Haber ve Etkinlikler

DOĞA KOLEJİNİN UZMAN EĞİTİMCİLERİNDEN LYS DEĞERLENDİRMESİ

Doğa Kolejinin uzman lise eğitim kadrosu, öğrencilerden gelen bilgiler doğrultusunda 2017 LYS-3, LYS-2 ve LYS-5 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ETİKETLER : 2017 lys , lys değerlendirmesi , lys soruları , doğa koleji eğitimcileri

“Doğa Koleji” Uzman eğitimci kadrosu, öğrencilerimizden gelen bilgiler doğrultusunda  “LYS-3’” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

5 oturumda yapılan 2017 LYS’lerin son oturumu olan LYS-3’ün sona ermesi ile birlikte LYS maratonu tamamlandı.

LYS-3 ile ilgili genel değerlendirmeyi Doğa Koleji Akademik Direktörü Salih Akbay yaptı;

‘’LYS -3 sınavının zorluk derecesi geçen yıldan çok farklı değildir. Tüm LYS sınavlarına baktığımızda geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi tüm öğrencilerin puan ve yerleştirme sıralarında belirleyici sınav  LYS-1 Matematik sınavı olmuştur. Diğer sınavlar beklenilen zorluk derecesinde çıkmıştır.’’

Doğa Koleji bölüm başkanları ise şu değerlendirmeleri ise şöyle:


Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Said Çakır, zümre başkanları ve coğrafya öğretmenleri:


“Coğrafya konuları artık bir bütün olarak ele alınmalı”

“2017 LYS-3 sınavı genel olarak öğrencilerin zorlanmadığı, kolay olarak nitelendirilebilecek soruların ağırlıkta olduğu bir sınav olmuştur.

LYS-3’ te yer alan coğrafya soruları, tüm lise müfredatından LYS formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem yorum hem de bilgiyi ölçmeye yönelik sorular gelmiştir. Geçmiş yıllarda LYS-3’ de harita yorumlamak üzere gelen sorular bu sınavda da karşımıza çıkmıştır.

 İlk kez bu yıl uygulanan kısa cevaplı soru, hem müfredata uygun hem de öğrencilerimizin topoğrafya (izohips) haritalarını okuma ve yorumlama becerilerini değerlendirecek şekilde hazırlanmıştır.

Coğrafya branşında YGS, LYS-3 ve LYS-4 konuları arasında geçişler olmaya başlamıştır. Özellikle sıcak çatışma bölgeleri ve doğal kaynaklar konuları buna örnek olarak gösterilebilir. Buradan yola çıkarak gelecek yıl üniversiteye hazırlanacak tüm adaylara, coğrafya dersini bir bütün olarak ele almalarını ve bu doğrultuda çalışmalarını tavsiye ederiz”.


Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı  Ahmet Faruk Orhan ve edebiyat  öğretmenleri:


“LYS 3’teki Türk Dili ve Edebiyatı testinin Türkçe bölümünde gelen dilbilgisi soruları öğrencilerimizi zorlayıcı nitelikte değildi.

Bu kısımdaki paragraf soruları beklenen uzunlukta geldi. 

YGS’ de sorulmayan anlatım bozukluğu konusundan  LYS’de de soru gelmedi.

 LYS 3’teki Türk Dili ve Edebiyatı sınavının edebiyat bölümü bilindiği üzere bilgi düzeyini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda da bu durum değişmemiş, beklentinin dışında bir durumla karşılaşılmamıştır.


2017 LYS-3 edebiyat soruları, bir önceki seneki soru zorluk düzeyi ile benzerlik göstermiştir.

Cumhuriyet Dönemi edebiyatı bu sınavda en fazla soru sorulan dönemdir. 2017’de de durum değişmemiştir. Soru sayısı önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. Ayırt edici sorular, genellikle cumhuriyet dönemi edebiyatından sorulur. Orhan Pamuk’a ait eser sorusu ayırt edici soru olarak nitelendirilebilir. 

İlk defa uygulanan kısa cevaplı sorulardan her ikisi de nazım biçimi sorusuydu. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimde  kısa cevaplı sorunun yanıtının birisi Divan edebiyatı nazım biçimi “ŞARKI“ diğeri Halk edebiyatı nazım biçimi “ DEVRİYE” olduğu bilgisi geldi.”

Doğa Koleji uzman eğitimci kadrosu, öğrencilerimizden gelen bilgiler doğrultusunda “LYS-2 ve LYS-5” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kapsamında Fen alanında yapılan LYS-2 ve Yabancı Dil LYS-5 bugün tamamlandı.

Sınav ile ilgili genel değerlendirmeyi Doğa Koleji Akademik Direktörü Salih Akbay yaptı;

‘’Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre müfredat dışı, tartışmalı veya cevabı olmayan soruya rastlanmamıştır.’

Doğa Koleji Bölüm başkanları ise ders ders değerlendirmelerde bulundu


Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Orkun Eruygun ve Fizik öğretmenleri:


“Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda, müfredat dışı bir soru olmadığı anlaşıldı.

Yoruma ve işleme dayalı soru oranları eşit ağırlıktaydı.

Sınav dilinin 2016 LYS sine göre daha basit ve anlaşılır olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda geçen sene yapılan sınav ile mukayese edildiğinde sınavın daha kolay bir sınav olduğu düşünülmekte.

Bu sene ilk defa uygulamaya geçirilen kısa cevaplı soru uygulamasındaki soru 9. sınıf hareket konusuyla ilgili, kolay bir soru olarak sorulmuş. Cevabı “SÜRAT” olarak düşünülüyor.

Sınav %30 YGS konularından oluşurken, 11 sınıf müfredatından daha işleme yönelik sorular, 12. sınıf konularından sorulan sorular beklenenin aksine daha kolay ve yorum gerektiren sorular olduğu gözlenmiştir.

Her sene en az 3 tane soru gelen optik ünitesinden bu sene 2 soru sorulurken, alışıla gelmiş basınç konusundan soru gelmemiştir. Yine YGS de beklendiği halde sorulmayan genleşme konusundan LYS de de beklendiği halde bir soruya rastlanmadı.

Dalgalar konusundan geçtiğimiz yıl 3 soru sorulurken yine bu sene 1 soru olduğu görüldü.

Yeni müfredatta giren tıbbi görüntüleme cihazları konusuyla ilgili bir sorunun sorulduğu bilgisine ulaşıldı.

Sınavda ayırt edici soru olarak ağırlık ve kütle merkezleri kavramlarının ortama göre farklılık göstermesi bilgisini ölçen bir sorunun sorulduğu bilgisine ulaşıldı.

Sorulması beklenmeyen Maxwell denklemleri konusuyla ilgili öncüllü bir yorum sorusunun sorulduğu gözlendi”.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı Fatih Akarcalı ve Kimya öğretmenleri:

“Öğrencilerimizden aldığımız geribildirime göre; Kimya soruları MEB müfredatında belirtilen konu ağırlıklarına ve konu başlıklarına uygun şekilde geldi. Bu sene ilk defa sorulan kısa cevaplı soru, elektron ortaklaşmasına dayanan bağlar ile ilgili, cevabı “ Kovalent” olan soruydu. Öğrencilere göre sınavın zor soruları, genel kanaat olarak, ‘’çözünürlük dengesi ‘’veya ,’’ kimya ve elektrik ‘’konusundan gelen elektroliz sorularıydı. Organik kimya soruları beklenenden kolaydı. Genelde organik kimyanın yüzeysel bilgilerini ölçmeye yönelikti. Diğer yıllara göre Organik Kimya soru sayısı beklenenden iki-üç tane daha azdı. 12. Sınıftaki yeni eklenen “hayatımızda kimya” ünitesinden 2 soru geldi. Geçen yıla göre kimya soruları daha açık ve net sorulardı”.


Doğa Koleji i Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz ve Biyoloji öğretmenleri:


“2017 LYS-2’de biyoloji sorularının müfredata uygun olduğu, soruların zorluk bakımından dağılımlarının hemen hemen eşit ve geçen yıllar ile aynı zorlukta olduğu söylenebilir. Aynı zamanda geçmiş yıllardaki soruların benzerlerinin de olduğu görülmüştür. Bu sene de beklediğimiz gibi bilgi ağırlıklı soruların öne çıktığı değerlendirilmiştir.

Sınava giren öğrencilerden aldığımız geri bildirimlere göre soruların 4 yıllık biyoloji programının tamamını içeren ve MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiş ve ağırlıklı olarak 11. sınıf müfredatından seçildiği görülmüştür. 2017 LYS-2’de gelen soruların yaklaşık 1/3’nün 9 ve 10. Sınıf müfredatından olması ile Biyoloji branşında YGS-LYS konu ayrımının olmadığı bir kez daha görülmüştür. İlk kez uygulanan kısa cevaplı sorunun ise İnsan Fizyolojisi’nden ‘refleks’ ile ilgili rahatlıkla yapılabilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu yıl, 2016 LYS-2’ye göre eleyici soru sayısının daha çok olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınavın bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt edebilecek nitelikte olduğunu düşünmekteyiz”.

LYS-5

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Didem Özgül ve İngilizce öğretmenleri:

LYS 5 İngilizce testinde yine okuduğunu anlama ve yorumlama, dil bilgisi, kelime bilgisi, çeviri, anlam bütünlüğünü bozan şıkkı bulma, cümle tamamlama ve soruya uygun cevabı bulma soruları yer aldı. Diyalog tamamlama soruları önceki yıllara göre daha uzundu. Paragraf soruları hariç diğer bölümler önceki yıllarla kıyaslandığında zorluk derecesi olarak aynı idi. Paragraf soruları uzun ve bilimsel terimlerin yer aldığı detayda hazırlanmıştı. Genel anlamda değerlendirildiğinde en zor bölümün bu olduğu söylenebilir.

LYS-5 DİL sınavı genel soru dağılımına bakıldığında bu sınavın okuduğunu anlama becerisini ağırlıklı olarak ölçen bir sınav olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kelime bilgisi bu bağlamda oldukça önemli. Yoğun kelime çalışmalarını yapan, kelimeleri okuma parçaları içerisinde öğrenerek kalıcılığını sağlayanlar bu sınavda yüksek oranda başarılı olacaktır.

İlk defa bu yıl sınavda açık uçlu soru yer aldı. Ösym tarafından verilen örnek sorular ile aynı tipteydi. Paragraf sorusu baz alınarak parçada geçen “insignificant” kelimesinin eş anlamlısı soruldu, bir diğer açık uçlu soruda altı çizili kelimenin “them” neyi ifade ettiği soruldu, üçüncü soruda ise yanlış kullanılan edat soruldu”.

Üniversite girmek için ikinci adım olan Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) ilk gün oturumu olan tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinin yer aldığı LYS-4 (Sosyal Bilimler Sınavı) ve ikinci gün oturumu olan matematik alanındaki LYS-1 tamamlandı.

Geçen hafta yapılan LYS-1 ve LYS-2 ile ilgili Doğa Koleji Akademik Direktörü Salih Akbay şunları kaydetti:

‘’2017 LYS -4 sınavının 2016 LYS-4’ den daha kolay olduğu söylenebilir. Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre müfredat dışı, tartışmalı yada cevabı olmayan soruya rastlamamıştır. İlk kez açık uçlu soru tekniği kullanılmış ve açık uçlu sorular beklendiği şekli ile gelmiştir.’’

2017 LYS -1 sınavının ise 2016 LYS-1’ den daha zor, daha ayırt edici ve seçici bir sınav olduğu söylenebilir. Ancak müfredat dışı soruların olması sınavın içeriğinden çok kapsamının tartışılmasına sebep olacaktır. 2017 LYS-1 in üniversiteye yerleştirme sıralamalarında en etkili sınav olacağı şimdiden söylenebilir.

“Müfredat dışı 2 soru var”


Matematik alanında değerlendirmede bulunan Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Arzu Uz'un görüşleri şu şekilde oldu;

“Geometri zordu, Türkiye genelinde matematik ortalaması düşebilir”

2017 LYS-1'de matematik ve geometri soruları ilk kez aynı kitapçıkta uygulandı. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bilgi düzeyi ağır bir sınav olduğu kanaatindeyiz. Bu yıl ilk defa kullanılan açık uçlu son üç soru üçgende açı, integral ve bölünebilme kuralından geldi. Bölünebilme sorusunun ayırt edici olduğu görüldü.

Soru dağılımları ve zorluk düzeyleriyle ilgili geçen yıla göre bazı değişiklikler vardı.

Matematik testinde soruların bazıları ayırt edici düzeyde, yorum gücüne dayalı ve fazla işlem gerektiren sorulardı. Her yıl öğrencileri zorlayan integral ve türev soruları önceki yıllara paralellik göstermektedir. Müfredatta anlatıldığı kapsamının dışında, toplam sembolünün trigonometri sorusunun içinde olduğu bir soru ve bir soruda da toplam sembolünün kullanıldığı görüldü.

Geometride müfredat dışı (uzay analitiği) 2 soru olduğu görüldü. Sorulardan şekil çizdirmeye yönelik soru yoktu. Katı cisim sorularının da zorluğu dikkat çekti.

Geometri bu sene zorlayan alan oldu. Bu sebeple Türkiye matematik ortalamasının ciddi oranda düşeceğini tahmin ediyoruz”.


Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek;

“ÖSYM’nin hazırlamış olduğu 2017 LYS-4’te tarih branşından gelen sorularda bazı zor soruların tamamı 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredat konularından geldi.

Bu yıl LYS’de cevabı doğrudan terim olan bilgi sorularının yanında, paragraf soruları da vardı. Bunun yanında, sorularda görsellik de kullanılan yöntemlerden biriydi. Kronoloji, eşleştirme ve öncüllü sorular yine bu yıl da soruldu.

Bu yıl ilk defa kullanılan açık uçlu soru, 12. sınıf müfredatından geldi. 20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan ENIAC’ın hangi alanda yapılan bir çalışma olduğu soruldu.

Özellikle çeldiricilerin çok iyi seçilmiş olduğu, soruların yarıya yakınının zorluk düzeyinin orta düzeyde olduğu, terim ve bilgi sorularının ise o konu ile ilgili temel bilgilerden seçildiği söylenebilir”.

Coğrafya Bölüm Başkanı Said Çakır;

LYS-4’te yer alan coğrafya soruları, tüm lise müfredatından LYS formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem yorum hem de bilgiyi ölçmeye yönelik sorular gelmiştir.

YGS'de harita yorumlamak üzere gelen sorular bu sınavda da karşımıza çıkmıştır. İlk kez bu yıl uygulanan açık uçlu soru formatında yer alan Kiel Kanalı sorusu hem müfredata uygun hem de öğrencilerimizin harita bilgilerini değerlendirecek ölçüde hazırlanmıştır. Bununla birlikte LYS-4 formatına uygun olarak dünya coğrafyasına ağırlık verilmiştir.

YGS de alışılagelmiş olan konu başlıkları LYS-4 te de artık karşımıza çıkmaktadır. Özellikle YGS de her yıl beklenen Dünyanın şekli ve hareketleri konusu bu sınavda karşımıza çıktı.

Öğrenciler soruları rahat çözdüklerini, çeldirici yönü kuvvetli soruların olmadığını belirtmiştir. Genel itibari ile verilen temel bilgiler kullanılarak yapılabilecek rahat bir sınav olmuştur.”

Felsefe Bölüm Başkanı;

“ Felsefe’de mantık zorladı”

2017 LYS-4 Felsefe Grubu soruları, konu dağılımı açısından önceki yıllarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu yılda psikolojiden sekiz, sosyolojiden sekiz ve mantıktan sekiz soru gelmiştir. İlk kez bu yıl uygulanan açık uçlu soru psikoloji branşından gelmiş ve müfredat dışı soruya rastlanmamıştır.

Psikoloji ve mantık sorularının bilgi ağırlıklı olduğu, sosyolojinin ise yoruma dayalı olduğu görülmüştür. Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre; felsefe grubunda mantık sorularının ayırt edici bir rol üstlendiği gözlemlenmiştir”.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak;

2016 LYS ve 2017 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularına göre biraz daha kolaydı. Sorular önceki LYS sınavlarına göre bilginin daha ön planda olduğu sorular olarak karşımıza çıktı. Sürprizin yaşanmadığı sınavda soruların genel olarak zorluk derecesi orta düzeydeydi. Allah'ın sıfatları ile ilgili soru ise çıkmasına kesin gözüyle bakılan sorular arasındaydı. LYS-4 Din-Ahlak sorularının müfredat perspektifinde çalışan bir öğrencinin zorlanmayacağı seviyede olduğu, çeldirici unsurların olmadığı, analiz ve yorum sorularının ise orta düzeyde olduğu görülüyor.”
DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL