Haber ve Etkinlikler

DOĞA OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI YGS'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Üniversiteye geçişin birinci ayağı YGS bitti. Doğa Okulları Uzman eğitim kadrosu "YGS" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ETİKETLER : ygs 2017 değerlendirmesi , ygs analizi , doğa okulları ygs

Üniversiteye girişte birinci aşama olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sona erdi. 2 milyon 265 bin 902 öğrenci bugün ter döktü. Maratonun birinci ayağı da böylelikle tamamlandı. Peki, 2017 YGS öğrencileri zorladı mı?, eğitimcilerin beklediği gibi miydi?, soru dağılımları yerinde miydi? gibi konuları Doğa Okulları Bölüm Başkanları değerlendirirken genel değerlendirmeyi yapan Okulumuz Akademik Direktörü Salih Akbay şunları kaydetti;

Genel olarak 2017 YGS sınavının belirleyicisi Matematik oldu. Gerek problemler konusundaki soruların zorluk ve orijinallik düzeyinin artması, gerekse de Geometri soru sayılarının değişmesi öğrencileri zorlayan unsurlar oldu. Matematiğin zor olması öğrencilerin zaman yönetimini zorlaştırdı. Ancak öğrencilerimize ısrarla hatırlatmak istediğimiz önemli bir konu, bu sınavın öğrencilerimiz için nasıl geçerse geçsin bir baraj sınavı olduğunu unutmamalarıdır. Asıl kesin sonucu belirleyecek olan LYS sınavlarıdır.

Genel YGS kanaatini, geçen yıllara göre zor olmadığı ve müfredata uygun olduğunu açıklayan Bölüm Başkanlarımız ise kısaca şu değerlendirmelerde bulundular;

MATEMATİK SORULARI “BELİRLEYİCİ” OLDU

Matematik bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Arzu Uz şunları kaydetti;

Yeni müfredata göre ilk kez yapılan 2017 YGS de Matematik –Geometri soru dağılımı değişti. 29 Matematik 11 Geometri sorusunun yer aldığı Temel Matematik Testinde Problem soruları öğrencilerimizi terletti. Problem sorularının sayısının arttığı yeni nesil, ALES tarzında soruların sorulduğu görüldü. Geometri soruları beklenen zorluk derecesinin üzerindeydi. Yeni müfredata göre ilk kez YGS de “ Vektör” konusundan soru çıktı. Önceki yıllarda LYS konusu olan polinom yeni müfredata göre İlk kez YGS de çıktı. İşlem gerektiren sorular çoğunluktaydı. Müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular genel olarak orijinal ve zorlayıcı düzeydeydi.

TÜRKÇE

Doğa Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Faruk Orhan şunları kaydetti;

Dilbilgisinin tamamını sorgulayan, karma dilbilgisi dediğimiz tarzdaki soruların sayısı bu sene önceki yıllara oranla artmış görünüyor. Anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmadı. Müfredat dışı soru çıkmadı. Dilbilgisi sorusu haricindeki anlam bilgisi soruları beklenen zorluk düzeyinde olduğunu gözlemledik. Öncesi senelere göre zor diyebileceğimiz herhangi bir durumla karşılaşılmadı.

FİZİK

Doğa Okulları Fizik Bölüm Başkanı Orkun Eruygun şunları kaydetti;

"2017 YGS’de Fizik soruları beklenen konulardan ve geçen sene uygulanan sınavla uyumlu düzeyde hazırlanmış. Göze çarpan belirleyici düzeydeki 2 soru, soru köklerindeki farklılıkla oluşturulmuş. Genelde temel bilgilerin olaylar içinde değerlendirilmesi kabiliyeti aranmış. Sınav, yoruma dayalı, sonuçların tartışıldığı, sıralamaların yapıldığı, işlemden uzak bir formatta hazırlanmış."

KİMYA

Doğa Okulları Kimya Bölüm Başkanı Fatih Akarcalı şu değerlendirmelerde bulundu;

“Kimya sorularında müfredat dışı, beklenmeyen soru çıkmadı. Konu dağılımı beklenen düzeydeydi. Sınava giren öğrenciler genelde Kimya sorularını rahatlıkla yapabildiklerini söylediler. Bağıl Nem sorusu YGS sınavı için sürpriz soru sayılabilir."

BİYOLOJİ

Doğa Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammed Kılıçöz şu değerlendirmelerde bulundu;
“2017 YGS Biyoloji soruları müfredata uygundur. Genel olarak sınav soruları 9 ve 10 sınıf ağırlıklıdır. 11 sınıf müfredatından 2 soru gelmiştir. 2016 YGS’den farklı olarak daha düşündürücü, daha orta seviyede sorular ağırlıklıdır. 2016 YGS’den farklı olarak bu sınavda 2 tane insan fizyolojisinden soru gelmiştir. Kalıtım konusundan da 1 soru gelirken bu sene 2 soru sorulmuştur. Sorular genel olarak müfredata ve YGS formatına uygun, orta düzeyde olduğu görülmüştür.”


TARİH

Doğa Okulları  Bölüm Başkanı Cem Şimşek ise şunları kaydetti;

“Bu yıl ÖSYM’nin hazırlamış olduğu tarih branşından gelen sorularda büyük bir sürpriz yaşanmadı. Sorularda daha önceki yıllardan farklı bir tarz uygulanmadı. Konu dağılımında orantısız bir dağılım yoktu.”

COĞRAFYA

Doğa Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Said Çakır şunları söyledi;

“2017 Coğrafya sorularının anlaşılır olduğu, uzun olmadığı, genelde müfredata uygun olmakla birlikte Türkiye’nin nüfus politikaları ve Saat hesaplamaları konusu öğrencilerin zorlandığı bir konu olup ve bu 2 konu LYS formatında gelmiştir.”

“Bu yıl önce ki yıllara oranla Dünya ve Türkiye Haritasını tanımaya yönelik soruların ön plana çıktığı görüldü. Dünya ve Türkiye haritasını iyi tanıyan ve yorum yeteneği yeterli olan öğrencilerin rahat yapabileceği bir sınavdı. Genel anlamda 2016 YGS ye göre soruların farklı bir tarzda sorulduğu, soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmüştür”.

FELSEFE

Doğa Okulları Felsefe Bölüm Başkanı Said Çakır şu değerlendirmelerde bulundu;

“YGS 2017 Felsefe sorularında ağırlıklı olarak kavram ve akım bilgisi soruldu. Bu sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Bu senenin felsefe sorularının müfredatla örtüştüğü görülmüştür ve sorular zorlayıcı ve bilgiye dayalıydı. Doğrudan Filozof ismi ve Felsefi Akım sorularının bilgiye dayalı sorular olduğu; bunun yanında her zamanki gibi yoruma dayalı soruların da yer almıştır. Bilgiye dayalı sorular yer aldığı için ayırt edici özellik gösterecektir. Siyaset Felsefesi Ünitesinden 1 tane zorlayıcı soru yer alırken; bu sene ilk defa YGS de doğrudan filozofun adının bilinmesine yönelik iki tane soru sorulmuştur. 2016 YGS de yer alan bilgi felsefesi ünitesine ait, bilginin doğruluk ölçütüne ilişkin soru ve Ahlak Felsefesi ünitesine ait, özgürlük problemine ilişkin soruların benzerlik gösterdiği görülmüştür. Geçen iki seneden farklı olarak din felsefesinden soru sorulmadığı görülmüştürİ”

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak ise şunları vurguladı;

“Sınav geçen yıl olduğu kadar zor değildi. İki tane bilgi içerikli sorunun yanı sıra yoruma dayalı ve felsefi içerikli sorular yer almıştır”.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL