Haber ve Etkinlikler

LGS’yi DEĞERLENDİRİYORUZ

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Ortaokul Bölüm Başkanlarımız, LGS Merkezî Sınavı’nı ders bazında değerlendirdi.


Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal alandan oluşan sınav soruları; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçmektedir. Doğa Koleji Ortaokul Bölüm Başkanları, sınav esnasında dikkatli ve zaman yönetimi olan öğrencilerin başarı düzeylerinin daha yüksek olacağını belirtti. Sınavda bağlamsal sorular kadar kazanım kavrama sorularının da ön planda olduğunu ifade eden Bölüm Başkanları, Türkçe branşının zaman yönetimi bakımından belirleyici olduğunu dile getirdi. 
Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, sınav sonrası psikoloji ile ilgili velilere önerilerde bulundu. Aksu, bazı öğrencilerin sınavdan sonra erken kalkmanın ve sınav heyecanının etkisiyle kendini yorgun ve halsiz hissedebileceğini, bu sebeple bazı ailelerin sınavdan sonra öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu desteklemek amacıyla planlayacakları sosyal aktiviteleri öğrencilerin görüşlerini alarak planlanmaları gerektiğini ifade etti. Aksu, Sınavdan sonra bazı öğrencilerin sınav ile ilgili tüm duygu ve düşüncelerini paylaşma ihtiyacının olduğunu fakat bazı öğrencilerin ise konuşmak istemeyebileceğini söyleyerek ebeveynlerin bu süreçte anlayışlı olmasının, öğrencinin konuşması için ısrar edilmemesinin, iletişime açık kapı bırakılarak çocuklarının kendini konuşmaya hazır hissetmesini beklemelerinin önemli olduğunu vurguladı. Ailelerin sınav hakkında çocukları ile konuşurken sadece yapamadığı sorular üzerinden değil, yapabildiği soruları da konuşmaları, başarılı olduğu alanları da takdir etmenin öneminden bahseden Aksu, öğrencilerle konuşurken beden dilinin de söylenilen sözcüklerle tutarlı olmasına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Aksu, öğrencilerin sınavları nasıl geçmiş olursa olsun ailelerin önemli olanın sınavın sonucu değil sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin verdikleri emek olduğunu çocuklarına hissettirmelerinin altını çizdi. 26 Haziran’da açıklanacak sınav sonuçlarının ve yayımlanacak tercih ve yerleştirme kılavuzunda açıklanacak takvim ve esaslara göre tercih döneminin iyi değerlendirilmesi ve merkezî-yerel tercihlerin mutlaka öğrenciyi tanıyan uzmanlarla yapılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Doğa Koleji Ortaokul Bölüm Başkanları LGS Merkezî Sınavı’nı ders bazında aşağıdaki gibi değerlendirdi:

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu - Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı ve Ortaokul Koordinatörü
Türkçe Testinde Okuma Becerileri Belirleyiciydi
Türkçe testinin ana odağı, LGS’yle okuma becerileri olmuştur. Buna bağlı olarak bu yıl da grafik-tablo ve görseli yorumlamaya, metindeki işlem basamaklarını takip edebilmeye dayalı sorular sorulmuştur. 21.yüzyıl becerileri, analitik ve eleştirel düşünmeyi gerektirir. Türkçe testindeki metin sorularını çözerken de bu düşünme yöntemlerini kullanabilme becerisi gelişmiş olmalıdır. Soru kökleri ve ön bilgilerde verilen ipuçlarını yakalama, zaman yönetimi bakımından Türkçe testinin; sınavın belirleyici branşı olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz; dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarıyla yorum becerisini geliştirmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş ise sınavı bir adım önde tamamlamışlardır.
Dil Becerisi de Sınandı
LGS Merkezî Sınav’da öğrencilerimiz yalnızca I. dönem konularından sorumluydu. Sınava dahil olan dil bilgisi kazanımlarının hepsinden soru sorulmamıştır. Yazım ve noktalamayla ilgili sorular, dikkat ve bilgi gerektirirken fiilimsi sorusu beklenen soru tarzı ve kolaylıktaydı.

Berivan Dülğer - Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı 
Matematiksel İşlem Becerisi Ölçülmüştür
Matematik soruları, Millî Eğitim Bakanlığı 1. Dönem müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında düşünme ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Anlatımı açık, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen sorulardan oluşmuştur. Matematiksel işlem becerisini ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kullandıkları test kitapları ve LGS denemelerinde sıkça karşılaştıkları sorularla benzerlik dikkat çekmektedir. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Sorular görsel anlamda zengindir ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir. 
 
M. Fatih Tüfekçi - Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı
Fen Bilimleri Testi Bilgi Hâkimiyeti ve Yorum Becerisini Gerektiriyor
Fen bilimleri sınav soruları; Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasında yer aldığı gibi sadece ilk dönem konularından ve ilk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş olup MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır.
Müfredat ve kazanımlara hâkim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur.

Çiğdem Karakaş - Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı
Yorumlama Becerisi Ön Plandaydı
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları dersimiz öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır. Sorular genel itibarıyla öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği düzeydedir. Önceki yıllarda ve yıl içinde yayımlanan örnek sorular ile çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ölçer niteliktedir. Sınav ilk 3 ünitemizin kazanımları doğrultusundadır ve soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Yalnız bilgi düzeyinin ölçülmediği, kavram haritası ve kronolojik tablo yorumlama sorularının da yer aldığı görülmektedir.

Şebnem Göceci Kuşçu – Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı
İngilizce Testinde İletişim Merkezli Metinler Yer Aldı
İngilizce soruları, Millî Eğitim Bakanlığının konu, kazanım ve açıklamalarına uygundur. Soruların; MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır ve kolay sorulardan oluştuğu görülmüştür. Yayımlanan örnek sorular ile LGS sorularını kıyasladığımızda sınav sorularının analiz yapmaya ve yorumlamaya ihtiyaç duyulmayan sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. LGS hazırlık sürecinde MEB kitabındaki metinleri ve diyalogları dikkatli bir şekilde okuyan, kelimelere çalışan ve okuma-anlama becerisi iyi olan öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak sınavı başarıyla tamamladığını söyleyebiliriz.

Abdullah Albayrak – Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı
Düşünsel Becerileri Ölçen Bir Sınavdı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan soruların ilk üç üniteden oluştuğu ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara göre zorluk derecesine yakın olduğu görülmektedir.
 
Sorular, bilgi içerikli olmakla birlikte her toplumda hurafelere rastlanmasının kaynağının bilgi eksikliği oluşu ve akla uygun yollarla çözüme gidilmemesi sorusunda olduğu gibi düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. Hz. Muhammed'in kendisinden zekât isteyen kişiyle arasında geçen diyalogda zekât vermenin bazı kriterleri ve bu konuda Allah'ın hüküm koyucu olduğunun belirtildiği soru, doğal afetlerdeki insan kaynaklı ihmallerin vurgulandığı sorular bunun somut örneğidir. Verilen sözün yerine getirilmesinin önemi ile ilgili soru öğrencilerimizin en çok zorlandığı soru olarak karşımıza çıkmıştır.
 
2023 LGS sınavında din olgusu ile dinî ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak onlara kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Orta zorluk seviyesinde olduğu görülen soruların, öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakın olduğu görülmektedir.
 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL