Doğa'yla Birlikte...
TUZLA KAMPÜSÜ

OKULUMUZ

Doğa Koleji Tuzla Kampüsü eğitim kalitesi ile 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrencileri ile buluştu. Tuzla Kampüsü teknolojiye dokunan eğitim anlayışının ötesine geçiyor. Hedef, yenilikleri takip edecek değil başlatacak bireyler yetiştirmek.

Bilimle İç İçe Eğitim
Doğa Kolejinin eşsiz kampüsleri öğrencilerin merak ve öğrenme arzusunu geliştirmeye ve zenginleştirmeye yönelik fiziksel ve akademik imkanları sunuyor.

Doğuştan bireylerde var olan merak ve öğrenme yetisi akademik çalışmaların yanında deneysel çalışmalarla desteklendiği Doğa Kampüsleri öğrencilerin bilimsel düşünme süreçlerinin de gelişmesini sağlar. Böylece çocuklar analitik düşünme yetilerini ilerleterek sentez yapma yeterliliklerini artırır. Doğa Koleji pek çok alanda deneyim ortamı ve yaşantısı sunarken çocukları sınırlı dünyalarından, dar bakış açısından, yalın düşünmekten ve tek boyuta odaklanmaktan uzaklaştırır. Onları daha geniş yelpazede, esnek, geniş ve içinde bulunduğu dünyadaki sorunlara karşı daha duyarlı davranmay teşvik eder. Mevcut durumları koşulsuz ve şartsız bir şekilde kabul etmek yerine, sorgulamaya iter.

Bilim yolu ile disiplinli, sağlıklı ve kaliteli yaşam becerilerini edinmesine kaynaklık eder. Bilim konsepti okulların eğitim içerikleri öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varmalarına ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaya yönelik oluşturulur.

Bilim Konsepti ile Global Bakış Açısı

Bireyin dünya çapında bir bakış açısına sahip olabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi birikiminin büyük bir kısmı, lise çağlarını kapsayan zaman diliminde ediniliyor. Bu dönemdeki gözlemler, ileriki dönemlerde ortaya çıkacak olan değişimler için daha kalıcı bir birikim oluşturuyor. Bu yaşlarda edinilen bazı bilgilerin zihinde tartılması, uluslararası gelişmelere göre yeniden yorumlanması bazen zaman alıyor. Bazı bilgilerin iyice tartılıp yeni çıkarımlar yapılması için zaman gerekiyor. İşte bu zaman; lise düzeyinde başlayan eğitimle sağlanabiliyor. Öğrenci gelişimini tamamlayana kadar defalarca edindiği bilgileri tartma ve doğru genellemeler yapma olanağına sahip oluyor.

Intel Ayrıcalığı
Doğa Koleji Tuzla Kampüsü'nde, öğrencilerine sunduğu teknoloji deneyim sınıfları, Intel müzesi, eğitimde teknoloji desteği ile deneyerek öğrenme ve hayat boyu öğrenme metodolojilerini hayata geçirmelerine imkan sağlamaktadır. Doğa Koleji, eğitimde 3 yıldır kullandığı etkileşimli ve interaktif tabletli eğitim modelini, Tuzla Kampüsü'nde Intel tabletler ile yeni bir deneyime dönüştürmeyi başardı. Tabletlerde bulunan ısı ölçerden mikroskoba, çift görüşlü kameradan içerisinde barındırdığı özel yazılımlara kadar öğrencilerin birçok özellikten faydalanarak fizik, kimya ve biyoloji derslerinde yaptıkları deneyleri birebir deneyimlemelerine olanak sağlıyor.

USA Santa Clara’da bulunan Intel Müze deneyimini Türkiye’ye taşıyan Doğa Koleji, bir kum tanesinden Chip yapımına uzanan yolculuğun yanı sıra Chip’in hayatın hangi alanlarında kullanılabildiği ile ilgili geniş bir bilgi sunmaktadır. Müze olmasının yanı sıra kullandığı teknolojik altyapı ve ürünler ile aynı zamanda yaşayan bir alan haline de getirmiş bulunmaktadır. Tuzla Kampüsü öğrencileri sahip oldukları deneyim odaları ve müzedeki eğitim teknolojileri ürünleri ile üç boyutlu düşünme, algoritmik zekasını ilerleterek çok yönlü düşünme becerisini en üst seviyeye çıkarmaktadır.
 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

  • Anaokulu; İngilizce
  • İlkokul;  İngilizce Almanca ( 4.Sınıf )
  • Ortaokul; İngilizce Almanca
  • Ortaokul; İngilizce Almanca

OKUL GALERİ

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL