Haber ve Etkinlikler

DOĞA KOLEJİNDE ÖĞRENCİLER EĞİTİMİN MERKEZİNDE!

Ortaokulda uyguladığımız öğrenci merkezli eğitim sistemi ile öğrencilerimize kendilerini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor, akademik başarıyı çok yönlü destekliyoruz.

ETİKETLER : doğa koleji ortaokul eğitimi , teog başarısı , global cultures , critical thinking , yaratıcı yazarlık , girişimcilik , mucit atölyesi , akıl oyunları

Ortaokulda uygulanan ve öğrenciyi merkez alan eğitim sistemimiz ile öğrencilerimize kendilerini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyoruz. Böylece Doğa Koleji öğrencileri sadece akademik sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. Öğrencinin yetenek ve becerilerini merkez alan İlgi ve Yetenek Dersleri, öğrencileri Doğa Anadolu Liseleri'nde uygulanan t-MBA eğitimine de hazırlıyor. Öğrencilerimiz İlgi ve Yetenek Dersleri'nde yer alan; Yaratıcı Yazarlık, Düşünme Becerileri, Akıl Oyunları, Mucit Atölyesi, Kodlama ve Robotik gibi derslerle hayata ve geleceğin dünyasına hazırlanıyor.


DÜŞÜNME BECERİLERİ
Düşünme Becerileri dersi ile öğrenciler farklı ve alternatif düşünmenin yollarını, bir olayın birden çok nedeninin olabileceğini, bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini, amaca uygun soru sormanın önemini, herhangi bir karar almadan önce gerekçeleri ve şartları doğru değerlendirmenin bilincine varıyor. Kazanımları;

 • Amacına uygun soru sorar.
 • Bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark eder.
 • Şartlar değiştiğinde görüş ve/veya eylemlerin değişebileceğini bilir.
 • Alternatifli düşünmenin yollarını kavrar.
 • Bir olayın birden çok nedeni olabileceğini bilir.
 • İhtiyaç ve seçenek ilişkisini görerek, alternatifler arasından en uygununu seçer.
 • Şartlar değiştiğinde önem ve öncelik sırasının değişip değişmediğini değerlendirir.
 • Şartları göz önünde bulundurarak herhangi bir duruma ilişkin plan yapar.
 • Bir karar vermeden ve eyleme geçmeden önce gerekçeleri değerlendirir.
   

MUCİT ATÖLYESİ
Mucit Atölyesi dersi ile öğrenciler keşfetme, icat etme duygusunu yaşar. Hayal gücü artan öğrenciler araştırmaktan, öğrenmekten, soru sormaktan geri durmaz. Bireysel ya da akranlarıyla çalışarak sorun çözme becerilerini geliştirir. Öğrenci, yaratıcılık ve üretkenlik gücünü artırarak estetik duyarlılık kazanır. Kazanımları:

 • Çeşitli derslere ilişkin ortak becerileri bir arada kullanır.
 • Aktif olmayı, sorunları araştırmayı amaçlar.
 • Bireysel ve grupla çalışma becerisi gelişir.
 • Özgüveni artar.
 • Durumlara farklı açılardan bakar ve farklı çözüm yollarını düşünür.
 • Yaratıcılık ve üretkenlik gücü gelişir.
 • Estetik duyarlılığı ve hayal gücü artar.
 • Yeni ve orijinal çözümleri olumlu karşılar.
   

AKIL OYUNLARI
Akıl oyunları dersi akıl yürütme becerisini geliştirir. Öğrenci gözlem yapmaya, araştırmaya ve çözüm bulmaya yönelir. Yaratıcı düşünme becerisi gelişen öğrenciler kendi gücünü ve imkânlarını kontrol etmeyi öğrenir. Öğrencilerin risk alma becerisi artarken, çabuk ve etkili karar almaya başlar. Çok yönlü düşünmeyle birlikte öğrenme sürecindeki deneyimlerini daha fazla kullanır. Kazanımları:

 • Bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesini sağlayarak, öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini amaç edinir.
 • Gözlem yapmaya, araştırmaya ve çözüm yolu bulmaya yönelir.
 • Öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanır ve çevresiyle iletişim kurar.
 • Öğrenme – öğretme yöntemlerindeki çeşitliliği fark eder.
 • Yaratıcı düşünme becerisi gelişir.
 • Kendi gücünü ve imkânlarını kontrol etmeyi öğrenir.
 • Çabuk ve etkili karar verir.
 • Risk alma becerisi artar.
 • Çok yönlü düşünmeyi öğrenir.


KODLAMA ve ROBOTİK
Doğa Kolejinde öğrencilerimizi dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, oynayarak öğreniyoruz ve onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz. Maker sınıflarımız hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştirildiği atölyelerdir. Dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiyi kullanırken eleştirebilen, üretip tüketebilen, dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerimizle kodlama ve robotik temellerini atıyor, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştiriyoruz. Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz;

 • Problemleri, çözümü sağlayacak şekilde formüle edebilir.
 • Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir.
 • Geleceğin teknolojik günlük hayatına hazır olur.
 • Veriyi, model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile tasarlayabilir.
 • Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilir.
 • Dijital dünya kurallarına hakim olur ve onları etik bir şekilde kullanabilir.
 • Birlikte başarma becerilerini geliştirir.
   

 
Lego Education-Elektronik
Öğrencileri hayal etmeye, tasarlamaya, üretmeye ve robot sistemini kullanmaya teşvik eden, robot tasarım, robot programlama, gelişim ve aktivite programıdır. Tasarım ve programlama sayesinde, çocuklar problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik edilir. Bu aktivitemizde öğrencilerimizle beraber robotlarını oluşturuyor ve onları kodluyoruz.

 
3D Tasarım
3D modelleme, sanal ortamda, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirmeye ve onları değiştirebilmeye olanak sağlar. 3D Tasarım aktivitesiyle, çeşitli programlar sayesinde öğrencilerimizin önce hayallerini tasarımlara dönüştürmelerini, ardından 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alarak hayallerini fiziksel hale getirmelerini sağlıyoruz.

Kodlama
Sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinlerarası etkileşim açısından da büyük önem taşıyor. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazanıyor, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşmaları durumunda yaratıcı düşünme ile problem çözmeleri kolaylaşıyor. Kodlama aktivitesinde, başlangıçta cihazsız (unplugged), sonrasında ise bilgisayarlar ile kodlama oyunları oynayıp, algoritmik düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz.

 
YARATICI YAZARLIK
Yaratıcı Yazarlık dersi öğrencilerde yazılı metinlere karşı eleştirel bakış açısı kazandırır. Bilinçli bir okur haline getiren ders, öğrencileri yazılı metinleri farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen, okuduklarını aklın süzgecinden geçiren bir bilinç kazandırır. Yazmanın kendini ifade etmede önemli bir araç olduğunu kavrayan öğrenciler duygu ve düşüncelerini kendine özgü yol ve yöntemlerle ifade etmeye başlar. Kazanımları:

 • Yazılı metinlere karşı eleştirel bakış açısı kazanır.
 • Bilinçli bir okuryazar olur.
 • Yazılı metinleri farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, okuduklarını aklın süzgecinden geçirerek bilinç kazanır.
 • Sinema, reklamlar, yazılı basın, internet, hikâye, roman, makale, söyleşi vb. yazıları okuyarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder.
 • Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL