Haber ve Etkinlikler

DOĞA OKULLARI ÖĞRENCİLERİ DİJİTAL AYAK İZLERİNİ OLUŞTURUYOR!

Eğitimde Bir İlk...

ETİKETLER : dijital ayak izi , t-mba , öğrenci meclisleri , serdar turan , hbr , pasaport , workshop

21. yüzyılın iş dünyası; hayatın her alanında teknolojiye hâkim, özgüveni yüksek, içerik üreten, mesleğinin yanı sıra ticari yönetim vizyonuna sahip gençlerle çalışmak istiyor. Eğitimde klasik kalıpları yıkarak “Yeni Nesil Eğitim” felsefesi ile eğitim veren Doğa Okulları’ndan mezun olan öğrenciler bir kâğıt CV ile değil “Dijital Ayak İzi” ile iş hayatına merhaba diyecek. Doğa Okulları, iş hayatının nabzını tutacak, sektörün liderlerinin dikkatini çekecek bu proje ile eğitim anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor.


Mezun Olduktan Sonra İş Dünyasına İddialı Giriş Yapacaklar


Doğa Okulları olarak, yine daha önce yapılmayanı yaparak yepyeni bir projeyi hayata geçirdik ve Dünyanın en önemli dergileri arasında yerini alan, iş dünyasının yakından takip ettiği Harvard Business Review’in Türkiye ekibi ile büyük bir iş birliğine imza attık. Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yönetiminde başlayan proje ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz aldıkları düzenli eğitimlerle öğrencilerimizin kendi “dijital ayak izlerini” oluşturulması sağlanıyor. İçerikleri tamamen t-MBA öğrencileri tarafından üretilen işler, t-MBA blog sitesinde duyurularak, öğrencilerimizin kendi CV’leri yani dijital ayak izleri oluşturuluyor. 


Kaygı Taşımadan Geleceğe Hazırlanıyorlar


Öğrencilerimizi her alan ve şartta kolaylıkla uygulanabilen, teknolojiyle entegre olmuş, sosyal ve işletmeye yönelik kazanımlar almasını sağlayan, Doğa Okulları tarafından geliştirilen ve dünyada kabul gören t-MBA kapsamında, HBR Türkiye ekibiyle dijital platforma taşınan bu proje ile öğrencilerimiz şimdiden iş dünyasının dikkatini çekiyor.


Geleceğin konularının gündeme alındığı blog sitesinde öğrencilerimiz Türkiye’nin ve dünyanın en önemli isimlerinden görüş alıyor, belirledikleri konuya dair videolar çekiyor, animasyonlar oluşturuyor, röportajlar hazırlıyor, sunumlar yapıyor. Böylece öğrencilerimiz derslerde gördüğü işletme ve yönetim performanslarını hayatlarına entegre ederek, elde edilen bilgileri lise sıralarındaki teoriden pratiğe taşıyorlar. 


Proje Öğrenci Meclislerine Katkı Sağlıyor


t-MBA'in en önemli kazanımı ise Öğrenci Meclisleridir. Demokratik bir seçimle oluşturulan Öğrenci Meclisleri okulun karar alma sürecine aktif rol alır. Yürüttüğü her projenin tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını yürütür. Yönetim ve organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve inisiyatif kullanımı sayesinde çalışmaların, öğrencilerin özgüvenine temel bir katkısı olur. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri, kültürel farkındalığı ve kendini değişik platformlarda ifade etme becerisini geliştirir. Her proje için kurulan ayrı komisyonlar, her öğrenciye sosyal sorumluluk ve inisiyatif alma bilincini öğrenme fırsatı tanır. Öğrenci Meclisleri, katıldıkları CEO Club organizasyonlarında üst düzey yöneticiler ile bir araya gelme fırsatına sahip oluyorlar. Aldıkları eğitimler sonrası, iş dünyasının üst düzey yöneticilerine eğitim verebilecek düzeye geliyorlar.


Bilgiyi Hayatlarında Kullanmayı Öğreniyorlar


Doğa Okulları liselerinde, hayat boyu öğrenme kabiliyetini geliştirmek için farklı öğrenim metodolojilerini bir arada kullanır; böylelikle öğrenci, her platformda öğrenebilme becerisi edinir. Öğrenci Meclisleri, yaşayarak ve yaparak öğrenme için gerekli zemini hazırlarken t-MBA uygulamaları da gerçek vaka çalışmalarına ve projelere dayalı öğrenmeyi destekler.


t-MBA aynı zamanda gelişmiş ülkelerde akademik çalışmalara yön veren disiplinlerarası ilişkilendirme metoduyla yenilik odaklı düşünmeye ve yorum becerisini geliştirmeye teşvik eder. Bu metodoloji sayesinde farklı branşlarda aynı başlıklar incelenir. Öğrenciler, aynı konuya farklı perspektiflerden yaklaşır, yeni fikirler üretir ve yorumlamayı öğrenir. Tarih öğretmenleriyle kimya öğretmenleri, geçmişe yönelik tarihsel araştırmaları bir arada anlatır. Ekonomi dersinde kavramlar aynı hafta matematik dersinde de işlenir. Böylelikle öğrenciler, akademik konuların gerçek hayattaki izdüşümlerini görür.


Doğa Okulları tarafından geliştirilen t-MBA'i bu doğrultuda ele alınca “Dijital Ayak İzi” projesinin eğitimi destekleyen, güçlendiren ve hayata geçiren bir tamamlayıcı olduğunu görmek daha kolay oluyor.


Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan:
“ Öğrenciler 5 Yıl Sonrasının Konularını Ele Alıyor, Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyorlar”


Öncelikle bu projeyi Doğa Okulları ile hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü Doğa Okulları t-MBA gibi dünyada saygı duyan, gençleri “işletme mantığı” ile donanımlayan bir formülü hayata geçiyor. Ben aynı zaman da t-MBA öğrencilerinin de bir öğretmeniyim. t-MBA Akademik programı ile öğrenciler Ekonomi, Pazarlama, Para Yönetimi, Girişimcilik, İnsan Kaynakları, Uluslararası İlişkiler ve AB İlişkileri, Yönetim ve Organizasyon, Ticaret Hukuku, Sistem Dinamikleri ve Veri Madenciliği derslerini alıyorlar. Her sene düzenlenen iş projesi yarışmaları öğrencilerin bu derslerde öğrendikleri kavramları pratiğe geçiriyorlar.


Doğa Okulları öğrencilerinin t-MBA dersleriyle aldıkları formasyon sonucunda edindikleri bilgileri ve deneyimleri kendileri, iş dünyası ve genel izleyiciler açısından katma değerli bir içerik ve birikim olarak çoklu kanallardan etkin biçimde sunabilmeyi hedefliyoruz.


Bizim geliştirdiğimiz projede iş dünyası ile erkenden tanışan gençlerimizin mezun olduktan sonra kendilerini ortaya koyacak dijital bir miras bırakma stratejisi ile oluşuyor. Öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri hayata geçiyor, iş dünyasının önemli isimleri de öğrencilerimizi tanımış oluyor.”


Öğretmenlere Özel Eğitimler


Dijital Ayak İzi projesi kapsamında sadece öğrencilerimiz değil öğretmenlerimiz de Serdar Turan’dan eğitim alıyorlar. Bu şekilde nesil farkı olmadan aynı dili konuşabiliyorlar. Kusursuz iletişim kuran, ortak dil kullanan öğrenci ve öğretmen ilişkisi koşulsuz başarıyı sunuyor.


Düzenli olarak her ay eğitim alan öğretmenlerimiz projenin sorumlusu olarak düzeni kuruyor. Öğrenci meclis başkanları ile toplantılar gerçekleştiren öğretmenlerimiz gerekli iş bölümünü hayata geçirdikten sonra, t-MBA öğrenci meclis başkanları diğer öğrencilere anlatımlar gerçekleştiriyor. Böylece tüm lise öğrencilerini kapsayan bir hiyerarşi kurulmuş oluyor. 

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL