Haber ve Etkinlikler

NASA KULÜBÜ'NDEN "İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA" SEMİNERİ

SOES Eğitim Modeli ile öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz. İnsanlığın ve dünyadaki yaşamın sorunlarına karşı farkındalık düzeylerini artıran uygulamalara eğitim modelimizin içinde yer veriyoruz.

ETİKETLER : nasa kulübü , seminer , Burcu Özsoy Çiçek , iklim değişimi ve küresel ısınma , çevre bilinci , sosyal sorumluluk
NASA Kulübü Kurtköy Ortaokul öğrencileri, Antartika kıtasına Türk bayrağını diken ilk Türk bilim insanı Burcu Özsoy Çiçek’in konuşmacı olarak katıldığı “İklim Değişimi ve Küresel Isınma” konulu seminer düzenledi.Sayın Çiçek konuşmasında atmosferdeki sera gazlarının iklim değişikliğine ne ölçüde etki ettiği üzerinde durdu. Dünya iklim sisteminin hassas eşik değerleri üzerinde durarak; bu eşik değerlerinde meydana gelebilecek değişimlerin küresel iklimde nasıl sonuçlar doğurabileceğini anlattı. Ayrıca seminerde Burcu Özsoy Çiçek Antartika kıtasına gerçekleştirdiği yolculuğun görüntülerine yer verirken, kutup bölgelerinde meydana gelen iklim değişimlerini ve çalışmalarının amacını aktardı. Öğrenciler iklim sistemlerinin nasıl çalıştığını, hangi faktörlerin iklim değişimlerine neden olduklarını, bu farklı faktörlerin birbiri ile nasıl ilişkilendirilebileceğini, geçmişte iklim değişimlerinin nasıl olduğunu, bilim insanlarının gelecekteki iklim değişimlerine dair öngörülerini ortaya atmak için gözlem ve teorileri nasıl kullandıklarını ve gezegenimizde gerçekleşen iklim değişimlerinin olası sonuçlarını değerlendirme şansı buldular.Bu sunum yoluyla öğrenciler okyanus sıcaklığı, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinde meydana gelen değişimler konusundaki kanıtları keşfettiler. Öğrenciler bugün gerçekleşen iklim değişimlerinin geçmişteki döngüden farkını anlayarak, bu verilerin toplanarak değişen ilkim koşullarının küresel sinyallerinin toplanmasında teknolojinin ve uyduların nasıl rol aldığını öğrendiler.Seminer boyunca Burcu Özsoy Çiçek insanların günlük aktiviteleri ile mevcut küresel ısınma trendinin arasındaki ilişkinin altını çizdi. İklim değişimlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel potansiyel sonuçlarına değindi. Günümüzde insan aktivitelerinin - özellikle sanayi devrimi ile birlikte artan Karbondioksit salınımının - iklim sistemlerini etkilediğini vurguladı.  Bu aktiviteler nedeniyle küresel olarak sıcaklık değerlerinin yükseldiğinin altını çizdi. Konuşmasında iklim sistemlerinin birbiri ile ilişkili dinamik bileşenlerden oluşan sistemler olduğunu belirti. Herhangi bir bileşende oluşacak değişimin sistemin dengesini bozarak iklim değişimleri ile sonuçlanacağını söyledi.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL