Haber ve Etkinlikler

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİNDEN 2020 YKS DEĞERLENDİRMESİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Akademik Koordinatörlüğ, 2020 TYT ve AYT sorularını değerlendirdi.

ETİKETLER : YKS 2020 , AYT , TYT , doğa koleji , itü eta vakfı , yks soruları , yks rehberlik , yks değerlendirmesi

TYT DEĞERLENDİRMESİ

Bu yıl pandemi nedeniyle TYT süresi 30 dakika uzatıldı. TYT’ye giren öğrenciler 120 soruyu, 165 dakikada çözdü. 10.15’te başlayan sınav saat 13.00’te sona erdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, TYT ile ilgili Türkçe testinin daha belirleyici olduğunu belirtti. Geçen yıl olduğu gibi Türkçe testi orta düzeyde zor olmasına karşın çeldiriciligi güçlü seçenek öğrencileri zorladı. Matematik testinin ise beklenilenin aksine bu yıl orta düzeyde zorluk derecesine sahip olduğu görüldü. Tarih testinde bilgi ağırlıklı sorular yer aldı. Genel olarak sınavdan çıkan öğrencilerin moralinin yüksek olduğu gözlemlendi.

Bağlamsal sorularının sınavın ölçme değerlendirme mantığına oturduğunu, soruların günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulandığını görüyoruz. Bugün uygulanan TYT, MEB’in açıkladığı kazanımlara, testlere ve kurumumuzda uyguladığımız deneme sınavlarımıza uygun sorulardan oluşmuştur.

TYT testleri ile ilgili İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bölüm başkanları öğrencilerden aldıkları bilgiye dayanarak sınavı değerlendirdi.

TYT MATEMATİK TESTi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:

2020 TYT Matematik soruları günlük hayatla ilişkilendirilmiş, hikâyeleştirme kurgusuyla modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. Problemler soruları hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de akıl yürütme ve yorum yeteneğini değerlendiren, mantıksal çıkarımlara dayalı; bir kaçı hariç çözümleri kısa olan sorulardı. Geometri sorularında günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı, düşünme becerilerini ölçmeye yönelikti. Geçmiş yıllarda karşımıza çıkan çember ve analitik geometri soruları, artık 11. sınıf müfredatında yer aldığı için sınavda karşımıza çıkmadı. Bu sene eklenen 30 dakikayla öğrencilerimiz zaman problemi yaşamadıklarını ifade ettiler. Bu durumda sürenin uzamasının ayırt edici soruların gücünü de azalttığı söylenebilir. Muhakeme yeteneği olan öğrencilerimizin başarıyla sonuçlandıracağı bir sınav oldu.

TYT FEN BİLİMLERİ TESTİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan:

2020 TYT fizik soruları 9. ve 10. sınıf konularından MEB’in açıkladığı kazanımlara uygun geldi. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzına bu yıl da yer verildiği görüldü. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz.

Fizik sorularının 9. sınıf “Fizik Bilimine Giriş, Isı Sıcaklık, Kuvvet ve Hareket” ünitelerinden; 10. sınıf “Elektrik ve Manyetizma, Optik, Dalgalar, Basınç ve Kaldırma Kuvveti” ünitelerinden geldiği görülmüştür. Çıkan sorulardan 10. sınıf Optik ve 9. sınıf ” Kuvvet ve Hareket “sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir.


İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken:

TYT Kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre yine 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. “Kimya Her Yerde” ve  “Doğa ve Kimya” ünitelerinden soru gelmemiş, diğer ünitelerden temel kazanımlara dair sorular bu sınavda yer almıştır. Soruların geneline bakılınca zorluk derecesinin son birkaç yıla göre biraz artmış olduğu yorumunu yapabiliriz.

Yine geçen yıllarda olduğu gibi bilgi ve analiz düzeyinde soruların çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün.


İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz:

2020 TYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, soru zorluk düzeyi bakımından eşit dağılımda olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgilerini kullanma becerisini ölçerken, bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı olmuştur.

Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür.

Doğa Koleji Biyoloji bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

TYT TÜRKÇE TESTİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Edebiyat Bölüm Başkanı Eda Dağdelen:

2020  TYT’de Türkçe sorularında beklenen seyir değişmedi, yapılan netler yine sınavın belirleyicisi olacak.  Kazanımların soru sayılarına dağılımı geçen yıllarla paralellik gösterdi. Soruların yaklaşık %30’u dil bilgisi kazanımlarından %70’i anlama ve yorumlamaya dayalı sorulardan geldi. Paragraflar çok uzun değildi ancak seçenekler geçen yılki gibi uzundu. Çeldiricileri güçlü seçenekler sınavda zaman yönetimi becerisini ön plana çıkardı. Sene boyunca öğrencilerimize anlama ve yorumlama sorularını düzenli ve çokça çözmelerini önermiştik, bu öneriyi dikkate alan öğrencilerin başarıyı yakalayabilecekleri bir sınavdı. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Sorulara zorluk düzeyi açısından bakacak olursak sorular orta düzeyde zordu ve soruların ayırt edicilikleri yüksekti.


TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek:

2020 TYT Tarih sorularının sınıflar düzeyindeki dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 9, 10 ve 11. sınıfların müfredat konularından 1’er soru soruldu. 12. sınıf müfredatı olan inkılap tarihi dersinden 2 soru geldi.

9. sınıf konularından “Uygurlarla” ilgili, 10. sınıf konularından “Anadolu Selçukluları” ile ilgili, 11. sınıf konularından” Tanzimat Dönemin’deki Batılılaşma Çalışmaları” ile ilgili, 12. sınıf konularından “Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi ve Lozan Antlaşması “ile ilgili sorular geldi. 5 sorunun iki tanesi kronoloji veya bilgi içeren, diğerlerine göre daha seçici ve zor sorulardı.

Bu yıl tarih sorularında bağlamsal soru sorulmadığı ancak seçici ve ayırt edici sorular olduğu görülmüştür.


İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu:

TYT Coğrafya testindeki sorular MEB tarafından yayınlanan 2020 ÖSYM TYT Coğrafya dersi kazanımlarına uygundu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. 9. ve 10.sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda geçen yılki gibi harita okuryazarlığı ölçüldü, “Doğal Afetler, Nüfus Piramitleri, Atmosferin Katmanları, Bölge Kavramı ve Kayaçlara” ait kazanımlara yer verildi. Sorular kavrama düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz:

Bugün gerçekleşen TYT’de Felsefe testinde paragrafa dayalı, felsefe okuryazarlığını ölçmeye yönelik, orta zorluk derecesinde sorular yer aldı. Her üniteden birer soru soruldu. 


İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

TYT  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorular olduğu görüldü. Soruların müfredata göre dağılımı incelendiğinde tüm sınıfların müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Özel hayatın gizliliğine vurgu yapan ayet ve hadislerle ahlaki sorumluluklara vurgu yapılması, dinin insan ve toplum hayatındaki yerinin felsefi bir tarzda sorgulanması, asabiyet (soya bağlılık) ve adalet ilişkisinin dengesi, Kuran'ın açıklanmasında Hz. Muhammed'in rolünün önemi ve Hz. Muhammed’in güzel insani özellikleri perspektifindeki bu sorular genel olarak yorum ve analizin önem arz ettiği sorular olarak karşımıza çıktı. Doğrudan bir bilgi sorusunun olmadığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji deneme sınavları, öğretim yılı boyunca TYT ile örtüşen sorularla öğrencilerimizi sınava hazırladı.


AYT DEĞERLENDİRMESİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bölüm başkanları öğrencilerden aldığı bilgiler doğrultusunda sınavla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AYT MATEMATİK TESTİ (40 soru)

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:

2020 AYT Matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik 14 geometri (4 trigonometri dahil) sorusuna cevap verdiler. Geometri soru sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesi birden çok kazanımı içinde barındırdığı söylenebilir. 12. sınıf ikinci dönem konuları Limit, Türev, İntegral ve Çember Analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiştir. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soru sayısı (eski tabiriyle mat-1 sorusu) beklenenden fazladır. Geometri soruları öğrencilerin analitik düşünme becerisi gerektiren ve gündelik hayatımızdan uyarlanarak hazırlanan sorulardı, kurguların anlaşılabilirliği belirleyici olacaktır. Trigonometri ve mutlak değer sorusunun ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Matematik testinin dört yıllık müfredatı kapsadığını bize LYS matematik sorularını hatırlattığını ve matematik testinin bu yıl şaşırttığını söyleyebiliriz.

AYT FEN BİLİMLERİ TESTİ (40 soru)

Bu testte 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji sorusu yer aldı. 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan

2020 AYT sınavında öğrencilerin 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım içeren, ünitelerin temel bilgilerini kullanarak işlem, analiz ve yorum içeren fizik soruları geldi.


Sorulan 14 sorunun 9’u 11. sınıf “Newton’un Hareket Yasaları, İki Boyutta Hareket, Enerji ve Hareket, İtme ve Çizgisel Momentum, Denge ve Denge Şartları, Elektrik Alan, Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme, Transformatörler”, 5’i 12. sınıf “Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Girişim” kazanımlarına yönelikti. Çıkan sorulardan 12. sınıf Düzgün Çembersel Hareket sorusu işlem ve birden fazla kazanım içeren belirleyici bir soru olarak dikkat çekti.


İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken:

2020 YKS ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından gelmiştir. 11. sınıf konularından geçen yıla benzer sayıda soru gelmiş, 12. sınıf konularından ise sınav kapsamı dışında bırakılan konulara ait sorular 12. sınıfın diğer konularına kaydırılmıştır. Sorular anlaşılır, oldukça kısa ve kolay bilgi soruları şeklinde gelmiştir. Öğrencilerin konularla ilgili ilk akla gelen bilgilerini kullanarak çözebilecekleri sorular sınavda yer almıştır. Dolayısıyla sınavın zorluk derecesi önceki yıllara göre azalmıştır.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz:

12.sınıf ikinci döneme ait iki ünitenin dahil olmadığı 2020 AYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken, az bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı olmuştur.

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerine ait olup 8 tanesinin 11. sınıf, diğer 5 tanesinin ise 12.sınıf ünitelerinden geldiği görülmüştür.

2020 AYT’nin 2019 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde fakat biraz daha kolay olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve uyguladığımız deneme sınavları ile örtüşen bir sınav olduğunu gözlemledik. Biyoloji konularını iyi takip ederek hazırlanan, dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI- SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ (40 soru)

Bu testte 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1 ve 6 Coğrafya-1 sorusu yer aldı. 

AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİ (40 soru)

Bu testte 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) ve 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu yer aldı. 

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Edebiyat Bölüm Başkanı Eda Dağdelen:

Bugün uygulanan AYT sınavında 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinin yaklaşık %20'lik kısmı anlama ve yorumlamaya yönelikti. Kalan sorular ise  "Söz Sanatları, Divan Edebiyatı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Fecri Ati, Edebi Akımlar, Halk Edebiyatı " konularından soruldu. "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı" gibi dört yıl boyunca müfredatta yer alan üniversite sınav hazırlığında üzerinde çokça durulan bir konudan tek  soru  sorulması dikkat çekici nokta oldu. MEB'in yayınladığı kazanımların dışında soru gelmedi. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahipti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek:

Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yılki sınav sorularını ÖSYM’nin daha önceki yıllardaki sınavları ile karşılaştırdığımızda sürpriz bir soru olmadığını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl Tarih 1 soruları Tarih 2 sorularından daha zordu. Bu yıl testler arasındaki soru zorluk derecesi farkı kapanmış gibi. Her iki gruba da zorluk düzeyi birbirine yakın sorular sorulmuş. Tarih 2 sorularında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusunun olmaması en dikkat çekici nokta oldu bunun dışında 2020 AYT sınavında Tarih branşı adına büyük bir sürpriz yaşanmadı. Sınav analiz düzeyinde değil de daha çok bilgi düzeyinde sorulardan oluşmaktaydı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu:

2020 AYT Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 alanındaki sorular MEB tarafından yayınlanan 2020 ÖSYM AYT Coğrafya dersi kazanımlarına uygundu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. 11. sınıf kazanımları hâkim olmakla birlikte 12. sınıf 1. dönemine ait kazanımların olduğu sınavda geçen yılki gibi genel coğrafi bilgi ve harita okuryazarlığı ölçüldü. “Küresel ve Bölgesel Örgütler, Nüfus Politikaları, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları, Çevre Sorunları, Doğal Kaynaklar, Küresel İklim Değişimleri, Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörlere” ait kazanımlara yer verildi. Coğrafya soruları çok zor olmayan net ve anlaşılır nitelikteydi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz:

AYT sınavının Felsefe Grubu testinde 12 felsefe grubu sorusu çıkmıştır. Sorular geçen yıllarda sorulan soruların benzeri ve zorluk derecesindeydi. Genelde sorular verilen metin üzerinden sorulmuş sorulardı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

2020 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Bununla beraber 11 ve 12. sınıf müfredatına öncelik verildiğini de söyleyebiliriz. Testteki 6 sorudan 4 tanesinin beklendiği gibi bilgiyi ölçen tarzda sorular olduğu, 2 sorunun da yorum-analiz becerisini ölçen sorular olduğu görülmektedir. “Ribat, Beytü'l-hikme, Hz. Muhammed'in Temsil Yönü, Kıyamet-Milenyum Tarikatları” soruları bilgiyi ölçen tarzda sorular olarak karşımıza çıkmıştır. İbadetlerde ve dini yaşantıda dengeli bir yol tutmayı vurgulayan soru ile Allah'ın birliğine vurgu yapan soru ise analiz becerisini ölçen sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta üzeri düzeyde olduğu söylenebilir.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman:

YKS sonuçları bu yıl 28 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler ais.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına ulaşılabilecek. TYT’den 150 ve üzeri ham puan alan öğrenciler ön lisans programlarını tercih edebilecek, özel yetenekle öğrenci alan bölümlere başvurabilecek. AYT’den 170 ve üzeri ham puan alan öğrenciler lisans programlarını tercih edebilecek. Bazı programların başarı sıralamaları şartı olduğuna dikkat çeken İzgiman, tercihlerin bir uzman eşliğinde yapılması gerektiğini ifade etti. Üniversite tercihlerinin, kariyer danışmanlığının bir parçası olduğunu, bu nedenle kendilerini tanıyan lise hayatı boyunca onlara danışmanlık yapan rehber öğretmenleri ile tercih yapmaları önerdi. Üniversite tercihlerinin puana göre çıkartılan bir liste olmadığını, mutlaka öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda tercih yapmaları gerektiğinin altını çizdi.


DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL