Ölçme-Değerlendirme
Öğrencilerimizin Akademik
Gelişimini İzliyoruz

Ölçme-Değerlendirme

Doğa Kolejinde öğrencilerimizin akademik bilgi ve becerileri her yaş düzeyine özel çeşitli ölçme değerlendirme uygulamalarıyla ölçülür.  Yapılan değerlendirmelerle öğrencilerin temel bilgi ve becerilerinin yanı sıra akademik gelişiminin, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerinin yakından izlenmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerimizin Akademik Gelişimlerini Takip Ediyoruz

Okulumuzdaki çoklu ölçme değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerimizin öğrenme süreci, güvenilir ve rasyonel bir şekilde ölçülerek değerlendirilir. Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, danışman öğretmenler, rehber öğretmenler ve okul yöneticileri haftalık toplantılarda öğrencilerimizin akademik gelişim grafiğini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre etüt programları, sınıf ya da bireysel ek çalışmalar düzenlenir. Öğrencilerimizin akademik gelişimi yıl boyunca velilerimizle paylaşılır. 

Akademik Performans Değerlendirme 

Eğitim yılı boyunca belli aralıklarla devam eden ölçme çalışmaları öğrencinin gelişimini en iyi 
şekilde analizini, eğitim dönemi boyunca kazanımlarının takip edilmesini ve gelişimini bütünsel olarak değerlendirmesini sağlamaktadır. Yapılan akademik performans değerlendirmeleri ile öğrencinin güçlü ve bireysel olarak ilgi duyduğu alanlardan gereksinimlerine doğru giden bir yol haritası oluşturularak elde edilen veriler ebeveynlerle bireysel görüşmelerde paylaşılmaktadır. 

Portfolyo Çalışmaları 

Portfolyo, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini gösteren çalışmaların bulunduğu öğrenci ürün dosyalarıdır. Öğrenci tarafından seçilen farklı alanlarda ve türlerdeki çalışmalar ebeveynlerine öğrenci tarafından sunulur. Portfolyo çalışmalaları öğrenci merkezli olup, öğrencinin kişisel çabalarını, ilerlemelerini ve gelişmesi gereken alanlarını bir veya daha çok öğrenme aralıklarıyla ortaya koymasını sağlamaktadır.

Kazanım Değerlendirme Sistemi 

Okul öncesi yaş gruplarımızda yıllık plan çercevesinde gelişim alanlarının tümünü kapsayan kazanım listeleri çocuğun göstermiş olduğu gelişime göre değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre çocuğun güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarına göre çalışmalar planlanır. Yapılan değerlendirme sonuçları ebeveynler ile paylaşılarak bilgilendirme yapılmaktadır.

DOSA (İlkokul 3 ve 4. sınıflar) 

3. ve 4. sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini uluslararası standartlarda hazırlanmış sorularla ölçmek amacıyla uygulanan bir sınavdır. DOSA, çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu doğru/yanlış, eşleştirme ve açık uçlu soruları da içermektedir. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak, üst düzey becerilerini geliştirmektir. 

Hazır Bulunuşluluk Sınavı (İlkokul 2, 3, 4; Ortaokul 5, 6, 7; Lise 9, 10, 11, 12. sınıflar)  

Öğrencilerimizin akademik yılın başında bilgi ve beceri düzeylerini ölçerek yeni döneme ne kadar hazır olduklarını ölçmek amacıyla uygulanır. Bir önceki yılın konu ve kazanımlarını kapsayan çoktan seçmeli sınavda amaç öğrencilerimizi puanlandırmak, sıralamak değil, sadece akademik olarak tanımaktır. Sarmal olarak ilerleyen müfredat konularında öğrencilerimizin temel bilgi ve becerileri ölçülür. Böylelikle öğrencilerimizin akademik gelişimi akademik yılın ilk haftasından itibaren izlenmiş olur.  Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ve sınıfın ihtiyacına göre ders tasarımları yapar. Konu ve kazanım kaybı olmadan her öğrencimizin öğrenme verimliliğini artırmak amacıyla değerlendirilir.  

DAGİS (İlkokul 3, 4; Ortaokul 5, 6, 7; Lise 9, 10, 11. sınıflar)  

Doğa Akademik Gelişim İzleme Sınavı; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde müfredatta yer alan konu ve kazanımları ölçme yönelik yapılan sınavdır.  Akademik takvimde haftalık kazanımlar ölçülür ve değerlendirilir. Sonuçlarına yönelik toplantılar yapılarak etüt uygulamaları planlanır.   

PISA (Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıflar) 

“Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından organize edilen, dünya çapında uygulanan ve öğrencilerin okulda öğrendiği bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçen bir sınavdır. Türkiye’de ilk kez Doğa Koleji tarafından uygulanan ve yıllardır başarıyla sürdürülen sınav simülasyonu; okuma becerileri ile fen, sosyal ve matematik okuryazarlığı bölümlerinden oluşmaktadır. 

LGS Deneme Sınavları  

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavları LGS hazırlık programının bir parçası olarak her hafta uygulanır. Sınav hazırlık süreci ile ilgili geribildirim alan öğrencilerimiz deneme sınavı sonuçlarına göre çalışma stratejisi oluşturur. Türkiye genelinde, okulunda ve sınıfındaki kendi başarı sıralamasını görür ve değerlendirir. YKS deneme sınavı raporlarımız öğrencilerimize süreç ve gelişim odaklı geribildirim verir. 

YKS Deneme Sınavları  

Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlık programının bir parçası olarak öğrencilerimize 11. ve 12. sınıfta TYT ve AYT deneme sınavları uygulanır. Sınav hazırlık süreci ile ilgili geribildirim alan öğrencilerimiz deneme sınavı sonuçlarına göre çalışma stratejisi oluşturur. Türkiye genelinde, okulunda ve sınıfındaki kendi başarı sıralamasını görür ve değerlendirir. YKS deneme sınavı raporlarımız öğrencilerimize süreç ve gelişim odaklı geribildirim verir. 

Hafta Sonu Bireysel Performans Çalışması 

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerimize hafta sonu bireysel performans çalışmaları verilir. Bu çalışmalarda amacımız öğrencilerimizin hafta için gördükleri konu ve kazanımlara yönelik pekiştirme yapmalarını sağlamaktadır. Hafta sonu bireysel performans çalışmaları e-doğaya yüklenir, öğretmenler tarafından değerlendirilir, öğrenci ve velilere geribildirim verilir. 

Yıl Sonu Değerlendirme Sınavı 

Öğrencilerimizin akademik yıl sonunda konu ve kazanımlarla ilgili bilgi ve beceri düzeyleri ölçülür. Başarı grafiği HBS ile birlikte okulun ilk gününden son eğitim gününe kadar değerlendirilmiş olur.
Yıl boyunca öğrenci, kampüs ve Türkiye geneli öğrencilerimizin akademik gelişim grafikleri değerlendirilerek bir sonraki yıl için eğitim öğretim faaliyetlerinde planlamalar yapılır.

Online Akademik Değerlendirme Sınavları 

Uzaktan eğitim sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kendi öğrencilerimizin yanı sıra diğer okullarda öğrenim gören öğrencilerin de katılımını sağladığımız online sınavlardır. Öğrencilerin akademik ilk çeyrekteki ve ilk dönemdeki konu ve kazanımlara yönelik ölçme ve değerlendirme yapılması amaçlanan yüksek öğrenci katılımlı sınavlarımızdır. 
 
  

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL