Haber ve Etkinlikler

D’MUN KONFERANSLARI İÇİN SİMÜLASYONLARI BAŞLADI

Doğa Koleji Lise öğrencileri her yıl tüm Doğa Koleji Lise öğrencilerinin katımlıyla gerçeklen Doğa Model Birleşmiş Konferanslarına bu hafta kampüslerinde düzenledikleri MUN simülasyonları ile hazırlanmaya başladılar.Doğa Koleji lise öğrencileri, Doğa Model Birleşmiş Milletler konferansları ile uluslararası ilişkiler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurken eleştirel düşünebilen, diplomatik, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişiyor.

Öğrencilerimiz okullarında düzenlenen D’MUN simülasyonunda Birleşmiş Milletler delegeleri rolünde ülkelerini temsil eden öğrencilerimiz İngilizce dilinde uluslararası ilişkiler, siyaset, ekonomi, çevre ve insan hakları gibi çeşitli konuları ele alarak Küresel Ekonomi ve Ticaret, Çevre ve İklim Değişikliği, İnsan Hakları ve Sosyal Adalet, Uluslararası Güvenlik gibi gerçek dünya sorunlarını tartışmalar yürüterek çözmeye çalıştılar.

D’MUN simülasyonları öğrencilerimize birçok önemli kazanım sağlar; Öğrencilerimiz diğer delegelerle etkili iletişim kurma, çatışmaları ve anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme fırsatı bulur. Birleşmiş Milletlerin çalışma prensipleri ile ilgili bilgi edinerek bir ülkenin veya temsil ettikleri birimin politikalarını anlamak için araştırmalar yapar, temsil ettikleri ülke veya birim adına sorumluluk taşırlar. Simülasyonda, delegeler diğer ülkeler veya gruplarla iş birliği yaparak küresel sorunlara çözüm bulmaya çalışır, öğrencilerimiz genel kurulda veya komite toplantılarında konuşmalar yaparak topluma hitap etme becerilerini geliştirirken lider rolü üstlenerek karar alım süreçlerini yönlendirir ve kriz yönetimi ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Doğa Koleji Lise İngilizce bölümünün organize ettiği simülasyon ve konferanslar öğrencilerimize akademik başarıların ötesinde önemli yaşam becerileri kazandırır.


DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL