Haber ve Etkinlikler

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ 2019 TYT, AYT ve YDT'Yİ DEĞERLENDİRDİ

YKS’nin ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi, 2 milyon üniversite adayının katılımıyla tamamlandı. Dün TYT'yi değerlendiren Doğa Koleji eğitim kadrosu bugün de sıcağı sıcağına AYT'yi yorumladı.

ETİKETLER : tyt , ayt 2019 , yks , üniversiteye giriş sınavı , yks puanları , yks değerlendirme , ydt

AYT’de öğrenciler üniversite hedeflerine göre ilgili alan testlerini yanıtladı. 10:15’te başlayan sınavda adaylara 160 soru için 180 dakika süre verildi. Doğa Koleji akademik kadrosu AYT sorularını öğrencilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz etti.

15 Haziran'da gerçekleşen TYT değerlendirmesi için tıklayınız...

 
Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Bülbül Hüner,
 
Genel itibariyle 2019 AYT soruları incelendiğinde öğrencilerimizin alan bilgilerinin, kavram bilgisi temelli sorularla ölçüldüğü görülmektedir. Soruların tüm alanlar için ortak özellikleri akıl yürütme, okuduğunu anlama, yorumlama, güncel ve günlük hayatla ilişkilendirme becerilerini ölçer nitelikte olmuştur. Yine bir soruda birden fazla kazanımı ölçen soruların da olduğu görülmektedir. Testlerle ilgili soru dağılımlarının ise dengeli bir şekilde müfredatı kapsadığı görülmektedir. TYT sorularına kıyasla tartışmaya açık soru yoktu, matematik soruları belirleyiciydi. Kurallar ve formül bilgileri gibi ezbere dayalı öğrenme alışkanlığından uzak öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.
 
Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz, “2019 AYT Matematik soruları her sene olduğu gibi belirleyici, bilgi ağırlıklıydı. Öğrencilerimiz sınavın ilk birkaç sorusunun kolay sorular olduğunu, daha sonra yeni nesil AYT sorularında zorlandıklarını söylediler. Genel olarak test 11. ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde, birkaç kazanımı içinde barındıran sorulardan oluşuyordu. Öğrencilerimiz fonksiyon ve polinom sorularının altını çizerek sınavın ayırt edici soruları olabileceğini belirttiler. 12. sınıf konularındaki türev ve integral kazanımlarının azaltılmasına rağmen sınavdaki soru sayısı ve zorluk derecesinin azalmadığı görüldü. Geometri soruları klasik sorular değildi. Öğrenciler, geometrik şekilleri öncüllere göre kendileri çizdiler, geometri soruları seçici ve analitik ağırlıklı sorulardı. Bu sene de bilgi ağırlıklı, MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, daha kapsamlı sorular içeren bir sınav oldu.”
 
Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen: “AYT sınavında 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinin 3 sorusu anlama ve yorumlamaya yönelikti. Dikkat çekici nokta ise dört yıllık edebiyat müfredatından soruların neredeyse eşit dağılımlı sorulması oldu. Geçmiş yıllarda Edebiyat testinde Cumhuriyet dönemi ya da Divan Edebiyatı gibi konular testin odak noktaları oluyordu. Bu yıl bu odak noktalarından çıkıldı, adaylar tüm müfredatı ölçen sorularla karşılaştı. Dolayısıyla, ölçme değerlendirme açısından daha güçlü olduğu söylenebilir. Sınavın dikkat çekici diğer noktası da metin tahlili sorularının önem kazanması oldu. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahipti ve müfredat dışı bir soru yoktu.”
 
Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut: “AYT 2019’da geçmiş yıllardan farklı olarak bilgi düzeyinde sorulardan çok öğrencilerin analiz ve sentez basamaklarını kullanmaları gereken sorular soruldu. Fizik testinin 1 sorusu dışında diğer bütün sorular 11. ve 12.sınıf müfredatından eşit dağılımlı olarak geldi. Bu 1 soruda da 9. sınıf kazanımı, 11. sınıf kazanımı ile birleştirilmiştir. Modern fiziğin teknolojik uygulamalarından soru gelmesi AYT öncesi yaptığımız öngörülerin doğru olduğunu kanıtladı. Sorular orta düzeyde bir zorluğa sahipti, müfredat dışı soru yoktu. Yeni nesil Fizik sorularına sadece formül ve işlem mantığı ile yaklaşan öğrencilerin zorlanacağı, bununla birlikte yorum yeteneğini ön plana çıkararak hazırlananların daha başarılı olabileceği bir sınavdı. Sınavda sürpriz soruyla karşılaşılmamıştır.”
 
Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: “2019 AYT kimya soruları 11. ve 12. sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuşan sorulardan oluşuyordu bu nedenle bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular çok netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. Soruların konu dağılımlarına baktığımızda her üniteden soru sorulduğunu söyleyebiliriz ancak organik kimyanın fonksiyonel gruplarına yer verilmemesi dikkat çekiciydi.
 
Sınav genel hatlarıyla bilgi, matematiksel işlem, kavram bilgisi ölçmeye yönelikti, bu yönüyle daha önceki yıllarda yapılan sınavlardaki gelenek devam ettirilmiş oldu.”
 
Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: “2019 AYT’de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay, orta ve zor düzeyde olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken, çok az bir kısmı yoruma dayalı olmuştur. Bazı sorularda ise birden fazla kazanım bir arada ölçülmüştür.
 
Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 Biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerine ait olup 5 tanesinin 11.sınıf, diğer 8 tanesinin ise 12.sınıf programından geldiği görülmüştür.
 
2019 AYT’nin, 2018 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde fakat zorluk düzeyinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve uyguladığımız deneme sınavları ile örtüşen bir sınav olduğunu gözlemledik. Biyoloji konularını iyi takip ederek hazırlanan, dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.”

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek: “2019 AYT’de Edebiyat-Sosyal-1 ve Sosyal-Bilimler-2 bölümlerindeki Tarih soruları, MEB’in belirttiği gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf müfredatlarından geldi. Sorular, bu sınıflarda okutulan ders içeriklerine eşit şekilde dağıtılmıştı. Zorluk düzeyleri ise geçen yıldan çok farklı değildi. Her iki bölümde de sorular arasında kavram bilgisine dayalı ve paragraftaki bilgilerden yola çıkarak yorum yapma becerisini ölçen sorular vardı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Sosyal Bilimler-2 bölümünde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden soru gelmemesi dikkat çekiciydi. Sınava giren öğrencilerimizin birçoğu bu yıl Sosyal Bilimler -2 testi sorularının Edebiyat Sosyal-1 testi sorularından daha kolay olduğu yorumunu yaptı.”
 
 
Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen: “2019 AYT’de Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 coğrafya soruları, 11 ve 12. sınıf lise müfredatından geldi. 2018 AYT’den farklı olarak Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 bölümünde 9 ve 10. sınıf müfredatından 1 soruya sınavda yer verildi. Sınavın ayrıntıları incelendiğinde, geçen yıllara göre harita bilgisi isteyen sorular, yerini daha çok güncel bilgi ve yorum içerikli sorulara bıraktı. Genel itibari ile nüfus, ekonomik coğrafya, küresel örgütler, çevre sorunları, doğal afetler, doğal kaynaklar gibi güncel konular önem kazandı. Müfredat dışı soru bulunmamakla birlikte coğrafya sorularının çok zor olmadığı öğrencilerden aldığımız yorum oldu. AYT coğrafya soruları her iki testte de EA ve SÖZ öğrencileri için bu yıl da ortak paydaş oldu.”
 
Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: “Felsefe grubu soruları geçen yıla göre daha öğrencilere daha kolay geldi. Kavram bilgisi gerektiren sorulardı, bu da AYT’de beklenen soru tarzına uygundu.
 
Üç felsefe, üç psikoloji, üç sosyoloji ve üç mantık sorusu çıktı. Felsefeden bilgi, varlık ve sanat felsefesi konularından birer soru geldi. Psikolojiden, psikolojinin alt dalları, öğrenme, sosyal psikoloji konularından soru geldi. Sosyoloji paragraf şeklinde sorulardı, sosyolojinin alanı, toplumsal değişme konularından soru geldi. Mantıkta ise tümevarım, totoloji, önerme çeşitleri konularından sorular geldi.”
 
Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin daha çok bilgisini ölçecek nitelikte olduğu görüldü. Testteki 6 sorudan 4 sorunun bilgi sorusu, diğer 2 sorunun ise yorum ve analize dayandığını söyleyebiliriz. Hinduizm ile ilgili sorunun bilgi isteyen ancak cevabı yaygın olarak bilinen bir kavram olduğu için zor olmadığı düşünülebilir. Tasavvufi yorumlarla ilgili sorunun eleyici olduğu, şia ile ilgili sorunun da aynı düzeyde olduğu söylenebilir. İslam sanatlarıyla ilgili soru kolay sayılabilecek bir soru olmasına rağmen, bilgi gerektirmektedir. Diğer iki sorunun yorum sorusu olduğu gözlemlenmiştir. Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda bilgi içerikli soruların öğrencileri zorladığı anlaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.”
 
 
2019 YDT Değerlendirmesi
 
Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Didem Özgül, öğrencilerden aldığı bilgiler doğrultusunda İngilizce kitapçığındaki soruları yorumladı.
 
2019 YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi de tamamlandı. Dil puanı ile tercih yapacak olan üniversite adaylarının katıldığı oturumda adaylar İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça testlerinden birini seçti. Toplam 80 soruluk testte adaylara 120 dakika verildi.
 
YDT İngilizce testinde yine okuduğunu anlama ve yorumlama, dil bilgisi, kelime bilgisi, çeviri, anlam bütünlüğünü bozan şıkkı bulma, cümle tamamlama ve soruya uygun cevabı bulma, Diyalog tamamlama soruları yer aldı. Paragraf soruları yine belirleyici idi. Genel anlamda değerlendirildiğinde en zor bölümün bu olduğu söylenebilir.
 
YDT İngilizce sınavı genel soru dağılımına bakıldığında bu sınavın okuduğunu anlama becerisini ağırlıklı olarak ölçen bir sınav olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kelime bilgisi bu bağlamda oldukça önemli. Yoğun kelime çalışmaları yapan, kelimeleri okuma parçaları içerisinde öğrenerek kalıcılığını sağlayanlar bu sınavda yüksek oranda başarılı olacaktır.
 
YKS Sonuçları 18 Temmuz arihinde Açıklanacak
 
Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, sonuçların açıklanması ile birlikte öğrencileri önemli bir sürecin beklediğini ifade etti. YKS sonrası öğrencilerin 18 Temmuz’a kadar tercih listesine yazmayı planladıkları üniversiteleri araştırmalarını, mümkünse gidip görmelerini önerdi. Puana göre tercih yapmanın doğru olmadığını, öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine göre seçimler yapmalarını söyledi. Bu nedenle YKS sonuçları açıklanana kadar özgeçmişlerinde hayat boyu kimliklerinin bir parçası olacak üniversite ve bölümler üzerinde kararlarını netleştirmelerini önerdi.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL