Eğitimde Farklılıklar
Eğitimde Farklılıklar

EĞİTİMDE FARKLILIKLAR

AYRICALIKLI EĞİTİM DOĞA'DA

Özgün ve Ayrıcalıklı Eğitim
 
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımların çağımızın bir gereği olduğu ancak klasikleşmiş kalıpların değişmesinin herkesin gözünü korkuttuğu bir zamanda Doğa Koleji eğitim sistemine farklı bakmayı başardı. Doğa Kolejinin dinamizminden ve inovatif bakışından beslenen eğitim sistemi bu şekilde ortaya çıkıyor ve başarıyla uygulanıyor. Bugün AB tarafından fonlanan dünyadaki ilk eğitim sistemi, dünya tarafından takip edilen ve uluslararası akreditasyona sahip tek lise eğitimi Doğa'nın iç dinamiklerinden çıkartmayı başardığı özgün argümanları...

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı Dili Anadili Kadar Rahat Kullanan Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Yabancı dil eğitim modelimiz yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. İlkokul 2. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İkinci yabancı dil eğitiminde ise öğrencilerimiz 4. sınıftan itibaren Almanca ile tanışıyor.
 

 
 

FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önce başlayacaklar. Öğrencilerimiz bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs imkanına sahip olacaklar ve üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebilecekler.

İstanbul'da Bostancı, Acıbadem, Tuzla, Büyükçekmece, Florya, Bahçeşehir 2, Halkalı 2, Sarıyer kampüslerinin yanı sıra Adana, Ankara Çukurambar, Ankara Çayyolu, Bursa Özlüce, Eskişehir, İzmir Mavişehir 3, İzmir Buca, Samsun, Kocaeli Yahyakaptan ve Muğla Bodrum kampüslerinde yer alan Fen ve Teknoloji liseleri, teknolojik ve bilimsel müfredatıyla geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor.
 
Fen, Teknoloji ve Bilimle Ayrıcalıklı Lise Eğitimi
 
Lise giriş sınavlarında en yüksek puanla tercih edilen okullar arasında yer alan Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerine, ilk yılı İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim olanağı sunuyor. Öğrencilerimiz, Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji derslerinin yanı sıra, akademisyenler tarafından müfredatı hazırlanan Teknoloji ve Donanım ile Teknoloji ve Yazılım dersleri alıyorlar. Bilim Tarihi, Genetik Bilimine Giriş, Uygulamalı Deney dersleri de müfredat dahilinde gösterilen dersler arasında yer alıyor.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin verdiği destekle akademik ve teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetişen Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; ulusal ve uluslararası platformda, Tübitak projelerinde, fizik-kimya-biyoloji-matematik olimpiyatlarında ve robotik yarışmalarında yer alıyorlar. Mobil Uygulama Geliştirme, Python, Üç Boyutlu Endüstriyel Tasarım, Arduino ile Proje Geliştirme gibi konular Teknoloji ve Yazılım ile Teknoloji ve Donanım derslerinin sunduğu ayrıcalıklardan bazıları...
 
Akademik ve teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetişen Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; ulusal ve uluslararası platformda, Tübitak projelerinde, fizik-kimya-biyoloji-matematik olimpiyatlarında ve robotik yarışmalarında yer alıyorlar. Fen ve Teknoloji Liselerimizde eğitim politikası, üretim ve proje tabanına dayanıyor. Bu sebeple Fen ve Teknoloji Liselerimiz donanımlı genetik, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik laboratuvarlarına sahipler.
 
Doğa Koleji Anadolu Liseleri’nde uygulanan t-MBA müfredatı, inovatif bir eğitim benimseyen Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde de devam ediyor. Yapılandırmacı sistem içerisinde bu dersleri alan öğrencilerimiz; problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanıyorlar. 
 
Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lİseleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tıklayınız...
 

 
 

KODLAMA ve ROBOTİK

Doğa Koleji öğrencileri anaokulundan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışıyorlar. Teknoloji sınıflarında kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikirler keşfederken dijital okur yazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğreniyorlar.
 
Teknolojiyle Üreten Nesiller

Maker sınıflarımız hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin geliştirildiği atölyelerdir. Dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiyi kullanırken eleştirebilen, üretip tüketebilen, dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerimizle kodlama ve robotik temellerini atıyor, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştiriyoruz.
 
Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz;
Problemleri, çözümü sağlayacak şekilde formüle edebilir.
Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir.
Geleceğin teknolojik günlük hayatına hazır olur.
Veriyi, model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile tasarlayabilir.
Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilir.
Dijital dünya kurallarına hakim olur ve onları etik bir şekilde kullanabilir.
Birlikte başarma becerilerini geliştirir.
 
Lego Education-Elektronik

Öğrencileri hayal etmeye, tasarlamaya, üretmeye ve robot sistemini kullanmaya teşvik eden, robot tasarım, robot programlama, gelişim ve aktivite programıdır. Tasarım ve programlama sayesinde, çocuklar problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik edilir. Bu aktivitemizde öğrencilerimizle beraber robotlarını oluşturuyor ve onları kodluyoruz.

3D Tasarım

3D modelleme, sanal ortamda, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirmeye ve onları değiştirebilmeye olanak sağlar. 3D Tasarım derslerinde, yardımcı programlar sayesinde öğrencilerimizin önce hayallerini tasarımlara dönüştürmelerini, ardından 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alarak hayallerini fiziksel hale getirmelerini sağlıyoruz.
 
Kodlama

Sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinlerarası etkileşim açısından da büyük önem taşıyor. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazanıyor, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşmaları durumunda yaratıcı düşünme ile problem çözmeleri kolaylaşıyor. Kodlama aktivitesinde, başlangıçta cihazsız (unplugged), sonrasında ise bilgisayarlar ile kodlama oyunları oynayıp, algoritmik düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz.

ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİ

Doğa Kolejinde, üstün zekalı öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim programı çocukların ihtiyaçları ve genel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Üstün zekalılar eğitim programı ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf hayat bilgisi, Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders içeriklerinde derinleştirme, hızlandırma ve dikey zenginleştirme; ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde ise Türkçe, sosyal bilgiler, matematik ve fen bilimleri ders içeriklerinde derinleştirme ve yatay zenginleştirme yapılarak tasarlanmıştır. Doğa Koleji olarak üstün zekalılar eğitiminde farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim içeriğine uygun ev çalışmaları ile öğrencilere öğrendiklerini kalıcı hale getirme fırsatları sunulmaktadır.
 
Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve özel eğitim gereksinimlerine bağlı olarak, gelişimlerini ve ihtiyaçlarını destekleyen fark dersler ve etkinlikler hazırlanmıştır. 
 
Fark derslerin oluşturulmasında; sorgulamaya dayalı öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma yoluyla öğretim, soru-cevap yöntemi, araştırma yöntemi, proje yöntemi, problem çözme yöntemi gibi öğretim yöntem ve teknikleri, süreklilik, yaratıcılık gelişimi, liderlik gelişimi, üretkenlik, üst düzey düşünebilme, yenilikçilik gibi ilkeler benimsenmiştir.
 
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız...

IB HIGH SCHOOL

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı anlamına gelen ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ Dünyada eğitim birliğini sağlamak amacıyla kurulmuş, insanların farklılıklarını kabul ederek daha barışçıl bir dünya kurmayı hedefleyen sorgulayan, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaç edinen akademik bir eğitim organizasyonudur. Dünyanın bir çok ülkesinde orta öğretimde 16-19 yaş öğrenci gruplarına uygulanan çok kapsamlı ve Dünya’nın en saygın diploma programıdır.

Acarkent Doğa Koleji IB High School
 

IB PYP

Doğa Koleji Beykoz İlkokulu, Uluslararası Bakalorya (IB) programının erken yaş eğitim modeli PYP’yi uygulayan dünyanın seçkin okulları arasında yer alıyor. PYP eğitim anlayışı ve Doğa Konseptli Eğitim Modeli’nin bir araya geldiği Doğa Koleji Beykoz İlkokulu’nda sürdürülebilir ve barışçıl dünya görüşüne sahip, sorgulayarak öğrenme yeteneğini hayat boyu sürdürecek nesiller yetişiyor.
 
Uluslararası eğitim organizasyonu (IB Uluslararası Bakalorya) İlk Yıllar Eğitim Programı olan PYP, 3-12 yaş arasındaki öğrencileri kapsıyor. PYP, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için sorgulayan, bilgili, ilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu sonuca ulaşmak için okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlar ile işbirliğinde çalışılıyor, uluslararası eğitime ve değerlendirmeye dayalı hedef yükseltici programlar geliştiriliyor.
 
Uygulama yetkisi almak için uzun bir hazırlık süreci öngören PYP’yi uygulayan okullar, Uluslararası Bakalorya organizasyonu tarafından denetlenen ve akredite ediliyor. 2013-2014 eğitim yılında geçirdiği yetkilendirme ziyaretinde IBPYP okulu olma hakkı kazanan Doğa Koleji Beykoz İlkokulu takip ettiği müfredat, eğitim sistemi ve uluslararası programlara katılan eğitim kadrosu ile örnek bir PYP Okulu olarak öne çıkıyor. PYP, 6 disiplinler üstü temadan oluşuyor ve disiplinler arasında anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlıyor. Ekoloji, Binicilik, Kişisel Gelişim, Beden Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Sanat, Fen Bilgisi, Dil ve Matematik gibi alanlar üstünde kurulan disiplinler üstü bağlantılar PYP temalarına uygun olarak hazırlanıyor. Doğa Kolejinin özgün eğitim modeli Doğa Konseptli Eğitim Modeli ile birleşen PYP eğitim programı özellikleri benzersiz bir öğrenme ortamı sunuyor.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Dünya Standartlarında Ölçme - Değerlendirme

Doğa Kolejinde öğrenme süreci ve öğrenci başarısı güvenilir yöntemlerle ölçülerek değerlendiriliyor. Ölçme değerlendirmede kullanılan çoklu yöntemler sayesinde, özellikle eğitim-öğretimin bilişsel alanında tam öğrenmeyi sağlıyoruz. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde; klasik ölçme değerlendirme araçlarının yanı sıra alternatif ölçme değerlendirme araçları da kullanılmaktadır. Bunlar; performans görevleri, projeler, portfolyo ve diğer benzer çalışmalardır.
 
DOSA

DOSA; 2, 3 ve 4. sınıflardaki öğrencilerimizin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji okur-yazarlıklarının ölçülüp değerlendirildiği kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. Uluslararası standartlarda farklı madde tiplerinin kullanıldığı, kendi alanında Türkiye’nin en büyük ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. DOSA ile öğrencilerimizin derslerine göre okuma, yazma, düşünme, problem çözme, uygulama, karşılaştırma, akıl yürütme gibi becerileri ölçülür  ve değerlendirilir. Her dersten performans seviyeleri belirlenir.

 

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Sosyal iletişim becerileri gelişmiş, farkındalık yaratabilen, kendisini ve dünyayı iyi tanıyan, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek için öğrencilerimize sayısız etkinlik imkanı sunuyor, organizasyonlarda aktif sorumluluk almalarını sağlıyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini destekliyoruz.

 Doğa Koleji Denizler Mavi Kalsın Resim Sergisi

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL