Haber ve Etkinlikler

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİNDE AYRICALIKLI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Çocuğun çevresindeki her şeyi keşfetmeye istekli olduğu, yeni şeylere büyük bir merakla yaklaştığı, sosyalleşmeyi, diğer insanlarla yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrendiği bir dönem anaokulu çağı... Bilişsel ve sosyal gelişim alanların çok hızlı geliştiği bu süreçte çocuğun anaokulunda kendini keşfetmesini sağlayacak bir eğitim alması, hayata sağlam bir temelle başlamasını sağlıyor.

ETİKETLER : anaokulu eğitimi , doğa koleji okul öncesi eğitim , yaşayarak öğrenme , anaokulunda robotik kodlama , anaokulunda sanat , spor eğitimi , ekoloji
Çocuklar, uzun bir eğitim yolculuğunun küçük ama en önemli adımını anaokuluna başladıklarında atıyor. Bu süreç en az çocuklar kadar ebeveynler içinde heyecanlı oluyor. Çocuklarının bu öğrenme serüveninde yaşadıkları farklı deneyimlere eşlik eden ebeveynler, aynı zamanda çocuklarının bağımsız bir birey olma yolundaki adımlarına şahit oluyor.  Çocukların yeteneklerini keşfetmesini, birey olarak kendisinin farkına varmasını sağlayacak bir anaokulu eğitimi; onlara hayat boyu yararlanılacak beceri kazandırmada dönüm noktası özelliği taşıyor.
 
Eğitim-öğretim hayatının ilk adımı olan okul öncesi eğitimine İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokullarında başlayan öğrencileri ise önemli ayrıcalıklar bekliyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız...
 
“Çocuğun kendi öğrenmelerini kurgulayabileceği ve onun önceliklerini merkeze alan eğitim programları temel esas olmalı.” diyen Okul Öncesi Koordinatörümüz Esra Sert, çocuğun gelişimsel özelliklerini destekleyici çalışmalarla bireysel yeteneklerinin farkına varması sağlanırken, sosyal hayatta diğer bireylere saygı duyma, onlarla iş birliği yapma, yardımlaşma ve kendisini ifade etme becerilerini geliştiren, destekleyici bir program uygulanmasının önemini vurguluyor. Sert, iyi bir anaokulu eğitiminin sahip olması gereken özellikleri ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokulları farklarını ise şu şekilde sıralıyor:
 
Doğayı Örnek Alan Eğitim Modeliyle “Yaparak, Yaşayarak” Öğreniyorlar
Doğayı örnek alarak ‘’yaparak ve yaşayarak öğrenme’’ modelini geliştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde uygulanan okul öncesi eğitimi ile minikler, anaokulundan itibaren yarına hazırlanıyor.  Okul öncesi eğitim programlarında çocuğun yeteneklerini keşfedebileceği çalışmalar yapılıyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji merak duygusunu geliştiren; araştırmayı, sorgulamayı, öğrendiği bilgiyi kullanmayı teşvik eden eğitim programı kurgusu ile öğrencilerinin kendi bireysel niteliklerinin farkında, öz güvenli ve mutlu bireyler olmalarını amaçlıyor.
 
İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde Dil Edinimi Erken Yaşlarda Başlıyor
Zihinsel süreçlerin gelişimi ile dil arasında birbirini takip eden ve destekleyen bir bağ vardır.  Çevremizde olup biteni kavramak, algılamak, anlatmak, düşünmek gibi eylemleri dilden bağımsız düşünemeyiz. Doğduğumuz andan itibaren farkındalığını oluşturduğumuz ve tüm zihinsel süreçlerimize aktardığımız ana dil öğrenme sürecimizi modelleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi İngilizce Dil Eğitim Programı; erken çocukluk dönemindeki öğrencilerimizin yüksek dil edinim potansiyellerini destekleyen aktiviteler, doğal iletişim ortamları, dilin araç olarak kullanıldığı disiplinler arası ders içerikleri, farklı bir tema ya da konu hakkında kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren araçlara dönüştüğü projeler ve etkinlikler aracılığıyla dil edinim sürecinin tüm öğrenciler için kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor.
 
Ekolojik Hayata Duyarlı Bir Bakış Açısına Sahip Oluyorlar
Ekoloji eğitimi, çocuklara doğaya karşı sorumluluk bilinci aşılıyor; çocukların bilgi ve becerilerini destekleyerek doğa sevgisini içselleştirmelerini sağlıyor. Çocuklarımız, doğada hissederek, dokunarak farklı deneyimler yaşıyorlar. “Ekoloji Hobi Bahçelerinde ürünlerini yetişiyor, üretime katkı sağlıyorlar. “Bir Kap Mutluluk”, “Ekoloji ve Sanat”, “Sağlıklı Yaşam Festivali” gibi organizasyonlarla sosyal sorumluluk projelerine destek oluyorlar.  Şenlikler, projeler, etkinlikler, doğa gözlem çalışmaları büyük bir heyecanla uygulanıyor. Öğrencilerimiz üretmenin mutluluğunu, doğaya saygıyı, çevre sorunlarına duyarlılığı ve emeğin değerini öğreniyorlar.
 
Bilimsel Çalışma ile Erken Yaşlarda Tanışıyorlar
Anaokullarımızda hayata geçirdiğimiz bir diğer yenilik ise “Deneylerle Bilim Atölyesi.” Bu uygulama klasik laboratuvar anlayışını ortadan kaldırarak herkesin dokunabileceği, bir şeyler yapabileceği “atölye” kavramını yaşanır hâle getiriyor. Çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırılırken, her çocuk sahip olduğu deney setini yanında taşıyarak, deney ve bilimin hayatın bir parçası olduğunu kavrıyor.


 
Doğal Filozoflar P4C Uygulaması ile Sorularına Cevap Arıyor
“Erken Okuryazarlık Programımız”ın bir parçası olan “Hikâye Sandığı” etkinliklerimizi P4C uygulamaları ile Felsefenin Doğası’nda buluşturuyoruz. Her biri, içinde binlerce felsefi soru barındıran özel hikâye seçkileri ve soruşturma temelli yaklaşım ile öğrencilerimiz; yeni bakış açıları kazanıyor.
 
Sanatsal Çalışmalar ile Entelektüel Gelişim Ön Planda Tutuluyor
Görsel sanatlar, drama, müzik gibi sanatsal performans alanlarında “Bireysel Farkındalık Fırsatları” sunarak öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkında varmalarını, bu yetenek ve becerilerini hayata geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Erken yıllardan itibaren beceri odaklı eğitim anlayışı ile tanışan çocuklar, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilen; bilmekten öte öğrenmekten keyif alan, yaparak yaşayarak öğrenen bireyler olarak yetişiyor.
 
Sporu Hayatlarının Bir Parçası Yapan Sağlıklı Bireyler Yetişiyor
Uyguladığımız “Hareket ve Sağlık Gelişimi Programı” ile öğrencilerimizin beslenme ve spor alışkanlıkları edinmelerini sağlıyoruz. Her gün sabah sporu ile güne başlayan çocuklar, yıl boyunca deneyimledikleri birbirinden farklı Kids’ Athletics parkurları ile ihtiyaç duydukları fiziksel ve sportif becerilerin gelişimini sağlıyor.
 
Kodlama ve Robotik Dünyasını Keşfediyorlar
 İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle anaokulundan itibaren tanışıyorlar. Cihazsız kodlama çalışmaları ile kodlama dilinin temelini kazanan çocuklarımız, robotlar ile kodlama dünyasını keşfe çıkıyorlar. Yeni fikirler keşfederken dijital okuryazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini hem bilinçli ve verimli kullanmayı öğreniyor, hem de teknoloji üretebilecek becerileri kazanıyorlar.
 
Farkındalık ve Önleyici Rehberlik Çalışmaları ile Çocukların Geleceğine Dokunuyor.
 Okul yolculuğuna yeni adım atmış çocukların dünyasını keşfedebilmek, anlayabilmek ve onların dünyasına dahil olabilmek için çocukların yaş dönemi ihtiyaçlarına göre hazırlanan sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri rehberlik çalışmaları ile destekleniyor. Rehber öğretmenler tarafından yapılan farkındalık ve önleyici rehberlik çalışmaları ile küçük yaşlardan itibaren duygularının farkında olan ve ifade edebilen, sorumluluk sahibi, sağlıklı iletişim kurabilen, topluma ve çevreye duyarlı, farklı bakış açıları geliştiren çocuklar yetiştiriliyor.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL