İTÜ Eta Vaktı Doğa Koleji hedef ve ilkelerden ..." /> İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde İşe Alım | Doğa Koleji

Kariyer
DOĞA KOLEJİ > KARİYER >

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde İşe Alım

İTÜ Eta Vaktı Doğa Koleji hedef ve ilkelerden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmaktadır.
İşe alım yapacak olan kadrolarla ilgili ilanlar yayınlanmakta, tüm adaylar objektif değerlendirmelere tabi tutularak nitelikli ve kaliteli işe alım süreci yürütülmektedir.

Kurum kültürüne uygun, ilgili pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip adayların seçilmesini amaçlar.

Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine ve potansiyellerine uygun bir departmana veya kampüslere işe alımlarını sağlamak.
Adaylarımızın değerlendirildiği pozisyona göre uyguladığımız değerlendirme aşamalarımız;

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Mesleki Kişilik Envanteri
  • Akademik Yetkinlik Değerlendirme Mülakatları (Akademik Pozisyonlar)
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Değişen trendlerle birlikte, günümüzde işe alım süreçleri de hızla dijital platformlara taşınmakta. İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji İK departmanımız bu sürece uyum sağlayarak işe alım süreçlerinin tüm aşamalarda dijitalleşme yönünde önemli adımlar atmaya gayret göstermektedir.