Doğa Koleji kendi yönetici kaynağını yetiştirmek ..." /> Doğa Kolejinde Eğitim | Doğa Koleji

Kariyer
DOĞA KOLEJİ > KARİYER >

Doğa Kolejinde Eğitim

Doğa Koleji kendi yönetici kaynağını yetiştirmek üzerine odaklanmıştır. Bu çerçevede yatay veya dikey kurum içi geçiş / terfiler insan kaynakları ekibimiz tarafından takip edilmektedir, Organizasyonel Dizayn ve Planlama süreci; şirket stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda organizasyon yapısının düzenli olarak gözden geçirilmesi, gerekli tasarım ve planlamanın yapılması süreçlerini içermektedir,

En değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın sürdürülebilir yüksek performans ile çalışmaları için kişisel gelişimlerini en üst seviyeye getirmek üzere eğitim ve gelişim programları ile destekliyor ve gelişmelerine imkân sağlıyoruz.Yedekleme ve Kariyer Yönetimi ile gelecekteki stratejiler ve organizasyonel ihtiyaçlar değerlendirilirken; çalışanların performansları, liderlik potansiyelleri ve bireysel tercihleri de dikkate alınarak hem organizasyon için doğru yedekleme planı hem de çalışanlar için anlamlı kariyer planları oluşturulmaktadır,

'Değerlendirme Merkezi Uygulaması' ile tespit edilen Üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan başarılı çalışanlarımız ise yetenek havuzlularımıza alınarak ileride görev alacakları yönetici pozisyonlarına hazırlanıyor.