Haber ve Etkinlikler

DOĞA’DAN EĞİTİMDE FARK YARATAN KONSEPT; “PROJE” MODELİ İLE LİSE EĞİTİMİ

Doğa Koleji “Proje” modelli eğitim sistemi ile öğrenciler, doğayı ve olayları bilimsel açıdan değerlendirme yeteneği kazanırken akademik başarıda zirvedeki yerini alıyor.

ETİKETLER : proje modeli , t-mba , doğa koleji lise eğitimi , sosyal sorumluluk , lise başarı , lise kayıt , lise bursu , lgs bursu , başarı bursu

Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak kabul etmeyen Doğa Koleji, eğitimde fark yaratan konseptleri ile öğrencilerini yetiştirmeye devam ediyor. Merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştiren Doğa, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor.

Eğitim dünyasının standartlarını belirleyen Doğa Koleji, bilgi aktarmaya dayalı eğitim müfredatları ile birey yetiştirilmeyeceği
bilinciyle hareket ederek kendi geliştirdiği eğitim modellerini uyguluyor.

 

Eğitimi, “öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgudur” şeklinde açıklayan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş ve öz düzenleme yapabilen bireylerin, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemeyeceğinin de altını çizdi.

DOĞA’DAN PROJE MODELİ EĞİTİM İMKANI

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Başvuru ve burs imkanları için tıklayınız...

 

Lüle, proje modeli eğitim sistemin tüm detaylarıyla şöyle açıkladı;

“Proje modelli lise eğitimi ile öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir. Öğrencilerimiz araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişerek dünyada akranlarıyla yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetişeceklerdir. Söz konusu bu 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip olacaklardır. Bu amaçla her bir öğrencimizi titizlikle değerlendirerek onların kişilik özellikleri ve yönelimleriyle öğrenme stillerini saptayarak onların ilgi ve yeteneklerine uygun projeler tasarlamaları ve uygulamaları hedeflenmektedir. Böylece daha önce dünyada çok az uygulaması görünen merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılacaktır.”

Proje Tabanlı Öğrenme Öğrenciye Neler Kazandırır?

Öğrencilerin proje tabanlı eğitim ile başarılarını etkiyecek birçok olumlu özellik kazanacağını belirterek şunları söyledi. “Yapılan bilimsel araştırmalara göre proje tabanlı öğrenme, problem çözme, araştırma, inceleme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, interdisipliner düşünme, seçme, planlama, yürütme (öz düzenleme), yaparak yaşayarak öğrenme, bilgiye ulaşma, teknolojiyi kullanma, iletişim gibi akademik başarıyı olumlu etkileyen beceriler kazanılır. Bunun yanı sıra işbirliği yapma, paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma ve akran öğrenmesi gibi sosyal beceriler de proje tabanlı öğrenme modeliyle üst düzeyde gelişmektedir.”

Lüle, Doğa Koleji olarak öğrencilerinin bilişsel sosyal gelişimlerini proje yöntemiyle destekleyerek onların bütünsel gelişimini sağlamayı hedeflediklerini ekledi.

Doğa-Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT)

Doğa Koleji’nde proje modelli eğitiminin başında, akademisyenler ve akademik kadro tarafından geliştirilen Doğa-Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT) uygulanacak.  Proje modelli lise eğitiminin başlangıcında öğrencilerin kişilik ve öğrenme özellikleri saptanıp kendi özelliklerine uygun projeler seçmeleri ve yapmaları sağlanacak. Öğrenciler böylelikle  kendi potansiyellerini ortaya çıkartma imkanı bulabilecek.

Türkiye’de ilk defa Doğa Koleji tarafından geliştirilen ve uygulanan kişilik temelli yönlendirme testi ile öğrencilerin kendi merak ettikleri, ilgi duydukları alanda proje yapmaları sağlanarak onlara bilimsel çalışma disiplini kazandıracak. Böylece öğrenciler üniversite öğrenimlerine bilimsel süreç becerilerini kazanmış olarak avantajlı bir şekilde başlayacak.

Öğrenciler pek çok alanda “Proje” üretebilecek

Lüle: ”Öğrenciler Mezun olana kadar en az bir uluslararası projeye katılacak ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlayacak”

Doğa Koleji proje modelli lise eğitiminde öğrenciler proje yönetimi konusunda yetkin öğretmenlerinin danışmanlığında sadece fen bilimleri alanında değil, matematik, sosyal bilimler, sanat ve dil alanlarında da interdisipliner projeler yapabilecek. Lüle, her öğrencinin mezun oluncaya kadar ders projelerinin yanı sıra ulusal veya uluslararası bir projeye katılmasını hedeflediklerini belirtti.   Bu projelerin yanı sıra Lüle, her öğrencinin zorunlu olarak 50 saat sosyal sorumluluk projesi de yaparak çevresine ve topluma katkı sağlayacağının altını çizdi.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL