Haber ve Etkinlikler

"ETKİN YETERLİLİK TEMELLİ ÖĞRENİM İÇİN ANA YÖNTEMLER" ULUSLARARASI VOLARİZASYON KONFERANSI

2013 yılında Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Comenius Programı tarafından fonlanan, ‘Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim için Ana Yöntemler’ (Key Methodology to Successful Competence Based Learning - KEYS- 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM) projesini Asist Öğretim Kurumları ortak olarak yürütmektedir. Projenin amacı; temel yeterliliklerin edinimine yönelik başarılı proje ve girişimlerin çıktılarının yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesidir.

ETİKETLER : Keys , Etkin Yeterlilik , eğitim , yöntem , Volarizasyon , ASİST , İstanbul Bilgi Üniversitesi

Söz konusu proje kapsamında, 17 – 18 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da ‘Uluslararası Volarizasyon Konferansı’ düzenlenecektir. Konferansın amacı; Yaşam Boyu Öğrenme Temel Yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik proje, politika veya uygulamaların tanıtımının sağlanmasıdır. Söz konusu uluslararası konferans, aralarında KEYS’in 5 ana projesinin de bulunduğu projeler ve iyi uygulamalar üzerine çalıştay imkanı sağlayacaktır.


Konferansın 17 ve 18 Ekim günlerindeki programında Hayat Boyu Öğrenme Temel Yeterliliklerine yönelik açılış konuşmaları, çalıştaylar, sunumlar, tartışmalar yer almaktadır. Gerçekleştirilmiş olan projelerin çıktı ve materyallerinin sergilenmesi için bir yaygınlaştırma köşesi ve posterlerin sergilenebileceği bir zaman dilimi sağlanacaktır.


Konferans konuları;

- Anadil ve yabancı dillerde iletişim için temel yeterlikler
- Matematik, Fen ve Teknolojide temel yeterlikler
- İnisiyatif ve Teşebbüs anlayışlarının geliştirilmesi
- Sosyal ve Vatandaşlık Temel Yeterlikleri
- Dijital Temel Yeterlikler
- Kültürler Arası İletişim, Kültürel Farkındalık ve İfade Becerileri
- Öğrenmeyi Öğrenme
- Farklı eğitim çevrelerinde temel yeterliklerin geliştirilmesi: ilkokul yılları, genel eğitim, yaygın & yaygın olmayan eğitim
- Öğretmen Eğitimi Başlangıcına Yeterlilik Temelli Yaklaşım/Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi
- Yeterlik Temelli Eğitimi Teşvik Eden Kararlar
- Yeterlilik Temelli Öğrenim Çıktılarının Ölçülmesi 
- 21. Yüzyıl Yeterlilikleri/Sınıflar


Özet Başvuru Tarihi : 7 Eylül 2014
Konferans : 17 Ekim 2014 Doğa Okulu – Ataşehir Kampüsü
18 Ekim 2014 İstanbul Bilgi Üniversitesi - santralistanbul

Detaylı Bilgi : https://conference.keysproject.eu/
İletişim : conference@keysproject.euDOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL