Okul Öncesi
Türkiye'nin yarınları...

EĞİTİM MODÜLLERİ

Doğa Anaokulları; 21. yy öğrenen profilinin merak ve yeterlilik alanlarını; beceri bazlı modüler yaklaşım ile entegre eder, özgün bir içerikle erken yaş eğitimini yeniden tanımlar, evrensel bir bütünlük sunar. Beceri bazlı modüler yaklaşımda ön plana çıkan 7 ana modül bulunmaktadır. Model olarak petek şeklinde düzenlenmiş ve içerik olarak da birbirini destekleyen disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrenciler için tüm gelişim alanlarında ortak hedefler belirler.
 
Yedi Modülü bir arada toplayan Ana Modülümüz temel olarak iki başlığı içermektedir.

Science (Fen) & Social Studies (Sosyal Bilimler)

Fen ve Sosyal Bilimler ders içeriği yıl içerisinde aylık olarak belirlenen üniteler doğrultusunda planlanır. Bu tema başlıkları içeriklere göre bazı aylar fen, bazı aylar sosyal bilimler konularına vurgu yapmaktadır. Haftalık ders programında temaya ait dersler fen & sosyal bilimler adı altında işlenir. 

Maths (Matematik)

Matematik konuları öğrenci yaş grubu temel alınarak basitten karmaşığa doğru planlanır. Haftalık ders programlarında yaş gruplarına göre ders saatleri farklılık gösterir. Hedeflenen beceri bazlı modüler yaklaşımla öğrenciler;
 
Exploration: Araştırarak Öğrenme
Experimenting: Deney Yaparak Öğrenme
Fine Arts  Sanat Yoluyla Öğrenme
Nature: Doğa ile Öğrenme
Higher Order Thinking Skills: Üst Düzey Düşünme Becerileri
Numeracy and Maths Tasks: Sayı bilgisi ve Matematik Görevleri
Socializing / Real-Life Contexts: Sosyal Öğrenme / Gerçek Yaşam Örneklemleri
Language Arts: Dil Kullanım Sanatları
Self-Awareness Opportunities: Bireysel Farkındalık Fırsatları
yoluyla öğrenir.

 
 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL