Haber ve Etkinlikler

NİSAN AYI 2. LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI, AKADEMİK KADROMUZ DEĞERLENDİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Nisan ayı için 2. örnek soru kitapçığını yayımlandı. Doğa Koleji eğitimcileri örnek soruları değerlendirdi.

ETİKETLER : lgs 2020 , lgs değerlendirmesi , lgs ne zaman , lgs örnek sorular , nisan değerlendirmesi

MATEMATİK NİSAN AYI ÖRNEK SORU YORUMLARI

Yayınlanan Nisan ayı 2. örnek sorularının konularına göre dağılımını yaptığımızda; Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konularından 2’şer tane, Basit Olayların Olma Olasılığı ve Veri Analizi konularından 1’er tane soru bulunduğunu görüyoruz.

1. soruda ‘’23 Nisan temalı resim’’ ve 8. soruda ‘’Telekonferans görüşmesi’’ ile güncel konular sorularda yer almıştır.

8. sınıf 1. dönem müfredatına bağlı kalınarak yayınlanan örnek sorularda açık bir dil kullanıldığı, sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması ve verilen görseller ile zenginleştirerek çıkarımlarını adım adım işleme dökmesi istenmektedir.

 Sorular incelendiğinde, en çok dikkat edilmesi gereken konunun sınavda zamanı iyi kullanarak doğru işlemleri yapıp doğru sonuca ulaşmak olduğu görülüyor. Dolayısıyla öğrencilerin soru çözüm hızını artırmaya yönelik bazı önlemler almasını, bunu da LGS’ye uygun nitelikte ve çok sayıda soru çözüp ve sık sık kitap okuyarak başarabileceklerini söyleyebiliriz.

Berivan DÜLĞER - Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm BaşkanıTÜRKÇE NİSAN AYI ÖRNEK SORU YORUMLARI

Nisan ayı ikinci örnek soruları, Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretim Programı’na ve birinci dönem ile sınırlandırılan LGS konu ve kazanımlara uygun oluşturulmuştur. Diğer aylardaki örnek sorulardan da alışkın olduğumuz gibi sorular temelde okuduğunu anlama, yorumlama, değişkenler arasında ilişki kurabilme ve bilgiyi kullanma becerisini ölçmektedir. Soruların zorluk derecesinin orta olmasının yanında görsel yorumlama sorusunun ayırt edici nitelikte olduğu görülmektedir. Her soru farklı bir beceri gerektirmektedir. Çıkarım yapma, metin yorumlama, düşünceyi somutlama, akıl yürütme, tablo yorumlama, muhakeme gücünü kullanabilme bu becerilere örnek verilebilir. Dil bilgisi konusu olarak fiilimsilerin metne katkısını belirleyebilme de bu ayki sorularda yer alıyor. Uçak pisti ile ilgili görsel yorumlama sorusunda birkaç becerinin sınanması da dikkat çekmektedir. Hem metindeki iş ve işlem basamaklarını takip edebilme hem de metnin içeriğini yorumlayabilme bu soruda iç içe geçmiş durumda. Haziran ayında yapılacak LGS’de de öğrencilerin aynı soruda birden fazla beceriyi kullanması istenebilir. Ağırlıklı olarak anlam sorularının sorulduğunu; sözcük, cümle, paragraf ve metin düzeyinde farklı bir anlama becerisinin sınandığını gördüğümüz bu sorular LGS için yol haritası olacaktır. Öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecindeki LGS hazırlıklarında başarılar dileriz.

Dr. Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLU - Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

FEN BİLİMLERİ NİSAN AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

Fen bilimleri örnek soruları MEB’in açıkladığı gibi sadece ilk dönem konularından ve müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1. ve 2. sorular “Mevsimler ve İklim” ünitesinden, 3, 4 ve 5. sorular da yine “DNA ve Genetik  Kod” ünitesinden, mutasyon-modifikasyon, DNA ve genetik kod ve adaptasyon-doğal seçilim konularından, 6, 7 ve 8. sorular ise “Basınç” ünitesinden, katı, sıvı ve gazlarda basınç konularından, 9 ve 10. sorular ise  “Madde ve Endüstri” ünitesinden kimyasal tepkimeler ve asitler bazlar konusundan yöneltilen, müfredat kazanımlarına hâkim olan ve yorum gücü yardımı ile öğrencilerin çözebileceği sorular olduğunu görmekteyiz.

 Yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

M. Fatih TÜFEKÇİ - Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı
T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK NİSAN AYI LGS ÖRNEK SORU ANALİZİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi MEB 2020 LGS Nisan Ayı Örnek Sorularının 2.’si beklentimize uygun olarak ilk dönem konularından; 8. sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygun, 1. dönem Üniteleri MİLLî UYANIŞ:BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ADIMLAR ve MİLLî BİR DESTAN:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!’den hazırlanmıştır.

Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerimizin örnek soruları çözebilmeleri için “Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.” “ Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.”, “Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.” kazanımlarını edinmiş olmaları gerekmektedir.


Dersimize ait kavramların önemi Nisan Ayı Örnek Soruları-2’ de de karşımıza çıkmaktadır. MEB’in örnek sorularında sürekli yer verdiği “Ulusal Bağımsızlık” kavramına yine vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte “Manda-Himaye”, “Milli Birlik ve Beraberlik”, “Ulusal Örgütlenme” gibi kavramlara da sorularda yer verilmiştir.


Genel itibariyle sorular anlama düzeyinde, öğrenilen bilgilerin yorumlanması, transfer edilmesini gerektiren sorular karşımıza çıkmıştır. LGS’de karşımıza okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, eleştirel düşünme becerilerimizin sorgulanacağı sorularla karşılaşacağımızı hatırlatır çalışmalarımızı bu yönde yapmamız gerektiğinin önemle altını çizmek isterim.

Çiğdem Karakaş - Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ NİSAN AYI ÖRNEK SORU DEĞERLENDİRMESİ
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Nisan ayı 2. örnek sorularını incelediğimizde soruların MEB kazanımlarına paralel şekilde hazırlandığı, yorum ve bilgi işbirliği ile çözülebilecek yeni nesil sorulardan oluştuğu görülmektedir. Sorularda güncel konularla kurulan bağlantılar öğrencileri düşünmeye sevk etmekte ve güzel alışkanlıklar kazanmaya teşvik etmektedir. Bu soru tarzları, dersimizde işlenen değerlerle bağlantılı olarak daha anlayışlı ve hoşgörülü, yardımsever olma gibi vurgular açısından önemlidir. Nisan ayı 2. örnek sorularda yoruma dayalı ve bilgi içerikli sorular arasında dengeli dağılımın yapıldığı görünüyor. Bilgi içerikli soruların olması sınavda eleme amacının gözetildiğini düşündürmektedir. Bu noktada öğrencinin soruyu iyi anlaması ve ona göre soruları cevaplandırması gerekmektedir. Örnek sorularda farklı soru tiplerinin olması öğrencinin farklı ve benzer konular arasında ilişki kurma becerisi açısından da önem arz etmektedir.

Abdullah Albayrak - Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm BaşkanıİNGİLİZCE NİSAN AYI ÖRNEK SORU DEĞERLENDİRMESİ

Yayımlanan Nisan ayı ikinci örnek sorularına bakıldığında sorular öğrencilerin okuma-anlama becerilerini ve sözel mantık becerilerini ölçmektedir. Öğrencinin muhakeme gücünü ortaya çıkaran ve metin bütünlüğünü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular Nisan ayında yine ön plana çıkmıştır. Bu tarz sorular öğrencilerin okuduğunu anlama, metnin içeriğini yorumlama, analiz ve sentez yapabilme becerilerini değerlendirmektedir.

Tuba Mumcu - Doğa Koleji İngilizce Bölüm BaşkanıDOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL