Haber ve Etkinlikler

DOĞA KOLEJİNDEN MART AYI LGS ÖRNEK SORU DEĞERLENDİRMESİ

Doğa Koleji bölüm başkanları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Liseye Geçiş Sınavı’nın Mart ayı örnek sorularını değerlendirdi.

ETİKETLER : lgs 2020 , lgs değerlendirmesi , lgs ne zaman , lgs örnek sorular


TÜRKÇE MART AYI ÖRNEK SORU YORUMLARI

Mart ayı Türkçe örnek soruları incelendiğinde soruların Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı’na uygun hazırlandığını görmekteyiz. Türkçe dersinin sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlarına yer verme amacı doğrultusunda soruların cümle yorumlama, okuduğunu anlama, yazılanların noktalama kuralları doğrultusunda düzenlenmesi kazanımlarından geldiğini görmekteyiz.  Sorular orta zorluk düzeyindedir. Yayımlanan on sorunun birinci dönem konularından geldiği ifade edilmelidir. Soru kalıpları, beklediğimiz ve daha önceki örnek sorulardan alışkın olduğumuz bir yapıda. Öncülün yorumlanmasına dayalı soru kalıbı bu ay da karşımıza çıkıyor.

Ezberden uzaklaştırılmış, yorum gücüne dayandırılan sorular ağırlıkta. Anlatım tekniğinin kavram verilmeden tanım ve metin eşleştirmesiyle sorulduğu, “küçürek hikâye”nin öncülde tanımlanıp şıklardaki örnek metinle eşleştirilmesinin istendiği, öncülde verilen bilgiye göre harf şifreleme sisteminin çözümlenmesinin ve ihtimal anlamının şiirde bulunmasının istendiği sorular yorum gücünü ölçme bakımından öne çıkmaktadır. Öğrencilerin en çok zaman harcayacağı soru harf şifreleme sistemiyle istenilen kelimenin yazımının bulunmasının istendiği soru. Farklı yazı karakterleriyle yazılmış yazıları okuyabilmek, daha önce de sınanan becerilerden biri. Metindeki anlatım biçimlerini, metnin ana fikrini/ ana duygusunu, metindeki yardımcı fikirleri belirleme; metnin içeriğini yorumlama; okuduklarından çıkarımda bulunma; metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretme; metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrama; farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okuma yetileri bu ayın sorularında ölçülmekte.

Derslerini takip eden, düzenli tekrar yapan, farklı türde metinler okumayı alışkanlık hâline getiren, çevresindeki olaylara farkındalığı yüksek öğrencilerin zorlanmadan bu soruları çözebileceğini düşünüyoruz. LGS ile alıştığımız ve mart ayı örnek sorularında da bir kez daha gördüğümüz gibi sınav başarısı, okumaya sıkı sıkıya bağlı. Tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde başarılar diliyor ve okumayı günlük hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini tavsiye ediyoruz.

Dr. Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLUDoğa Koleji Türkçe Bölüm BaşkanıMATEMATİK MART AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Mart ayı örnek sorularında 8. sınıf 1. dönem müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Sorulardan 3 tanesi Çarpanlar ve Katlar, 1 tanesi Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konusundan, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler ve Basit Olayların Olma Olasılığı konularından ise 2’şer tane soru bulunmaktadır.

Sorular incelendiğinde örnek soruların Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı, sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istendiği görülmektedir. Sorular görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulmuş ve analitik düşünme becerisini kullanmaya ağırlık verilmiştir. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmektedir. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.

2020 LGS’de yalnızca 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde uygulama planında yer alan konulardan soruların öğrencilerimizin karşısına çıkacağı Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanmıştı.

2020 LGS ’de çıkacak matematik soruları ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Konu başlıkları daha az olduğundan dahil olan müfredat kazanımlarındaki soruların zorluk düzeyinde de bir artış söz konusu olacaktır.

Berivan DÜLĞER - Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm BaşkanıFEN BİLİMLERİ MART AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Mart ayı örnek sorularında müfredat kazanımlarına hakim olma ve bunları yorumlayabilmenin önemli olduğu görülüyor. Fen Bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1. soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir sorudur. 2, 3, 4.ve 5. sorular “DNA ve Genetik Kod ünitesinden” kalıtım, DNA’nın yapısı, ve biyoteknoloji konularından, 6 ve 7. sorular ise ‘’Basınç ünitesinden’’ katı ve sıvılarda basınç konularından; 8, 9 ve 10. sorular ise “Madde ve Endüstri ünitesinden” periyodik tablo, fiziksel ve kimyasal değişimler ve kimyasal tepkimeler konusundan yöneltilmiştir. Müfredat kazanımlarına hâkim ve yorum gücüne sahip öğrencilerimizin bu soruları çözmesini beklemekteyiz.

Yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

Mart ayı örnek sorularının tamamının birinci dönem konularından olduğunu da belirtmek isterim.

M. Fatih TÜFEKÇİ - Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm BaşkanıİNGİLİZCE MART AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Mart ayı örnek sorularına baktığımızda soru köklerinde bulunan yapı olarak olumsuz soru ifadeleri ile tekrar karşılaşmaktayız. Yayımlanan İngilizce dersine ait örnek soruların 2 tanesinde karşımıza çıkan diyalogda üç boşluk tamamlama sorusu dikkat çekicidir. Bu tarz sorularda öğrencinin diyaloğu okuyarak sorunun ne istediğini iyi kavrayabilmesi ve üst düzey düşünme becerilerini kullanabilmesi beklenmektedir. MEB yıllık planına göre 8. sınıf 1. dönem konuları Ünite 1-5’i kapsamaktadır. Ancak yayımlanan örnek sorularda 6. üniteden de 1 soru bulunmaktadır. Bu soru öğrencilerin paragrafı sonuna kadar okuması, yorum yapması ve seçenekleri değerlendirerek cevaba ulaşması gereken soru tipine örnektir ve öğrencinin anlama ve bilgiyi yorumlama becerisini de ön plana çıkarmaktadır. Kelime bilgisinin önem taşıdığını mart ayı örnek sorularında da görmekteyiz. Örnek soruların orta güçlükte ve ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğunu ifade edebiliriz.

Öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte soruların LGS 2020’de karşımıza çıkacağını öngörüyoruz.

Tuba Mumcu - Doğa Koleji İngilizce Bölüm BaşkanıT.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK MART AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi mart ayı örnek soruları 8. sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygun, 1. dönem üniteleri Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Adımlar ve Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!’den hazırlanmıştır.

Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerimizin örnek soruları çözebilmeleri için “Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.” “ Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.”, “Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.” kazanımlarını edinmiş olmaları gerekmektedir. 1. soruda Londra’da toplanan Barış Konferansı ile Lozan Barış Görüşmeleri karşılaştırılmıştır. İki durum karşılaştırılıp öğrencilerin çıkarımda bulunmaları istenmektedir. Ayrıca dersimiz için oldukça önemli kavramlardan “ulusal egemenlik” “ulusal bağımsızlık” a yine vurgu yapılmıştır. Öğrencilerimiz mutlaka bu kavramlara hâkim olmalılardır. 2 ve 3. sorularda antlaşmalar verilmiş, öğrencilerin antlaşma maddelerini yorumlaması istenmiştir. Burada öğrencilerimize tavsiyem sorumlu olunan ünitelerdeki antlaşma maddelerinin yorumlanması üzerine çalışmalarıdır. Ayrıca 3. soruda “emperyalizm” kavramı üzerinde durulmuştur. Öğrencilerimiz bu kavramı da mutlaka öğrenmelidir. 4. soruda Millî Mücadele döneminde zor şartlarda eğitime verilen önem ve “tasarruf” kavramı üzerinde durulmuştur. 5. soruda Erzurum Kongresi ile ilgili soruda “millî irade” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Dersimize ait kavramların önemi mart ayı örnek sorularında da karşımıza çıkmaktadır.

Genel itibariyle sorular, öğrenme amaçları ve dersin öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Anlama düzeyinde, öğrenilen bilgilerin yorumlanması, transfer edilmesini gerektiren sorular karşımıza çıkmıştır. Dersimize çalışırken konuları kavramak, dersimize ait kavramları kalıcı hâle getirmek amacıyla yapılacak tekrarlar ve soru çözümlerinin oldukça önemli olduğunu hatırlatmak isterim.

Çiğdem Karakaş - Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ MART AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mart ayı örnek sorularını incelediğimizde; soruların Sayın Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda ilk dönem konularından oluştuğunu görmekteyiz. Halen yaşanmakta olan küresel salgın nedeniyle öğrenciler tarafından soruların nasıl olacağına dair duyulan kaygılar, yayınlanmış olan sorularla giderilmiş ve öğrencilerin önlerini daha rahat görmeleri sağlanmıştır.

Mart ayı örnek soruları daha önceki aylarda yayınlanan örnek sorular ile paralellik göstermektedir. Sorularda kazanım öncelikli bir bakış açısı kendini hemen belli etmektedir. Soruların geneli; öğrencilerin soruları dikkatli okuyup, doğru anlamlandırmaları ve yorumlamalarına dayalı olup ezberden uzak, öğrenme eğilimi içeren, öğrencinin soru ve cevapları analiz edebilme kabiliyetini güçlendiren sorulardır. Sorular genel olarak çok zor olmamakla birlikte ikinci soruda olduğu gibi anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek, öğrencinin dikkatli okuması ve doğru anlamlandırması ile düşünsel yorumlamayı kuvvetlendiren içerikte olduğu görülmektedir. Genel itibari ile sorular büyük ölçüde eleyici unsurlar içermiyor olsa da verilen eğitimi ve konu kapsamını destekler niteliktedir. Öğrencilerimizin bilgileri anlama ve yorumlamalarıyla soruları kolaylıkla çözebileceklerini tahmin ediyor, sınava hazırlanan tüm öğrencilere başarılar diliyorum.

Abdullah Albayrak - Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL