Haber ve Etkinlikler

2021 LGS’DE DİKKATLİ VE ZAMAN YÖNETİMİ OLANLAR BAŞARILI ÇIKACAK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ortaokul bölüm başkanları, LGS sınavını değerlendirdi. Sınav sorularının inceleme ve analizinin ardından; “üst düzey düşünme becerileri” ölçümü, 2021 LGS sınavının omurgası olarak saptandı.

ETİKETLER : 2021 LGS , lgs soruları , lgs değerlendirme , gülşen aksu
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, genel olarak hem sözel hem sayısal alan sorularının şu başlıklarda sınıflandırdı:

*okuduğunu anlama
*yorumlama
*sonuç çıkarma
*problem çözme
*analiz yapma
*eleştirel düşünme
*bilimsel süreç

Gülşen Aksu şunları söyledi: Sorular genel olarak bu becerileri ölçmeye yönelikti. Ayrıca, sınava kendi okulunda girmek, öğrencileri olumlu etkiledi. Eğitim dokümanlarımız ve deneme sınavlarımızın sınavla örtüştüğünü gördük. Dikkatli ve zaman yönetimi olan öğrencilerin başarı düzeylerinin daha yüksek olacağını düşünüyoruz.

Tercihler, öğrenciyi tanıyan uzmanlar ile yapılmalı

Gülşen Aksu, sınav sonrası psikoloji ile ilgili velilere önerilerde bulundu. Bazı öğrencilerin sınav sonrası sınavla ilgili konuşmak istemeyebileceğini, böyle bir durumda ısrarcı olunmaması gerektiğini ifade etti.  Bunun normal ve geçici bir süreç olduğunu belirten Aksu, “Sadece sınavın sonucu değil sınava hazırlık sürecinde verdikleri emeğin de önemini hissettirmek gereklidir. 30 Haziran’da sınav sonuçları açıklanacak. Tercihlerin, mutlaka öğrenciyi tanıyan uzmanlarla yapılması daha doğru olur” dedi.
 
TÜRKÇE YORUMU: OKUDUĞUNU ANLAMA BU YIL DA ÖN PLANDA
DR.ÇİĞDEM MOLLAİBRAHİMOĞLU-ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ-TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI:
2021 LGS Türkçe soruları, Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretim Programı’na ve "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" konu, kazanım ve açıklamalarına uygun oluşturulmuştur.
LGS Türkçe sorularının; beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu, düzenli yayımlanan MEB çalışma fasikülleri ve aylık örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda ölçülen kazanımlar şunlardır:  grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama; bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etme; deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirleme; geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirme; metnin konusunu, ana fikrini/ ana duygusunu, yardımcı fikirlerini belirleme;  metnin içeriğini yorumlama; okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunma; metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini ve metindeki işlem basamaklarını kavrama.

Sorularda temelde çıkarım yapma, metin yorumlama ve muhakeme gücünü kullanabilme ölçülmüştür. Düzenli kitap okuyan, soruları dikkatli yorumlayan, soru çözme konusunda antrenmanlı olan öğrencilerin; sınavda başarıyı yakalayacağını söyleyebiliriz.
 
MATEMATİK YORUMU:  BELİRLEYİCİ BRANŞ MATEMATİK OLDU
BERİVAN DÜLĞER – MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI
2021 LGS matematik sorularını incelediğimizde soruların Millî Eğitim Bakanlığı 8. sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlandığı ancak son iki konu olan Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler’den hiç soru sorulmadığı görülmektedir.
Beklendiği gibi matematik sorularının tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır.

Sınav dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur.
Yine farklı konulara ait kazanımların bir arada kullanıldığı bağlamsal sorulardan oluşmuştur. Sorular görsel anlamda zengindir ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir.

Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur.
 
FEN BİLİMLERİ YORUMU: GEÇEN YILA GÖRE DAHA AYIRT EDİCİYDİ
FATİH TÜFEKÇİ - FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI
Fen bilimleri sınav soruları; Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasında yer aldığı gibi birinci ve ikinci dönem konularından oluşmuştur. İlk dönemin tüm ünitelerinden soru sorulmuş, ikinci dönemden sadece Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitesinden soru sorulmamıştır. Soruların ünitelere göre dağılımı; “Mevsimler ve İklim” 2 soru, “DNA ve Genetik Kod” 5 soru, “Basınç” 2 soru, “Madde ve Endüstri” 5 soru, “Basit Makineler” 2 soru, “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” 4 soru şeklindedir. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Soruların kısa olduğunu ama önceki yıla göre ayırt edici soruların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
 
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: GÖRSEL İÇERİKLERE YER VERİLDİ
ÇİĞDEM KARAKAŞ-SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI
2021 LGS soruları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır. “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinden 1 soru, “Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesinden 2 soru, “Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesinden 2 soru, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden 3 soru, “Demokratikleşme Çabaları” ünitesinden 1 soru, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” ünitesinden 1 soru çıktığı; en çok sorunun geçen yıllarda olduğu gibi “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden sorulduğu görülmektedir. Son ünitemiz olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden ise  soru gelmemiştir.

Sınav sorularının, MEB tarafından yıl içinde yayımlanan örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularına benzer olduğu görülmektedir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları genel itibarıyla harita okuma becerisi kazanmış, okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen, dersimiz ile ilgili kavramlara hâkim olan tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır. Önceki yıllarda yapılan LGS soruları ile karşılaştırıldığında görsel içeriklere (harita okuma, diyagram, tablo) yer verildiği görülmektedir. Ünite kazanımlarına hâkim, düzenli konu tekrarı yaparak soru çözen öğrencilerimiz sınav sürecini başarıyla tamamlamıştır.
 
İNGİLİZCE YORUMU: İNGİLİZCE SORULARI KOLAYDI!
TUBA MUMCU - İNGİLİZCE BÖLÜM BAŞKANI
2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavda İngilizce soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur.

Soruların yayımlanan örnek sorulara göre daha kısa ve anlaşılır fakat dikkat gerektiren sorular olduğu görülmüştür. 
Öğrencilerin okuduklarından anlam çıkarmaları, verilen görsele bakarak çıkarım yapmaları ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmelerini gerektiren soru çeşitleri sınavda karşımıza çıkmıştır. Aynı zamanda kelime bilgisinin de bu bağlamda ön plana çıktığı görülmüştür. Okuma anlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrenciler öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak bu soruları rahatlıkla çözebilmişlerdir.

Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil bilgisi yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. İngilizce testinde çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır. 
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YORUMU: GEÇEN YILA GÖRE DAHA KOLAYDI
ABDULLAH ALBAYRAK – DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI
 2021 LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların   ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğrencilerimiz sınavda geçen seneye göre daha kolay sorularla karşılaştılar. Sınavda hemen her üniteden sorunun yer aldığı ve ders içi kazanımların dengeli bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların zorluk derecesinin, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara daha düşük olduğu görülmektedir.  Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan erzak kolisi yardımının sosyal medyada paylaşılmasının yanlışlığının vurgulandığı soru, bunun somut örneğidir. Buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir.

2021 LGS sınavında din olgusu ile dinî ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyor, güzel sonuçlar almasını temenni ediyoruz.
 
 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL