Lise
Türkiye'nin yarınları...

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil eğitimimiz ile dünyayı anlayan, sorgulayan, kültürlerarası farklılıklara duyarlı gençler yetişiyor!

Doğa Koleji Lise İngilizce Bölümü, eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik bir program ile öğrencilerine en iyi şekilde İngilizce eğitimi vermeye devam ediyor.
Doğa Koleji İngilizce eğitimi sisteminin akademik müfredat izlencesini CEFR: Avrupa Dil Çerçevesi oluşturuyor. İlgili çerçevenin müfredatın temelini oluşturmasının nedeni tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Bu sayede, Doğa Kolejinde İngilizce eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite edilir. Her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz.

AKADEMİK SINAVLARA HAZIRLIK

İngilizce öğretim programımızın akademik hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlara katılımının ve dil seviyelerinin objektif değerlendirilmesinin önemine inanıyor ve bu sınavlara yönelik çalışmalar yapıyoruz.  Bu kapsamda öğrencilerimiz gelecek kariyer planlamaları için hem akademik başarılar elde ediyor hem de yabancı dilde sosyal ve akademik iletişim becerilerini geliştirecek hazırlıklar yapıyor, diğer yandan, uluslararası sınavlarda tecrübe kazanıyor, yurtiçi veya yurtdışı üniversite hayatlarında ve mesleki yaşantılarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve sertifikaya sahip oluyorlar.  

d’MUN MODEL UNITED NATIONS

Doğa Koleji öğrencileri Birlemiş Milletler delegeleri rolünde dünya meselelerini tartışıyor. Doğa Model Birleşmiş Milletler Konferansı d’MUN, Doğa Koleji İngilizce bölümü tarafından 10 yıldır düzenleniyor. Doğa Koleji öğrencilerinin üç gün boyunca tamamen İngilizce konuşarak BM delegeleri rolünde dünya meselelerini tartıştıkları bu konferanslar, öğrencilerin hem diplomasiyi öğrenmelerine hem de gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sağlar. Aynı zamanda, Pearson tarafından ‘’Pearson Assured’’ belgesiyle onaylanmış bu konferanslar  uluslararası akreditasyona sahiptir.  Her yıl farklı konularda düzenlenen, Uluslararası MUN konferanslarında ödül almış komite başkanları ve Doğa Koleji Liselerinde öğrenim gören deneyimli d’MUN komite başkan yardımcıları tarafından yönetilen d’MUN Konferanslarında Ortadoğu meselesi, Göçmenlik, Irkçılık gibi güncel konular tartışılır. Kendine güvenen, empati kurabilen, vizyon ve sorumluluk sahibi, sorunlara çözüm üretebilen, pratik düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji, d’MUN konferansları ile dünya vatandaşları yetiştirmeye devam ediyor.
 

GENÇLER ANLATIYOR- D’ TEENSTALK İNGİLİZCE MÜNAZARA TURNUVASI

Yaşadığı dünyanın sorunlarına duyarsız kalmayan bir gençlik için d’TEENS Talk projesi ile amacımız öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesini sağlarken; ilişkileri, yaşantıları ve olayları sorgulamalarını, analiz etmelerini ve fikirlerini en iyi şekilde savunmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin hayatlarının her evresinde karşılaşacakları sorun ve sorulara yaklaşımlarında kavgacı değil, yapıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı olmalarını amaçlıyoruz.
 
Bu evrensel tartışma kültürünü Doğa Kolejinde yaygınlaştırmak, öğrencilerin farklı alanlarda entelektüel tartışmalar yapabilmelerine olanak sunmak ve sosyal paylaşımlarda bulunabilmelerini sağlamak üzere «d’teens talk» eğitimleri düzenliyor, öğrencilerimizi yıl içerisinde düzenlediğimiz İngilizce Münazara turnuvasında bir araya getiriyoruz.

FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Hazırlık sınıfında yoğun bir İngilizce eğitimi alan Fen ve Teknoloji liseleri öğrencileri 9. Sınıf itibari ile kimya, fizik, coğrafya, bilişim ve matematik gibi çeşitli alanlarda akademik araştırma yapma, proje yazma gibi kazanımların temelini oluşturmak üzere disiplinler arası eğitim programına dahil olurlar. Uluslararası makaleleri okuyabilen, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, 10.sınıf itibariyle başladıkları Global Citizenship programı ile de evrensel konularda farkındalık seviyeleri yüksek, toplum ihtiyaç ve beklentilerinin bilincinde, toplumun bir parçası olarak sorumluluk sahibi gençler olarak yetişirler.

GCSE Programı ile Dünya Vatandaşlığı
 
Fen ve Teknoloji Liseleri Hazırlık ve 9. Sınıfta yoğun dil programı ile ileri düzeyde yabancı dil becerisi edinen 10. Sınıf öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 2 yıl sürecek Pearson Edexcel GCSE Global Citizenship, Küresel Vatandaşlık programına başladı.
 
İngilizce bölümü tarafından Pearson iş birliği ile geliştirilen uluslararası tanınırlığı olan Global Citizenship eğitimi ile Doğa Koleji dünyayı anlayan, değerini bilen ve onu daha iyiye götürmek için ortaklaşa çalışabilecek dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyor.
 
Ekonomik Kalkınma ve Çevre, Siyaset ve Yönetim, Kültür ve Toplum ve Teknoloji temalarının ele alındığı ve aktif sosyal sorumluluk proje çalışmalarından oluşan 10. ve 11. Sınıf Global Citizenship programı eğitim içerikleri ile öğrencilerin evrensel konularda çeşitli ve çok yönlü bakış açıları geliştirmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin, 2 yıllık eğitimin sonunda uygulanacak sınava yönlendirilerek uluslararası tanınırlığı olan Pearson Edexcel Global Citizenship sertifikası edinmeleri amaçlanıyor.  
 
Öğrencilerimiz programın 2. yılında birey ve toplum olarak “nasıl daha iyi olunur” sorusundan yola çıkarak, insanlara ve topluma fayda sağlayacak proje ve çalışmalar yürüterek Sosyal Sorumluluk Projesi tasarlar ve topluma ve dünyaya üye olmanın getirdiği hak ve toplumsal sorumluluklara sahip aktif dünya vatandaşları olurlar. 
 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL