Haber ve Etkinlikler

MUN 2024

Lise öğrencilerimiz Roma İtalya’da, uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı’nda!


44 lise öğrencimiz, her yıl farklı ülkelerden lise ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile İngilizce dilinde gerçekleştirilen Avrupa’nın en önemli Model Birleşmiş Milletler Konferansı, MUN Roma’da bu yıl 20-22 Şubat tarihlerinde Fransa, Almanya, Belçika ve İspanya gibi farklı milletlerden 700’ü aşkın öğrenci arasında okulumuzu temsil etti.Geleceğin liderleri öğrencilerimiz uluslararası MUN Rome, 2024 (Model Birleşmiş Milletler) Konferansı’nda Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği komitelerinde delege rolünde güncel dünya meseleleri ve çözüm önerilerini tartışarak, yasa tasarısı hazırlıyorlar ve sunuyorlar. 


Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katılarak ödül alan öğrencilerimiz İzmir Buca Kampüsü 11. sınıf öğrencilerimiz DURU ORAL ve EMİR TURAN ASUNAKUTLU ve İzmir Mavişehir 3 Kampüsü 11. sınıf öğrencilerimiz YAĞMUR ÜNAL ve GONCA YILMAZ’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

Italya MUN Roma, 2024 Model Birleşmiş Milletler Konferansı Komite ve Gündemleri

SECURITY COUNCIL

Cyber-attacks: the rise of cyber-terrorism and cyber-warfare

GÜVENLİK KONSEYİ Siber saldırılar: siber terörizm ve siber savaşın yükselişi
 
GENERAL ASSEMBLY - GA

Promoting International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space

GENEL KURUL Dış Uzayın Keşfi ve Kullanımında Uluslararası İş birliği Teşviği

 
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - UNHCR

Water Scarcity and Environmental Migration. Tackling the Refugee Issue by Improving Access to Water, Sanitation and Hygiene.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ Su Kıtlığı ve Çevresel Göç. Su, Sanitasyon ve Hijyene Erişimi İyileştirerek Mülteci Sorunlarıyla Mücadele
 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL - ECOSOC

Tackling Gender-Based Violence in the Framework of the 2030 Agenda.

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY  Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ile 2030 Gündemi Çerçevesinde Mücadele
 
Doğa Koleji Model Birleşmiş Milletler Konferansları

Doğa Koleji, 2011 yılından itibaren her yıl tüm Doğa Koleji Lise öğrencilerinin katımlıyla gerçekleşen D’MUN, Doğa Model Birleşmiş Konferansları düzenlemektedir.  

D’MUN Konferanslarında Birleşmiş Milletler delegeleri rolünde ülkelerini temsil eden öğrencilerimiz İngilizce dilinde uluslararası ilişkiler, siyaset, ekonomi, çevre ve insan hakları gibi çeşitli konuları ele alarak Küresel Ekonomi ve Ticaret, Çevre ve İklim Değişikliği, İnsan Hakları ve Sosyal Adalet, Uluslararası Güvenlik gibi çeşitli güncel dünya sorunlarına tartışmalar yürüterek çözüm önergeleri hazırlar.

Doğa Koleji, D’MUN Konferansları ile öğrencilerin diğer ülkelerin perspektiflerini anlayarak küresel meselelere daha derin bir anlayış geliştirmelerini, liderlik yeteneklerini güçlendirmelerini ve daha iyi birer dünya vatandaşı olmalarını hedeflemektedir.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL