Haber ve Etkinlikler

DOĞA KOLEJİ UZMANLARINDAN 2020 LGS DEĞERLENDİRMESİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bölüm başkanları, 2020 LGS sorularını değerlendirdi.

ETİKETLER : 2020 lgs değerlendirmesi , itü eta vakfı doğa koleji

GENEL DEĞERLENDİRME

2020 LGS’yi geride bıraktık. 2019- 2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 8. sınıf öğrencileri LGS maratonuna başlamıştı. Corona virüsü salgını önlemleri çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime ara vermiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Bölümü, güçlü online altyapısıyla LGS hazırlıklarına Doğa’m Evimde programıyla hız kesmeden devam etti. 20 Haziran Cumartesi günü uygulanan LGS’nin 8.sınıfın 1.dönem kazanımlarıyla sınırlandırılması ve öğrencilerin sınava kendi okullarında girmesi motivasyonlarını olumlu yönde etkiledi. Sözel ve sayısal alandan oluşan LGS’nin soru tarzlarının öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından kullanılan eğitim dokümanları ve deneme sınavlarıyla örtüşen bir sınavdı. Bağlamsal tarzdaki soruların çoğunlukta olduğu bu sınavda dikkatli ve zaman yönetimi olan öğrencilerin başarı düzeylerinin daha yüksek olması bekleniyor.

2020 LGS TÜRKÇE SORU YORUMLARI

2020 LGS Türkçe soruları, Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretim Programı’na ve birinci dönem ile sınırlandırılan LGS konu ve kazanımlarına uygun oluşturulmuştur. LGS Türkçe sorularının, beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu her ay düzenli yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda; görsel ve tablo yorumlama, söz sanatlarını tespit etme, cümlenin ögelerini ayırt etme, fiilimsinin cümledeki işlevini kavrama ve metni yazım ve noktalama işaretlerine göre düzenlemeye yönelik sorular geldi. Geçen yılki sınavla kıyaslandığında sınav soruların bazılarının ayırt edicilik düzeyi daha yüksekti. Sorular temelde okuduğunu anlama, yorumlama, değişkenler arasında ilişki kurabilme ve bilgiyi kullanma becerisini ölçmüştür. Her soruda farklı bir beceri yoklanmıştır. Çıkarım yapma, metin yorumlama, akıl yürütme, tablo yorumlama ve muhakeme gücünü kullanabilme bu becerilere örnek verilebilir. Üst düzey dikkat gerektiren “İllerin plaka kodları tablosu” ile ilgili soruda okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarım yapma gibi farklı beceriler ölçülmüştür. Şifreleme sistemiyle ilgili görsel yorumlama sorusunun da ayırt edici nitelikte olduğu görülmektedir. “İş Planı Tablosu”nda da hem iş ve işlem basamaklarını takip edebilme hem de metnin içeriğini yorumlayabilme harmanlanmış. Günlük hayatla ilişkilendirilen Türkçe sorularında zaman yönetimi, dikkat çeken en önemli özelliktir.

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

2020 LGS MATEMATİK SORU YORUMLARI

2020 LGS’ deki Matematik soruları, Millî Eğitim Bakanlığı 1. Dönem müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2020 LGS soruları, içerik ve tarz olarak benzerlik göstermektedir. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır.

Anlatımı açık, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur. Matematiksel işlem becerisini ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir.

Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur.

Berivan Dülğer

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı

2020 LGS T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORU YORUMLARI

2020 LGS Sınavı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır.  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları genel itibariyle okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular, MEB’in yıl içinde yayımladığı örnek sorular ve çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ve kavram bilgisini ölçer niteliktedir. Sınav ilk 3 ünitemizin kazanımları doğrultusundadır ve soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Görsel veri okuma becerilerini ölçen sorulara yer verilmemiştir.

Geçtiğimiz yıllardaki sorular ile bu yıl çıkan soruları karşılaştırdığımızda verilen metinlerin daha uzun olduğu , metinlerin içindeki anahtar kavramlara daha çok yer verildiği gözlemlenmiştir.

Çiğdem Karakaş

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı


2020 LGS İNGİLİZCE SORU YORUMLARI

2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavda İngilizce sorularının çok basit ve anlaşılır düzeyde olduğu görülmüştür.

Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmadığını düşünüyoruz. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya çok fazla ihtiyaç duyulmayan sorular olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan kelimelere çalışan öğrenciler sınavı kolay geçirmişlerdir. Sadece 3 sorunun olumsuz ifadeler taşıyan soru kökleri ile öğrencilerin dikkati ölçülmüştür. Sınavda öğrencileri zorlayacak bağlamsal soru tipleri yoktur. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile kıyaslandığında öğrencinin yorumlamasına yönelik sadece 1 tane grafik okuma sorusu bulunmaktadır.

Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil bilgisi yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. Ancak, İngilizce Dersi Öğretim programına göre 8.sınıf öğrencilerinin, 5 ve 7.sınıf düzeyinde edinmiş olmaları gereken kazanım, testin bir sorusunda karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu kazanım 8.sınıf müfredatında Ünite 8 in kazanımını ve konusunu (Expressing obligation, school rules) daha çok içermektedir. İngilizce testinde cevabı olmayan ve çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır. 

Tuba Mumcu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı

2020 LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU YORUMLARI

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğrencilerimiz sınavda bilgi ile birlikte daha çok yorum düzeyi yüksek sorularla karşılaştılar. Sınavın birinci dönem konularından oluştuğu, ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, -MEB tarafından yıl boyunca yayınlanmış olan sorulara göre- zorluk derecesi daha kolay olduğu görülmektedir. Sorularda verilen metin ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ve dolayısıyla düşünsel beceri ön plandadır. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde anlaşılır tarzdadır. Sınavdaki bir sorunun zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir.

Sorular öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakındır.

Abdullah Albayrak

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

2020 LGS FEN BİLİMLERİ SORU YORUMLARI

Fen Bilimleri sınav soruları; Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasında yer aldığı gibi sadece ilk dönem konularından ve ilk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, tablo ve grafiklerin yer aldığı, görsel içerikli sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır.

Soruların konu dağılımlarına baktığımızda kazanım sayısının da fazla olmasına bağlı olarak “DNA ve Genetik Kod” ünitesine 8 soru ile ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Diğer ünitelerden de Mevsimler ve İklim 3 soru, Basınç 5 soru ve Madde ve Endüstrisi’nden 4 soru sorulmuştur.

Bitkilerde çiçek organlarına genlerin etkisinin sorgulandığı tablo sorusu, deney tüpündeki bileşiğin ısıtılarak kibrit alevinin parladığını gözlemlediğimiz soru ve bezelyelerin tohum şekillerinin sorgulandığı kontrollü çaprazlama  soruları nispeten diğer sorulara göre çeldiricileri güçlü sorular olarak karşımıza çıkmıştır.

Sorular  Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu örnek soru ve illerin çalışma soruları ile benzerdir. Müfredat ve kazanımlara hakim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur.

M.Fatih TÜFEKÇİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı


ORTAOKUL REHBERLİK BÖLÜMÜ SINAV YORUMU

Sınavın bitmesini heyecanla bekleyen aileler sınavdan sonra ilk olarak çocuklarına sınavın nasıl geçtiği ile ilgili sorular sormak isteyebilirler. Eğer sınav hakkında konuşmak istemezlerse ısrarcı olunmamalıdır. “Şimdi konuşmak istemiyorsun anlıyorum eğer daha sonra konuşmak istersen seni dinlemek için yanında olacağım” şeklinde bir yaklaşım sergilenmelidir. Tüm yıl emek verdikleri bir sınavdan çıktıkları unutulmamalıdır.

Sınavını tamamladığı için tüm kaygıları sona eren öğrenciler sınavdan sonra değişkenlik gösteren duygu durumları yaşayabilirler. Bu durum geçici ve normaldir. Sınava hazırlanırken yapamadıkları veya sınırlı süre yaptıkları etkinlikleri yapmak isteyebilirler. Bu etkinlikleri yaparken aşırıya kaçmamalı ve sağlıklarına dikkat etmelidirler. Ailelerin bu süreçte anlayışlı ve sabırlı olmaları önemlidir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlar ne olursa olsun aileler, önemli olanın çocukların kendisi olduğunu ve sınavın sonucunun değil bu süreçte verilen emeklerin kıymetli olduğunu vurgulamalıdırlar.

Sınav sonuçları bu yıl 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağından tercih sürecinin ise bu tarihin akabinde gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Aileler tatil planlamalarını bu tarihi dikkate alarak yapmalıdırlar.

Gülşen Arslan

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL