Haber ve Etkinlikler

DİYARBAKIR KAMPÜSÜMÜZDEN 2 AYRI e-TWINNING PROJESİ

Doğa Koleji Diyarbakır Kampüsü anaokulu öğrencilerimiz "The Game Is In My Nature" ve "Say Stop to Bullying, Give Way to Friendship!" adlı 2 ayrı e-Twinning projesine dahil oldu.


The Game Is In My Nature
Oyun Benim Doğamda Var)

Diyarbakır Kampüsü okul öncesi öğretmenimiz Merve Dağ tarafından proje kurucusu olarak yürütülen The Game Is In My Nature (Oyun Benim Doğamda Var) projesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Ocak ayı itibarıyle başladı. 1 Mayıs'ta sonlanacak olan projemiz The Game Is In My Nature, Türkiye ve Romanya ülkeleri ortaklığında yapılmakta olan ve uluslararası platformda onaylanan bir e-Twinning projesidir. Proje 3-11 yaş aralığındaki öğrencilerle uygulanmakta olup  temel hedefi, çocukluk döneminde oyunun eğitimdeki rolünü, farklı kültürlere ait oyunları araştırmak ve kültürlerarası oyun etkileşiminin incelemektir. Bu amaç doğrultusunda farklı kültürlerden bir araya getirilecek oyunlar öğrencilerimize oynatılmaktadır.
 

Say Stop to Bullying, Give Way to Friendship! 
(Zorbalığa Dur De, Arkadaşlığa Yol Ver!) 

Diyarbakır Kampüsü okul öncesi kadememizde uluslararası platformda onaylanan ve öğretmenimiz Sinem Yel'in kurucusu olduğu e-Twinning projesi uygulanmaya başladı. Say Stop to Bullying, Give Way to Friendship! (Zorbalığa Dur De, Arkadaşlığa Yol Ver!) isimli projemiz ilkokul 4-11 yaş arasındaki öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Projemizde öğrencilerimize zorbalığın ne olduğu, bazen bilerek bazen de farkında olmadan yaptığımız hangi davranışların zorbalık kapsamına girdiğini, zorbalık türlerinin neler olduğu, zorbalığa maruz kalan kişilerin ne tür duygular hissedeceği, kendileri veya arkadaşları zorbalığa maruz kaldığında neler yapmaları gerektiği çevresindekilerden nasıl yardım alabileceği arkadaşlık ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında öğrencilerin interaktif bir şekilde etkinliklerle öğrenebilecekleri bir projedir. Projemiz 2022 Ocak ayında başlamış olup 2 kurucu 9 üyeden oluşmaktadır. 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL