Haber ve Etkinlikler

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ YKS KOMİTESİNDEN TYT 2021 DEĞERLENDİRMESİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, YKS’nin ilk aşaması olan TYT’yi değerlendirirken, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Bölümü yarın gerçekleşecek AYT ile ilgili velilere önerilerde bulundu.

ETİKETLER : yks değerlendirmesi , tyt 2021 , tyt soruları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. TYT, 10.15’te başladı ve 135 dakika sürdü. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak TYT’ye giren öğrenciler 120 soruyu 135 dakikada çözdü. Sınav süresinde pandemi dolayısıyla geçen yıl yapılan uzatma bu yıl yapılmadı.
 
Öğrencilerden alınan bilgilere göre TYT ile ilgili genel değerlendirmede bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, soruların günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulanmış olduğunu ve bağlamsal soruların ölçme değerlendirme temeline tamamen oturduğunu gözlemlediklerini belirtti. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, TYT sınav sorularının MEB’in kazanımlarına, testlerine ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde uygulanan deneme sınavlarının içerikleriyle uyumlu olduğunu dile getirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Bölümü ise yarın gerçekleşecek YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile ilgili velilere önerilerde bulunmayı ihmal etmedi ve şunları kaydetti:

“Bazı öğrenciler TYT sınav sonrası sınavla ilgili konuşmak istemeyebilir, böyle bir durumda ısrarcı olmamak gerekir. Öğrencilerin sınavdan sonra duygularında dalgalanmalar yaşanabilir, bu normal ve geçici bir süreçtir. Aileler, çocuklarının sınavları nasıl geçmiş olursa olsun onlara önemli olanın sadece sınav sonuçlarının değil, sınava hazırlık sürecinde verdikleri emek olduğunu hissettirmelidir.”
 
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi derslerle ile ilgili yine öğrencilerden alınan bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKÇE

EDA DAĞDELEN:
“OKUDUĞUNU ANLAMA BU YIL DA ÖN PLANDAYDI”
Bugün uygulanan YKS‘nin 1. oturumu olan TYT’de Türkçe sorularında bir sürpriz yoktu. Paragraf sorularından yapılan netler yine sınavın belirleyicisi olacak gibi görünüyor. Soruların yaklaşık %20’si dil bilgisi kazanımlarından %80’i ise anlama ve yorumlamaya dayalı sorulardan geldi. Okulumuzda 3 yaştan başlayarak uyguladığımız okuryazarlık programları, ilkokul ile ortaokuldaki DOKAP ve lisede öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz anlama-yorumlama odaklı okuma kulüpleri ile öğrencilerimizin sınava dair becerilerini güçlendirmeye yönelik tüm tedbirlerimizi yıl boyunca almıştık. Ayrıca Türkiye’nin dört bir tarafındaki kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene boyunca uyguladığımız sınavlarımızın ve kullandığımız yayınların sınav soruları ile paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Girilen sınava dair aldığımız dönütler de gösteriyor ki alacağımız başarılarla bu emeklerimizi taçlandıracağız.

MATEMATİK

ARZU UZ:
“BELİRLEYİCİ BRANŞ MATEMATİK OLDU”
TYT 2021 matematik soruları günlük hayatla ilişkilendirilmiş, hikâyeleştirme kurgusuyla hazırlanarak modellenmiş olarak karşımıza çıktı. “Günlük hayatla ilişkilendirilmiş, hikayeleştirme kurgusuyla modellenmiş sorular belirleyici role sahipti. Soruların doğru cevaplanmasını sağlayan yapı taşları Matematik ve Ana Dil Okuryazarlığı idi Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. Problemler soruları hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de akıl yürütme ve yorum yeteneğini değerlendiren, mantıksal çıkarımlara dayalı; birkaçı hariç çözümleri kısa olan sorulardı. Geometri sorularında günlük hayattaki nesneler kullanılmış, düşünme becerileri ölçülmüştür. Geometrideki 3 sorunun şekilsiz olduğu ve geometri sorularının matematiğe göre daha seçici olduğu belirtildi. Muhakeme yeteneği olan öğrencilerimizin başarıyla sonuçlandıracağı bir sınav olmuştur. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınav geçen yıldan görece daha zor bir sınavdı. TYT 2021 matematik sınavı MEB tekrar testlerine ve uyguladığımız deneme sınavlarına uyumlu bir sınav olarak öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır.

FİZİK

Sema BALKAN:
“FİZİK SORULARI GEÇEN SENEYE GÖRE KOLAYDI”
TYT 2021 fizik soruları 9 ve 10. sınıf konularından, okul denemelerimize paralel ve MEB’in açıkladığı kazanımlara uygun geldi. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzına bu yıl da yer verildiği görüldü. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. Fizik sorularının 9. sınıf “Enerji, Madde ve Özellikleri, Kuvvet ve Hareket, Isı ve Sıcaklık” ünitelerinden; 10. sınıf “Optik, Dalgalar, Basınç ve Kaldırma Kuvveti” ünitelerinden geldiği görülmüştür. Çıkan sorulardan 10. sınıf Optik sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir. Okullarımızda öğrencilerimiz ev yapımı fizik deneyleri yarışması ve VRLab Academy uygulamasını kullanıp 3 boyutlu deneyler yaparak Fizik dersini gündelik hayat ile ilişkilendirerek akademik alt yapılarını güçlendirip Üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Günlük hayatla bağlantılı sorular sınav performansının belirleyicisiydi. Komitemiz tarafından üretilen sorularla sınav soruları örtüşüyordu. Öğrencilerimiz soru türlerinde zorlanmadı.

KİMYA

İBRAHİM TÜRKEN:
 “KİMYADA SÜRPRİZ OLMADI”
TYT kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. Öğrenciler temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır. Öğrencilerimizin deneme sınavlarımızda karşılaştığı soru türlerine benzer sorular karşılarına çıkmıştır.  Soruların geneline bakılınca zorluk derecesi geçtiğimiz yılın zorluk düzeyinden daha fazla değildir.  Yine geçen yıllarda olduğu gibi bilgi ve analiz düzeyinde soruların çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün.

BİYOLOJİ

MUHAMMET KILIÇÖZ:
“BİYOLOJİ SORULARI BEKLEDİĞİMİZ GİBİYDİ”
YKS 2021’in 1. oturumu olan TYT‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi olarak orta düzeyde olan soru sayısının fazla olduğu söylenebilir. Sorular hem bilgi düzeyinde ve bilgiyi yorumlama sorularından oluşmaktaydı. Doğa Konseptli Eğitim Modeliyle yetişen öğrencilerimiz soruları rahatlıkla cevapladılar.
Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının bilgiyi yorumlamaya dayalı olduğu gözlemlenmiştir.
Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9. ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf Yaşam Bilimi Biyoloji, Hücre, Canlılar Dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf Hücre Bölünmeleri, Kalıtımın Genel İlkeleri, Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür.
 
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak, sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız sınav soruları ile paralellik göstermektedir. Temel Biyoloji kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

TARİH

CEM ŞİMŞEK:
“TARİH SORULARI AVANTAJ SAĞLADI”
Bu yılki Yükseköğretim Kurumlar Sınavının Temel Yeterlilik Testinde tarih branşından gelen 5 sorunun sınıflar düzeyindeki müfredatlara göre dağılımı şöyleydi:
9. sınıf: İlk Türk Devletleri konusundan 1 soru ve İlk Türk İslam Devletleri konusundan 1 soru, 10. sınıf: Osmanlı kültür ve medeniyeti konusundan 1 soru, 11. sınıf konularından sorulmadı.
12. sınıfta Kurtuluş Savaşında düzenli orduya geçişle ilgili 1 soru ve TBMM’nin özellikleri ile ilgili 1 soru.
Sorular genel olarak orta zorluk düzeyindeydi. Tarih sorularında sürpriz denilebilecek bir soru çıkmadı. Yalnız, 11. sınıf konularından soru sorulmamış olması dikkat çekti. Bu yıl da TYT tarih sorularının, bu branşa çalışmış olan öğrencilere avantaj sağladığını söyleyebiliriz.

COĞRAFYA

OSMAN NURİ YAKUPOĞLU:
 “MÜFREDAT DIŞI SORU YOKTU”
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde Coğrafya
sorularında müfredat dışı soru olmayıp sorular beklediğimiz konulardan gelmiştir. Coğrafya testi soruları temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmuştur. 9. ve 10.sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınav, harita okuryazarlığı ve grafik yorumlama becerilerini ölçmeye yönelikti. Sınavda “Dünya’nın Şekli ve Hareketleri, Bölge Sınıflandırılması, Türkiye Göllerinin Genel Özellikleri, Doğal Afetler (Kütle Hareketleri), Nüfus ve Yerleşme kazanımlarına yer verildi. Son birkaç yıldır sınavda yer verilmemiş olan “Dünya’nın Şekli ve Hareketleri” konusundan soru gelmesi sınavın dikkat çekici yönüydü. Sorular kavrama düzeyinde çok zor olmayan, net anlaşılır niteliktedir. Sınavın zorluk derecesi orta düzeydedir. Yıl boyunca okullarımızda uyguladığımız deneme sınavları ile kullandığımız yayınların sınav soruları ile paralellik gösterdiğini gözlemledik.

FELSEFE

BURCU KARATAŞ:
BU YILKI FELSEFE SORULARI GEÇEN YILA GÖRE DAHA KOLAYDI”
TYT 2021’de her yıl olduğu gibi felsefi bir metin verilerek öğrencinin okuduğunu anlama ve
yorumlamasını gerektiren sorular sorulmuştu. Paragraflar normal uzunluktaydı. Bu yılki felsefe soruları geçen yıla oranla daha kolay sorulardı. Okul öncesinden itibaren P4C eğitiminin çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. Felsefi metinler üzerinden analitik düşünme becerilerine odaklı sorular İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerimiz için kolaydı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ABDULLAH ALBAYRAK “ORTA DÜZEYDE SORULARDI”
2021 YKS ilk oturumu TYT sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorular olduğu görüldü. Soruların müfredata göre dağılımı incelendiğinde tüm sınıfların müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak ibadetler ile ilgili, namaz ve dua üzerinden amacın ve yapılış usulünün sorgulanması, Hucurat suresinden verilen ayette toplumsal hayatta uyulması gereken ahlaki kurallara vurgu yapılması, yine başka ayet üzerinden Allah'ın verdiği nimetler ile ilgili çıkarımların sorulması perspektifindeki bu sorular genel olarak yorum ve analizin önem arz ettiği sorular olarak karşımıza çıktı. Ahi Evran ve ahilik teşkilatı ile ilgili sorunun doğrudan bilgi gerektiren bir soru olarak karşımıza çıkması, müfredattaki kavram bilgilerine hakim olmanın önemini ortaya çıkardı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.
 
 
 
 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL