Haber ve Etkinlikler

DOĞA BAP 2023- AFET VE AFET YÖNETİMİ

4. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansı “Afet ve Afet Yönetimi” temasıyla 29 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.


Öğrenci Konferansı “Afet ve Afet Yönetimi” temasıyla 29 Nisan 2023 tarihinde Doğa Koleji ve yurtdışındaki liselerde eğitim görmekte olan öğrenciler ve öğretmenleri, akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin danışman öğretmenlerinin rehberliğinde “Afet ve Afet Yönetimi” temasında Bilgi Teknolojileri, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Sosyoloji/Psikoloji, Tarih, t-MBA, Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere 12 branşta hazırladıkları 86 bilimsel araştırma projesinin sözlü ve poster sunumlarının gerçekleştirildiği Konferansın açılış konuşmasını sunuculuğunu ise Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü öğrencisi Ahmet Doruk Kaya üstlenirken, Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü gerçekleştirdi.

Doğa Koleji öğrencilerinin bilimsel araştırma projeleri konusundaki başarılarına değindiği konuşmasında Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, “2019’dan bu yana düzenlediğimiz Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansı ile amacımız, öğrencilerimizi proje tabanlı eğitim çerçevesinde dünyanın sorunlarına çözüm bulan öğrenciler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla ve bilimin ışığında özveri ile çalışarak projeler üreten öğrencilerimize ve onlara danışmanlık eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." diyerek açılış konuşmasını yaptı. Alpözü, "Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin proje üretmelerine çok önem veriyoruz. 20 yılda birçok alanda siz değerli öğrencilerimizin sayısız başarısına tanıklık ettik. Bu başarıda yılların tecrübesi, yüzlerce öğretmenin ve çalışma arkadaşımızın emekleri var. Cumhuriyetimizin 100, Doğamızın 20. gurur yılında da güçlü akademik kadromuz ve girişimciliği, proje modellemeyi, bilimsel düşünceyi, yabancı dili, kültürü, sanatı ve sporu merkez alarak Cumhuriyet’in nesillerini yetiştiren eğitim sistemimiz ile daha nice yüz yıllara ışık tutmaya, geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.Doğa Kolejinin proje modelli eğitim yaklaşımını izleyicilerle paylaştığı açılış konuşmasında Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Arzu UzBilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik hazırlanmaktadır. Biz de Doğa Koleji olarak akademik yönden zengin lise eğitimimize, t-MBA modelimizin yanı sıra proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerimize 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.Ülkemizde 10 ilde yaşanan ve birçok çevre ili de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu seneki Konferansımızın temasını ‘Afet ve Afet Yönetimi’ olarak belirledik ve Konferansımızda buna vurgu yapmak istedik.
4. Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı’na katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; bu başarılı organizasyon için Projeler Koordinatörlüğümüze, oturumlarda öğrencilerimizle birlikte projeleri yorumlamak üzere konferansa katılan değerli akademisyenimize ve konuşmacılarımıza ve sahada öğretmen ve öğrencilerimize öncülük eden ve emekleri çok kıymetli olan değerli bölüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum
.” dedi.Sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı dileyerek ve ülkemizdeki afet gerçeğine dikkat çekerek başlayan Doğa Koleji Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan,
“Günümüzde bilimin bizlere sağlamış olduğu imkanlar ile bu doğal olayların sebeplerini, nasıl geliştiklerini ve nasıl etki ettiklerini anlayabiliyor, bu tamamen afetleri önleyemesek bile insanlara ve dünyamızı paylaştığımız diğer canlılara etkilerini azaltabilecek önlemler ortaya koyabilme imkanına sahibiz. Yine afetlerde birey ve toplum olarak doğru insani yaklaşımları sergileyebilmemiz, iyi oluş halini sağlayabilmemiz ve gelecek afetlerde toplumsal olarak nasıl davranışlar göstermemiz gerektiğine yönelik çok değerli sunumları dinleyeceğiz." dedi

Doğan, "Sunumlarda öğrenci ve danışman öğretmenlerimize değerli akademisyenlerimiz, bölüm başkanlarımız oturum başkanı olarak destek olacak ve bu projeleri birlikte değerlendirecekler. Ayrıca bugün gerçekleştirilen tüm proje sunumları, her sene olduğu gibi, Uluslararası Doğa BAP Özet Bildiri Kitapçığında yayınlanarak bilim dünyası ile paylaşılacak.” dedi.

Doğa Koleji bünyesinde akademik çalışma ve uygulamaları yürütülen t-MBA eğitim modelini izleyicilere aktaran Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü t-MBA Akademi Lideri Egemen Ülker ise “t-MBA eğitim modeli işletme yüksek eğitim programının lise düzeyine uygun olarak yapılandırılmış eğitim modelidir. Bizler bu derslerde iş dünyasının teorik altyapısına hâkim olabilmekle birlikte mesleki gözlem, iş projeleri, girişimcilik ve inovasyon seminerleri gibi çalışmalar ile yaşımın içindeki alanlarda uygulama fırsatı buluyoruz. t-MBA’de tüm çalışma ve etkinliklerin temelinde bizlerin aktif rol alması esas. Bu yüzden t-MBA eğitim modelinin en önemli kazanımlarından biri bizlerin de içinde bulunduğu liderlik akademisidir. Demokratik bir seçim oluşturulan liderlik akademisinde bizler, yürütülen her projenin tanıtımı, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını organize ediyoruz. Liderlik bu kapsam ülkede çağında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan öğretmenlerimize ve okul yönetimlerimize teşekkür ediyor, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 4. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansına konuşmacı akademisyen olarak katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Dr. Elif Akdağ Göçek, “Afet ve Gençlik” başlıklı sunumunu katılımcı öğrenci ve öğretmenlerle paylaştı.'Afet konusunda gençlerin bilinçlilik ve farkındalık durumu', 'Deprem sonrası yaşanabilecek psikolojik travmalar ve Deprem sonrası iyi oluşu destekleme', 'Afet öncesi ve sonrası psikolojik hazırlık', 'Sosyal medyada dezenformasyondan kaçış ve afet bilinci edinme' konularında uzmanlık ve tecrübelerini aktaran Dr. Elif Akdağ Göçek, ayrıca öğrenci ve öğretmenlere afetlere yaklaşım konusunda önerilerde bulundu.

Lise öğrencilerinin danışman öğretmenlerinin rehberliğinde 86 bilimsel araştırma projesinin sözlü ve poster sunumlarının gerçekleştirildiği 4. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansı “Afet ve Afet Yönetimi” temasıyla 29 Nisan 2023 tarihinde Doğa Koleji ve yurtdışındaki liselerde eğitim görmekte olan öğrenciler ve öğretmenleri, akademisyen ve uzmanların katılımıyla tamamlandı.

Konferansın açılış oturumunu https://youtu.be/55gv6-DLLKQ bağlantısı üzerinden izleyebilirsiniz.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL