiniminin karşılanma seviyelerini ne derece etkilediği ve sosyal medya bağımlılık seviyeleri ile sosyal ilişki gereksinim seviyeleri arasındaki ilişkinin araştırılması” konulu Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal İlişki Gereksinimi Üzerine Etkisi isimli projeleri,

Çayyolu Kampüsü öğrencimiz Zümra İzgü Akyıldız’ın, Rehberlik öğretmeni Özlem Yüksel danışmanlığında psikoloji alanında gerçekleştirdiği “Alternatif tıbbın modern tıbbın yanında sahip olduğu büyük bir potansiyeli doğayı mimikleme yoluyla psikoloji bilimiyle ilişkisini araştırmak” konulu Mır-Heal: İyileştirici Gücü Mimikleyen Teknoloji isimli projeleri ile,

Diyarbakır Kampüsü öğrencimiz Ahmet Cevdet Pala’nın, İngilizce Öğretmeni Ali Korkut danışmanlığında psikoloji alanında gerçekleştirdiği “Lise öğrencilerinin akademik özyeterlik düzeyleri ve bu düzeyin cinsiyet ve okul türü açısından karşılaştırılması amacıyla 547 katılımcıdan toplanan verilerin SPSS ile analizi ve İHL öğrencileri ile güzel sanatlar alanındaki öğrencilerin puanları arasında 'teknik beceriler' boyutundaki farklılıkların tespiti” konulu Lise Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Algıları: Cinsiyet ve Alan Karşılaştırmalı Bir Betimsel Çalışma isimli projeleri,

Florya Kampüsü öğrencilerimiz Elif Tuna, Haznedar Nil Yıldız ve Selin Gülmez’in, Tarih Öğretmeni Muhammet Aydın danışmanlığında tarih alanında gerçekleştirdikleri “Türkiye’nin yakın siyasi döneminde yer alan 12 Eylül askeri darbesinin dönemin lise gençliği üzerindeki etkisinin darbeyi bizzat yaşamış birincil kaynaklarla sözlü tarih yöntemi ile deşifre edilerek incelenmesi” konulu Unutmanın Hatırlanması: 1980'li Yıllarda Lise Gençliği isimli projeleri,

Diyarbakır Kampüsü öğrencilerimiz Hümeyra Topaloğlu, Irmak Duran ve Nehir Duran'ın, Tarih Öğretmenleri Tuğba Sertel Doruk danışmanlığında tarih alanında gerçekleştirdikleri “Diyarbakır Ulu Camii'nin ve Diyarbakır'ın diğer tarihi ve kültür varlıklarının belgesel çekimleri ile tanıtılması” konulu İslam'ın 5. Harem-İ Şerifi Diyarbakır Ulu Camii Belgeselle Tanıtıyoruz isimli projeleri,

Ağrı Kampüsü öğrencimiz Duha Emekçi’nin, Rehberlik Öğretmeni Osman Kaya danışmanlığında Tarih alanında gerçekleştirdikleri “Kültürel değerlerin sıradanlaşmasını önlemek amacıyla İshak Paşa Sarayı özelinde teknoloji ile kültürel değerleri daha rahat öğretmek ve öğretmenlere yardımcı bir çalışma platformu ortaya çıkararak, ortaya çıkan farkındalık ve kazanım durumunu belirlemek” konulu Somut Olan Kültürel Mirasımın Farkındayım: İshak Paşa Sarayı Örneği isimli projeleri,

Ataşehir 1 Kampüsü öğrencimiz Ela Şahinoğlu’nun, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tuğçe Meç danışmanlığında Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirdikleri “600 yılı kapsayan divan edebiyatının her bir yüzyılı için devrin mimari zevkini yansıtacak şekilde tasarlanmış pdf ve VR uyumlu, artırılmış gerçeklikle ziyaret edilebilen üç boyutlu tasarlanmış odalar” konulu Maziyi Hâlde ve İstikbalde Yaşamanın İmkânları: Artırılmış Gerçeklikle Divan Edebiyatı Müzesi isimli projeleri,

Ankara Keçiören Kampüsü öğrencimiz Irmak Karagözoğlu'nun Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirdiği “Annelerin okul öncesi dönemde çocuklarına en sık anlatmayı tercih ettikleri masalları belirlemek ve bu masalları okul öncesi ve ilkokul hayat bilgisi öğretim programları aracılığıyla öğrenciye kazandırılması hedeflenen değerler açısından incelemek” konulu Annelerin Değerli Masalları isimli projesi,

Ağrı Kampüsü öğrencilerimiz Evren Bakır ve Furkan Yiğit’in, Kimya öğretmeni Berfin Demir danışmanlığında biyoloji alanında gerçekleştirdikleri “Meyve atıklarının geri dönüştürülmesi yoluyla buğdayın çimlendirilmesini kolaylaştırarak verimi arttırmak, zamandan tasarruf etmek; evsel atıkların yenilenebilir döngüye katarak hem kirliliği azaltmak hem de ekonomik açıdan tasarruf etmek” konulu Atık Meyve Kabukları Demleme Çayının Buğday Köklenme ve Çimlenme Süresine ve Çim Boyutuna Etkisi isimli projeleri jüri elemesinden geçerek TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması 2023 Bölge Sergisinde yarışmaya hak kazandılar.

Doğa Koleji olarak başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması 2023 Bölge Sergisinde başarılar dileriz.
 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL