Doğa'yla Birlikte...
BEYKOZ KAMPÜSÜ

OKULUMUZ

2002-2003 Eğitim - Öğretim Yılı'nda,150 yıllık Ahmet Mithat Efendi Çiftliği'nin 55 dönümlük arazisi üzerine kurulan Doğa Koleji Beykoz Kampüsü, Beykoz'un bu güzel ortamını bir eğitim vadisine dönüştürdü. Okullarımızın "Doğa Konseptli Eğitim Modeli"nin ilham kaynağı olan Beykoz Kampüsü, öğrencilerimize doğayla iç içe bir ortamda yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Binicilik tesislerinden hayvanat bahçesine, trekking parkurlarından kamp alanlarına kadar tamamen doğayla iç içe olan Beykoz Kampüsü, yaşayarak öğrenme sistemini bugün diğer tüm okullarımızla paylaşıyor.

Teknolojiyi doğayla buluşturan Doğa Koleji Beykoz Kampüsü; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim imkanı sunuyor. Kampüs kamp alanları, yüzme havuzları, binicilik, trekking ve bisiklet parkurları gibi sosyal alanlarında diğer Doğa öğrencilerini de belli periyodlarla misafir ediyor. Çocukların ve velilerin hayallerindeki eğitim vadisi olan Beykoz Kampüsü, bugün Türkiye'nin en büyük kampüsü olmanın yanı sıra, dünyada kendi binicilik tesislerine sahip tek okul olma ünvanına sahip. Özgür ve mutlu çocukların daha iyi öğreneceği anlayışıyla doğayla eğitimin iç içe geçtiği benzersiz Beykoz Kampüsü eğitim başarılarıyla da bu tezi destekliyor.

Beykoz Kampüsünde Lise Eğitimi Başladı

Bugün sadece yüksek akademik beceri, bilgi ve çağdaş eğitim başarılı bir hayat sürdürmek için artık yeterli değil; bireyin kendini iyi tanıması, hedeflerini net bir şekilde tespit edip, planlı ve programlı bir şekilde çok yönlü bir kişilikle, zengin seçenekler arasından ihtiyaç duyduğu olanakları iyi seçip amacına doğru ilerlemesi gerekmektedir. Beykoz Kampüsü Doğa Anadolu Lisesi, öğrencilerine doğru seçimler yapabilmeleri ve istedikleri yurt içi ve yurt dışı üniversitelere girmeleri için, güçlü akademik program, ders dışı etkinlikler ve deneyimli akademisyenler ile 21. Yüzyıl becerilerine hazırlamaktadır.

Beykoz Doğa Anadolu Lisesi’nin hedefi öğrencilerine sadece üniversite kazandırmak değil, hayat başarısı kazandırmaktır. Günümüz değişen dünyasında becerilerle donanmış  öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu nedenle tüm öğrencilerini yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirmektedir. Üniversite Danışmanlığı ve Kariyer Planlama çalışmaları ile  dokuzuncu sınıftan başlayarak tüm lise öğrencileriyle bireysel olarak yapılan çalışmalarla üniversite hazırlıklarına destek ve yön verilmektedir. Bu merkezde, yurt dışı ve yurt içi danışmanları her bir öğrencinin ihtiyaç ve ilgi alanına göre, kendisine en uygun üniversiteye girmesi için çalışmalar yapmaktadır.
Dört yıllık lise eğitimi boyunca sayısal ve sözel derslerin yanı sıra zenginleştirilmiş kulüp dersleri ile online Kanada Çift Diploma programı seçeneği sunan Beykoz Doğa Anadolu Lisesi öğrencilerine İngilizceyi ana dili gibi kullanabilen, güçlü bir akademik altyapı ile donatılmış, sağlam karakterli bireyler olarak toplumdaki yerlerini almalarını sağlamaktadır.

Beykoz Doğa Anadolu Lisesi, branşlaşmanın ve akademik içeriğin arttığı ortaokul yıllarında; öğrencilerini yakından tanıyıp onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destekleyerek öğrenmekten zevk alan bireyler olarak yetiştirmektedir. 9.sınıf tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrenciler 10. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçmektedirler. Böylelikle bilinçli ve kendilerinden emin bir şekilde üniversiteye doğru yola çıkmaktadırlar. Öğrencileri tercihleri esas alınarak uygulanan yaz stajları meslek seçimlerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca Beykoz Doğa Anadolu Lisesi, tüm öğrencilerini yurt içi ve yurt dışı üniversite kabul süreçlerine donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır. Öğrenciler yurt içi üniversitelere hazırlamak amacıyla, 10. sınıftan itibaren; günlük ders programına ilaveten ders seçimlerine uygun destek programlar uygulanmaktadır. Uygulanan destek programları sayesinde; öğrenciler ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda, ülkemizde uygulanan üniversite sınavlarında ilk sıralardaki tercihlerine yerleşmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerini yurt dışı üniversitelere hazırlamak amacıyla, Advanced Placement (AP) gibi çeşitli uluslararası programlar uygulanmaktadır. Uygulanan uluslararası programlar sayesinde; öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda, kendilerine en uygun yurt dışı üniversitelerden kabuller almaları sağlanmaktadır.

Evrensel bir eğitim-öğretim atmosferi oluşturmaya çalışan Beykoz Doğa Anadolu Lisesi,  bunların yanı sıra öğrencilerini Model United Nations, Science Cup, Green Project, Erasmus gibi uluslararası etkinliklere katılmaya teşvik etmektedir.

Beykoz Doğa Anadolu Lisesi, öğrencilerinin kültürel değerlerinin ve geçmişinin farkında olan, onları yaşatan, toplumsal ilişkilerinde sevgi ve saygı sınırları içinde davranan, hoşgörülü, adaletli, sorumluluklarını bilen, kendisine güvenen, girişimci, eleştirel bakabilen, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş birer birey olmaları için sistematik çalışmalar okul vizyonunun bir parçası olmaktadır. Öğrenciler akademik çalışmaların yanı sıra çok geniş bir yelpazedeki sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yönlendirilmektedir.

​IB PYP Eğitimi

IB PYP Uluslararası eğitim organizasyonu (IB Uluslararası Bakolorya) İlk Yıllar Eğitim Programı olan PYP’nin 3-12 yaş arasındaki öğrencileri kapsayan misyonu şöyledir. Kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için sorgulayan, bilgili, ilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemek, bu sonuca ulaşmak için; okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlar ile çalışarak uluslararası eğitime ve değerlendirmeye dayalı hedef yükseltici programlar geliştirmek ve bu programla öğrencileri, farklı olan bireylerin de haklı olabileceğini kabul eden, aktif, tutkulu ve ömür boyu öğrenen bireyler olma yolunda teşvik etmektir.

Uygulama yetkisi almak için uzun bir hazırlık süreci öngören program Uluslararası Bakolorya tarafından izlenmekte olup; programı uygulamak isteyen okullar; ilgili okul, aday okul, yetkilendirme ziyareti sonrasında da uygulayan okul olma sürecinden geçer. 2013-2014 eğitim yılında geçirdiği yetkilendirme ziyaretinde IBPYP okulu olma hakkı kazanan Özel Beykoz Doğa İlkokulu’nda öğretmenler PYP ile ilgili uluslararası eğitimlere katılırlar.

2013-2014 Eğitim yılında yetkilendirme ziyaretinden geçmeye hak kazanan Beykoz Doğa İlkokulu’nda öğretmenler PYP ile ilgili uluslararası eğitimlere katılırlar. Yapılandırıcı ve öğrenci merkezli eğitimi benimseyen MEB programıyla uyum içinde uygulanabilen PYP öğrenen profili öğeleri; araştıran - sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık görüşlü, dengeli ve dönüşümlü düşünen olmak üzere; yaratıcılığı, estetiği, meydan okumayı ve risk almayı, zaman yönetimini ve öğrencinin kendisini esas alan Doğa Konseptli Eğitim felsefesiyle de uyumluluk gösterir.

Toplamda altı disiplinlerüstü temadan oluşan program aynı zamanda okulumuzdaki bütün disiplinler arasında da anlamlı bağlantılar kurmamızı sağlar. Ekoloji, Binicilik, Kişisel, Toplumsal ve Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Sanat, Fen Bilgisi, Dil ve Matematik gibi alanlar arasında kurulan bağlantılar öğretmenlerimizin Milli Eğitim Müfredat Programı’nı PYP temalarına uygun olarak hazırlamasıyla öğrenmeye dönüşür.
 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

  • Anaokulu; İngilizce
  • İlkokul;  İngilizce Almanca / Çince (Seçmeli)
  • Ortaokul; İngilizce, Almanca (A2)
  • Lise; İngilizce, Almanca

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL